You are hereGiải Nghĩa Sách Khải Huyền 041

Giải Nghĩa Sách Khải Huyền 041


By admin - Posted on 06 December 2008

Đề mục: THÀNH GIÊ-RU-SA-LEM MỚI
Kinh Thánh: Khải huyền 21:9 - 22:5
Câu gốc: Khải huyền 21:5

I/. KIẾN TRÚC CỦA THÀNH GIÊ-RU-SA-LEM MỚI:  Khải huyền 21:9-21

1. Về Danh Xưng 'Giê-ru-sa-lem Mới':  Khải huyền 21:9-11

-   Như chúng ta đã nói khi bắt đầu nghiên cứu sách Khải huyền, ấy là khi giải thích những sự kiện trong sách thì:

 • Phải hiểu phần lớn sự kiện trong sách Khải huyền là nghĩa bóng, nhất là khi thấy xuất hiện những chữ NHƯ mang tánh chất so sánh hơn là xác định.
 • Phải chấp nhận tánh chất tiên tri của sự kiện cách tương đối, nghĩa là còn chưa ứng nghiệm trọn vẹn.
 • Không nên quyết đoán đối với những sự kiện còn trong tương lai.

-    Nắm được ý đó chúng ta bước vào những đoạn cuối của sách Khải huyền sẽ dễ hiểu hơn. Đặc biệt là về ý nghĩa của thành Giê-ru-sa-lem Mới chúng ta đang chuẩn bị bước vào.

-    Câu hỏi được nêu ra là: Thành Giê-ru-sa-lem Mới này là thành nào?

-     Có hai ý:

a.   Có người cho là theo nghĩa đen, Chúa sẽ dựng lại một thành Giê-ru-sa-lem thật sự, vì trong chương trình của Đức Chúa Trời dành cho tuyển dân Y-sơ-ra-ên, thì thành Giê-ru-sa-lem sẽ là thủ đô của nước Y-sơ-ra-ên và là trung tâm của thế giới.

-    Xét về phương diện lịch sử qua Kinh Thánh, thật sự Giê-ru-sa-lem có một giá trị rất lớn đối với Đức Chúa Trời. Danh từ mà Kinh Thánh thường dùng để gọi Giê-ru-sa-lem là Thành Thánh, nghĩa là một thành phố được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời.

-   Xét về thời gian, tức là từ khi Chúa Jêsus Christ giáng sanh đến nay, Giê-ru-sa-lem rõ ràng là trung tâm của chương trình cứu rỗi mà Chúa dành cho nhân loại:

 • Chúa Jêsus giáng sanh tại Giê-ru-sa-lem.
 • Chúa Jêsus chịu chết tại Giê-ru-sa-lem
 • Chúa Jêsus ban Đại Mạng Lịnh tại Giê-ru-sa-lem.
 • Tin Lành cứu rỗi được bắt đầu tại Giê-ru-sa-lem.

-   Từ đó đến nay, Giê-ru-sa-lem luôn luôn là sự chú ý của thế giới, đặc biệt là đối với ba tôn giáo có ảnh hưởng lớn đến tình hình thế giới: Do thái giáo, Hồi giáo, và Cơ-đốc giáo. Bất cứ một chuyển động nào của Giê-ru-sa-lem cũng đụng đến một trong ba tôn giáo lớn này.

-  Trong tình hình phức tạp của Giê-ru-sa-lem hiện nay và chắc chắn ngày càng rối hơn, thành Giê-ru-sa-lem rất cần một sự thay đổi hoàn toàn, không phải là sửa đổi, thì mới thích hợp với chữ MỚI mà chúng ta đã học trong phần trước.

b.   Có ý kiến giải thích thành Giê-ru-sa-lem Mới trong phần Kinh Thánh này (Khải huyền 21:9-11) là theo nghĩa bóng, vì những lý do:

·   Câu 9, thiên sứ bảo Giăng đến để cho ông xem Người Vợ Mới Cưới của Chiên Con, đây là một cách Kinh Thánh dùng để chỉ về Hội Thánh chung (xem Êphêsô 5:22-27)

·   Câu 10, thành Giê-ru-sa-lem Mới này từ trên trời nơi Đức Chúa Trời mà xuống, rõ ràng chỉ về Giê-ru-sa-lem thuộc linh, mà Giê-ru-sa-lem thuộc linh chỉ về Hội Thánh.

