You are hereForums / Gia Đình / Tình Yêu & Hôn Nhân / Hôn Nhân theo I Côrintô (Phần III)

Hôn Nhân theo I Côrintô (Phần III)


By admin - Posted on 23 December 2008

  (B). VỚI NGƯỜI KHÔNG ĐỒNG ĐỨC TIN: 7:12-16, “Đến như những kẻ khác, chẳng phải Chúa, song là chính tôi bảo họ rằng: Nếu người anh em nào có vợ ngoại đạo bằng lòng ở đời với mình, thì không nên để bỏ. Lại nếu một người đờn bà có chồng ngoại đạo bằng lòng ở đời với mình, thì vợ cũng không nên lìa chồng. Bởi vì, chồng không tin Chúa nhơn vợ mình được nên thánh, vợ không tin Chúa, nhơn chồng mình tin Chúa được nên thánh; bằng chẳng vậy, con cái anh em nên chẳng sạch, song nay đều là thánh. Nếu kẻ không tin Chúa muốn phân rẽ, thì cho phân rẽ: trong cơn đó, người anh em hay chị em chẳng phải cầm buộc gì. Đức Chúa Trời đã gọi anh em ăn ở trong sự bình an. Hỡi kẻ làm vợ kia,biết đâu ngươi sẽ cứu được chồng mình? Hỡi kẻ làm chồng kia, biết đâu ngươi sẽ cứu được vợ mình?”

  Câu 12, sứ đồ Phaolô nói rõ là chính ông dạy về việc nầy. Chúng ta biết rằng luật của Môi-se được ban riêng cho dân Y-sơ-ra-ên; khi Chúa Jêsus dạy về li dị, Ngài cũng đang nói với những người Pha-ri-si là người Y-sơ-ra-ên. Chính dân Y-sơ-ra-ên tin Đức Chúa Trời và có Kinh Thánh, họ mới có khả năng không li dị.

  Sau đó Hội Thánh phát triển đến với người ngoại bang, thì lại xảy ra trường hợp có người trong gia đình (chồng hoặc vợ) tin Chúa, có người không chịu tin. Vì vậy, sứ đồ Phaolô có những ý kiến bổ túc.

  Có một vấn đề phải giải quyết là: Thẩm quyền của sứ đồ Phaolô trong việc dạy dỗ? Chính sứ đồ Phaolô thường xác nhận thẩm quyền của ông (I Côrintô 7:25, 40; 11:23; 14:37; II Timôthê 3:16). Sứ đồ Phierơ cũng xác nhận thẩm quyền của sứ đồ Phaolô (II Phierơ 3:15). Hội Thánh trải qua các thờid 9ại đều công nhận thẩm quyền của sứ đồ Phaolô trong sự dạy dỗ. Như thế cầu 12 không phải ý kiến nữa mà là mạng lịnh của Chúa qua một người có thẩm quyền.

  Trong phần Kinh Thánh nầy, sứ đồ Phaolô dạy trường hợp vợ chồng không đồng đức tin, thì trong câu 12 và 13, sứ đồ Phaolô khuyên không nên li dị với vợ hoặc chồng chưa tin Chúa. Câu 15, nếu người chưa tin Chúa muốn phân rẽ thì có thể chấp nhận, nhưng anh chị em để ý là phần chủ động li dị là do người không chịu tin Chúa, vì lòng họ cứng cỏi không chịu hòa hiệp, không phải vì cuộc sống của người tin Chúa lập dị khiến họ vấp phạm đến nỗi đòi li dị.

  Chữ “MUỐN” CHO THẤY người tin Chúa đã nhịn nhục, yêu thương đến điều mà người không tin Chúa cứ cương quyết đòi li dị. Anh chị em phải nhớ, Hội Thánh của Chúa chỉ chấp nhận cho li dị khi Chánh quyền cho phép, và nguyên nhân là từ người chưa tin Chúa).

  Điều cần chú ý là điều sứ đồ Phaolô nhắc đi nhắc lại qua câu 14 đến 16, mục đích của người tin Chúa là cứu người, nhất là người vợ (hoặc người chồng) mà mình yêu thương.

  Cũng đừng hiểu lầm rằng sứ đồ Phaolô chủ trương cho kết hôn với người chưa tin Chúa. Đây là trường hợp hai người đã lập gia đình, sau đó có một trong hai người là vợ (hoặc chồng) tin Chúa. Cũng đừng làm cho người chưa tin Chúa hiểu lầm rằng phải theo Đạo mới được cứơi gả; phải cho thấy là vì yêu thương nên muốn người mình yêu thương và người yêu thương mình được cứu rỗi.