-  Nói chung, chúng ta có thể đồng ý cả hai ý kiến giải thích, vì trong Trời Mới thì có Giê-ru-sa-lem thuộc linh; còn trong Đất Mới cũng có một Giê-ru-sa-lem thuộc thể. Dĩ nhiên, không phải là một Giê-ru-sa-lem hỗn tạp, đầy tội lỗi như những ngày đã qua và hiện nay.

-   Đặc biệt là đối với Chúa, Giê-ru-sa-lem nào cũng quan trọng cả, dù là thuộc linh hay thuộc thể. Giê-ru-sa-lem sẽ là thành phố bày tỏ sự vinh hiển rực rỡ của Đức Chúa Trời, sự vinh hiển đó được so sánh NHƯ một viên ngọc sáng chói, chiếu sáng tinh ròng.

2.  Hình dáng của Giê-ru-sa-lem Mới: Khải huyền 21:12-14

-   Để có thể hình dung được hình dạng của thành Giê-ru-sa-lem Mới này, chúng ta phải nhớ đến hình ảnh của một thành phố ngày xưa.

-  Những thành phố như vậy thường xây trên núi cao, có tường bao bọc chung quanh để phòng thủ khi thành bị tấn công.

-   Tác giả Thi thiên 125:1-2 mô tả thành Giê-ru-sa-lem thời đó như sau:

 • Câu 1, thành được xây cất trên một hòn núi vững chắc.
 • 125:2, thành có núi vây bọc chung quanh.

-   Duy có điều đáng chú ý là các thành phố xưa thường chỉ có bốn cửa ở bốn mặt thành, nhưng trong Giê-ru-sa-lem Mới lại có mười hai cửa (21:12), và thay vì gọi tên theo hước Đông, tây, Nam, Bắc, thì các cửa có tên gọi theo mười hai chi phái Y-sơ-ra-ên và có 12 thiên sứ bảo vệ.

-   Khi nói đến hình dạng thành Giê-ru-sa-lem Mới này, chúng ta phải nói đến lối kiến trúc của Thánh Thất Cao Đài tại Tây Ninh đã theo hình thức này. Thật ra trước đây vị sáng lập Cao Đài tây Ninh đã từng có liên hệ với Đạo Tin Lành đang lúc còn lưu lạc tại Campuchia, có lẽ vì muốn dựa vào thế lực của người Mỹ (qua các Giáo sĩ Tin Lành) để tìm sự ủng hộ của người Mỹ về phương diện quân sự tại Việt-nam. Về sau ông thấy bản chất của Tin Lành chỉ thuần rao giảng về sự cứu rỗi của Chúa Jêsus Christ, nên không theo nữa. Dù vậy, ảnh hưởng của Kinh Thánh vẫn còn, nên ông đã cho xây dựng Thánh Thất Cao Đài Tây Ninh theo mô hình Giê-ru-sa-lem Mới của Khải huyền đoạn 21, cũng có bốn mặt thành và mười hai cửa.

-    Thêm một đặc điểm nữa là Khải huyền 21:14 nói đến Nền của thành Giê-ru-sa-lem Mới gồm mười hai cái nền mang danh mười hai sứ đồ của  Chiên Con.

-   Có câu hỏi thường được nêu ra để tranh cãi: Tên của vị sứ đồ thứ Mười Hai là ai?

 • Có người cho là sứ đồ Mathia trong Công vụ 1:23-26, là vị sứ đồ được 11 sứ đồ còn lại và Hội Thánh đầu tiên lúc bấy giờ bỏ thăm công cử thay cho tên Giu-đa Ích-ca-ri-ốt.
 • Có người cho là tên của sứ đồ Phaolô là vị sứ đồ được chính Chúa chọn và Phaolô thường làm chứng ông là sứ đồ được Chúa Jêsus Christ chọn.

-   Tuy nhiên điều quan trọng cần phải nói đến ở đây là Mười Hai cái nền của thành Giê-ru-sa-lem Mới. Nền tảng này đã được Phaolô nói đến trong Êphêsô 2:20, Anh em đã được dựng lên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng Tiên tri….

-   Cái nền của các sứ đồ thời Tân Ước và các đấng tiên tri thời Cựu Ước là gì? Theo I Côrintô 3:11, cái nền ấy là chính Chúa Jêsus Christ! Nghĩa là Nền của thành Giê-ru-sa-lem Mới là Chúa Jêsus Christ, Ngài vừa là Đá Góc của Nền.

-    Đây cũng là một trong những lý do để những người theo chủ trương nghĩa bóng cho rằng Giê-ru-sa-lem Mới là Hội Thánh. Nếu nói thế, xin Chúa cho chúng ta toàn tâm toàn ý rao giảng Lời Chúa, và qua những lời Kinh Thánh, chúng ta chỉ nói một điều như Phaolô đã nói: "Vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em, tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Jêsus Christ, và Đức Chúa Jêsus Christ bị đóng đinh trên cây thập tự" (I Côrintô 2:2). Đó là cái nền đời đời cho Cơ-đốc nhân chúng ta và cho Hội Thánh chung.

-  Đó cũng là lý do sách Khải huyền mở đầu bằng lời kêu gọi: Phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri này, và giữ theo… (Khải huyền 1:3).

-   Nguyện mỗi người trong chúng ta đều được phước của Chúa vì đã có nền tảng là Kinh Thánh và chính Chúa Jêsus Christ.

3. Kích thước của thành Giê-ru-sa-lem Mới: Khải huyền 21:15-17

-   Câu 15 là lời xác định sự chính xác về kích thước của thành Giê-ru-sa-lem Mới:

a.  Chính vị thiên sứ đã được nói đến trong câu 9, là vị thiên sứ chỉ cho Giăng thầy thành Giê-ru-sa-lem Mới, vị này đích thân đo, không phải sứ đồ Giăng đo như trong Khải huyền 11:1.
b.  Thước đo là cây sậy Bằng Vàng, khác với cây lau giống như cây gậy trong Khải huyền 11:1 mà Giăng đã sử dụng để đo.

-   Về phương diện hình bóng, có những sự ứng dụng như sau:

 • Thành có hình vuông: (câu 16a),

-   Thành có chiều dài và ngang bằng nhau.

-   Hình vuông được giải thích là biệu hiệu của sự trọn vẹn vững chắc.

 • Những con số 12: (câu 12 đến 21)

-   Đặc biệt trong phân đoạn Kinh Thánh này xuất hiện rất nhiều con số 12.

Câu 12 có ba lần: 12 cửa, 12 thiên sứ, 12 chi phái.
Câu 14 có ba lần: 12 cái nền, 12 danh, 12 sứ đồ
Câu 16 có 12,000 ếch-ta-đơ (độ 2,400 Km) = 12 x 1,000.
Câu 17 có 144 cu-đê (1 cu-đê = 4,5 dm) = 12 x 12
Câu 19-20 có tổng cộng 12 loại ngọc.
Câu 21 có 12 cửa, 12 hột châu.

-    Số 12 là số hình bóng về dân của Chúa, dân được biệt riêng cho Đức Chúa Trời. Đôi khi cũng chỉ về sự vững chắc trọn vẹn như 12 tháng của một năm.

3. Vật liệu xây thành Giê-ru-sa-lem Mới: Khải huyền 21:18-21

-   Để mô tả vật liệu quí giá xây thành Giê-ru-sa-lem Mới, Giăng đã sử dụng tất cả vật liệu quí nhất đối với thế gian từ xưa đến nay như: vàng ròng tinh luyện đến độ trong như thủy tinh trong suốt, các thứ ngọc quí. Thêm nữa, mỗi cửa thành được mô tả là làm bằng Một Hột Châu Nguyên Khối.

-   Thật sự chúng ta không thể hình dung hết sự quí báu cao trọng của thành Giê-ru-sa-lem Mới, vì tôi chắc chắn rằng trong chúng ta chưa ai được trông thấy những loại vật liệu cao quí mà Giăng mô tả. Và tôi cũng tin chắc rằng dù được thấy hét các loại vật liệu này cũng không thể nói hết sự rực rỡ vinh hiển của Giê-ru-sa-lem Mới.