  (C). KHẢU HIỆU: 7:17-24, “Rối lại, ai nầy phải ăn ở theo ơn Chúa đã ban cho mình, và theo như Đức Chúa Trời đã gọi. Ấy đó là điều tôi dạy trong hết thảy các Hội Thánh. Có người nào đã chịu phép cắt bình rồi được gọi chăng? Nên cứ giữ cắt bì vậy. Có người nào chưa chịu phép cắt bình mà được gọi chăng? Thì chớ chịu cắt bì Chịu cắt bình chẳng hề gì, không chịu cắt bình cũng chẳng hề gì; sự quan hệ là giữ các điều răn của Đức Chúa Trời. Ai nấy khi được gọi ở đấng bậc nào, thì phải cứ ở theo đấng bậc ấy. Ngươi đương làm tôi mọi mà được gọi chăng? Chớ lấy làm lo; sông nếu ngươi có thể được tự do, thì hạy nhơn dịp đó là hơn. Vì kẻ tôi mọi được Chúa gọi,a 61y là kẻ Chúa đã buông tha; cũng một lẽ ấy, ai đương tự do mà được gọi thì làm tôi mọi của Đấng Christ. Anh em đã được chuộc bằng giá cao, chớ trở nên tôi mọi của người ta làm chi. Hỡi anh em, ai nấy khi được gọi ở đấng bậc nào, thì phải cứ ở theo đấng bậc ấy trước mặt Đức Chúa Trời.”

  Câu 17, 23 và 24 cho chúng ta một quyết định hoặc một khẩu hiểu đối với vấn đề li dị: Giữ Vững Vị Trí. Như hai võ sĩ tranh tài, phải giữ vững vị trí mới hi vọng thắng.

  Binh pháp Tôn Tử dạy:

 • Toàn Quốc Vi Thượng”, nghĩa là giữ toàn vẹn nước là thượng sách.

 • Bất chiến nhi khuất nhân chi binh, thiện chi thiện giã giã”, không đánh mà khuất phục được binh người, đó là điều hay nhất trong những điều hay.

 • Cố thiện chiến giã, trí nhân nhi bất trí ư nhân”, nghĩa là: người đánh giỏi, khiến người phải đến mình mà mình không tìm đến người.Mới tin Chúa, chúng ta còn yếu đuối lắm, còn nhiều việc phải lo, phải làm, nếu có sự thay đổi không cần thiết nào xảy ra sẽ làm cho chúng ta dễ mất đức tin. Vì vậy, “giữ vững vị trí là thượng sách”, không cần tranh chấp mà khuấ phục được người, không tìm người để tranh cãi nhưng khiến người tự tìm đến để lắng nghe.

Câu 21 là một thí dụ rất rõ ràng. Một người là nô lệ (đầy tớ giúp việc), không vì lý do mình tin Chúa, mà bảo rằng mình không làm đầy tớ cho ai, nô lệ cho ai nữa, thế là ngang nhiên bỏ chủ ra đi, đó là hành động sai trái. Trái lại, Lời Chúa trong Ê-phê-sô 6:5-8; Côlose 3:22-23, dạy người đang làm đầy tớ (nô lệ) bây giờ tin Chúa thì lại càng phải siêng năng hơn, thật thà ngay thẳng hơn. Một người mới tin Chúa không vì lý do nghe “Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin” (II Côrintô 6:14) thế là xách gói bỏ chồng, bỏ vợ, bỏ gia đình ra đi.

Câu 23-24, sứ đồ Phaolô nhắc chúng ta hai điều:

 1. Câu 23, giá cứu chuộc là quý, đừng vì lý do nào, kể cả lý do gia đình mà từ bỏ sự cứu rỗi vô giá Chúa ban.

 2. Câu 24, tối thiểu nhờ ơn Chúa đứng vững là điều Chúa dạy, từ đó mới có thể nói đến chinh phục người chưa tin cho Chúa và cho mình.

chong toi la 1 nguoi hau viec chua(tai hoi thanh tu gia)nhung ngoai tinh voi 1ba viet kieu dang tuoi me minh(chi vi tien cua ba ta)toi co bang co thu am duoc ho hen ho an ai,.....toi nen lam gi day?lidi co dung kthanh khong ?

xin giup toi voi!!!!

Cô nhờ ơn Chúa theo các bước sau đây:

1. Cầu nguyện thiết tha xin Chúa giải cứu người chồng.

2. Trực tiếp khuyên riêng.

3. Trình Ban Lãnh đạo của Giáo hội.

Xin Chúa an ủi Cô và giải cứu người chồng của Cô.Nếu không trở ngại, Cô có thể cho tôi địa chỉ của chồng Cô để tôi có lời khuyên hoặc quở trách.

Mục sư Trần Thái Sơn

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 4 guests online.

Hosting by