-  Chỉ xin Chúa ban cho chúng ta biết chắc một điều là Không Thế Diễn Tả Hết Một Nôi Tuyệt Vời Mà Chúa Dành Cho Kẻ Yêu Mến Ngài, một nơi mà chúng ta thưởng gọi là Thiên đàng.

-   Và khi được bước vào nơi đó, chắc chắn chúng ta sẽ không có gì hối tiếc trước công khó của chúng ta trong những ngày tin và theo Chúa, phục vụ Chúa. Sứ đồ Phaolô tuyên bố: …"Công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu" (I Côrintô 15:8).

II/. QUANG CẢNH CỦA GIÊ-RU-SA-LEM MỚI: Khải huyền 21:22 - 22:5

-   Chúng ta có thể thấy Giăng mô tả Giê-ru-sa-lem Mới bằng cách chia làm hai Nhóm:

-   Từ 21:22-27 thuộc nhóm thứ I là những điều KHÔNG CÓ trong Giê-ru-sa-lem Mới:

 • Câu 22, Không có đền thờ, vì Chúa là Đức Chúa Trời và Chiên Con chính là đền thờ của thành.
 • Câu 23, không cần mặt trời, mặt trăng, vì thành đầy vinh hiển sáng chói của Đức Chúa Trời, và Chiên Con là đèn của thành.
 • Câu 25, Không có ban đêm, nên thành cũng không cần đóng cửa.
 • Câu 27, không có những người ô uế, gớm ghiếc, nói dối, vào thành.

-   Từ 22:1-5, nhóm thứ II là Nhóm CÓ trong thành Giê-ru-sa-lem Mới:

 • Câu 1, có sông nước sự sống từ Ngôi Đức Chúa Trời và Chiên Con chảy ra, nghĩa là sự sống từ Đức Chúa Trời ban cho.
 • Câu 2, có cây sự sống, lá để chữa bịnh, hàm ý không có bịnh tật trong thành.
 • Câu 3-4, có Đức Chúa Trời và Chiên Con hiện diện.
 • Câu 5, có sự sống đời đời.

-   Nói chung, dân thành Giê-ru-sa-lem Mới được hưởng sự sống trọn vẹn. Sự sống đó thể hiện qua ba phương diện:

a.  Có tên trong Sách Sự sống - 21:27
b.  Có Nước Sự sống - 22:1
c.  Có Cây Sự sống - 22:2

-   Có ý kiến áp dụng ba phương diện này liên quan đến Ba Ngôi Đức Chúa Trời:

 • Sách Sự sống liên quan đến Chiên Con chịu chết chuộc tội,
 • Nước Sự sống liên quan đến Đức Thánh Linh (Giăng 7:38),
 • Cây Sự sống là Nguồn sự sống liên quan đến Đức Chúa Cha.

-   Có một số người đòi thấy Địa ngục và Thiên đàng thì họ mới chịu tin. Địa ngục thì loài người đã nhiều lần thấy bóng dáng của nó khắp nơi trên thế giới, qua những lò thiêu của Đức Quốc Xã, qua hai trái bom nguyên tử trong thế chiến thứ II, qua sự khủng bố kinh hoàng ngày 11-9-2001, … thế mà họ cũng không ăn năn.

-   Còn qua Kinh Thánh, sách Khải huyền, loài người được thấy Thiên đàng là thành vinh hiển mà Đức Chúa Trời dành cho những người thuộc về Ngài rõ ràng và đẹp biết bao. Thế mà họ đã đọc, đã học, nhưng họ cũng chẳng tin. Không biết có phải họ muốn được ngay trong chính thảm họa địa ngục? Nhưng liệu lúc ở ngay trong chính cảnh địa ngục trần gian đó, họ còn sống sót để mà tin không?

-   Đối với những người tin Chúa là Cơ-đốc nhân, Đức Chúa Trời thật có sắm sẵn cho chúng ta một Thiên đàng vinh hiển. Nguyện Chúa bởi Thánh Linh của Ngài khiến mỗi chúng ta hết lòng trung tín, hầu cho chúng ta là kẻ đọc, nghe, lời này đều sẽ được ở nơi vinh hiển đó. Amen!

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 5 guests online.

Hosting by