You are here1976 - 1977

1976 - 1977


By admin - Posted on 25 June 2008

 
1976 - 1977


Biến cố đáng lưu ý là Hội Đồng Địa Hạt Đông Nam Bộ, được tổ chức tại Nhà thờ Tin Lành Sàigòn, dưới quyền chủ tọa của Mục sư Nguyễn văn Quan, Chủ nhiệm Địa Hạt từ ngày 18 đến 19-3-1976.

Trong phần thảo luận của Hội Đồng, có một đề nghị được đưa ra dưới danh nghĩa là đề nghị của Ban Trị Sự Địa Hạt: Đề nghị Hội thánh Tin Lành Miền Nam Việt-nam áp dụng theo điều lệ của Hội thánh Tin Lành Miền Bắc”. Đề nghị đã gặp ngay sự phản ứng gay gắt. Trên ghế chủ tọa Hội Đồng, Mục sư Nguyễn văn Quan cố gắng giải thích thuyết phục Hội Đồng thông qua đề nghị, thì các nhân viên còn lại của Địa Hạt gồm: Mục sư Lương văn Sấm (Thơ-ký Địa Hạt), Mục sư Trần Bá Thành (Thủ quỹ Địa Hạt), đã đứng lên tuyên bố đề nghị trên là của cá nhân Mục sư Quan, không phải của Địa Hạt. Lời tuyên bố nầy khiến Mục sư Quan tức giận lớn tiếng giải thích rằng ông đã trình Ban Trị Sự Địa Hạt đồng ý đưa ra Hội Đồng, bây giờ thấy bất lợi nên các vị kia lại phản thùng (từ ngữ của Mục sư Quan dùng); trong cơn giận dữ đó, Ms Quan lấy quyền Chủ tọa Hội Đồng cũng là người đứng tên xin phép tổ chức Hội Đồng tuyên bố giải tán Hội Đồng tức thì, rồi ông xách cặp rời Hội Đồng ra về không cần nghi thức bế mạc.

Dầu vậy, Hội Đồng vẫn tiếp tục nhóm lại và bầu ra một Tân Ban Trị Sự Địa Hạt mới cũ gồm Chủ nhiệm: Ms Phạm văn Thâu; Phó Chủ nhiệm: Ms Nguyễn Hữu Phiên; Thơ ký: Ms Lương văn Sấm; Thủ quỹ: Ms Trần Bá Thành; Các Nghị viên: Ms Phan Duy Hinh, Ms Nguyễn Thành Sơn, Ms Bùi Trung Nguơn, Ms Nguyễn Hữu Tiền, Ms Hồ Hiếu Hạ.

Sau Hội Đồng, Chánh quyền không nhìn nhận thành phần Tân Ban Trị Sự Địa Hạt, vì cho rằng lý lịch cá nhân các vị ấy không tốt. Vịn vào lý do Chánh quyền không nhìn nhận, Ms Nguyễn văn Quan không chịu bàn giao, và cứ giữ Trụ Sở Địa Hạt đến ngày nay (rất buồn là các con của Ms Quan đã dùng cơ sở Địa Hạt kinh doanh ăn nhậu với tấm bảng phía trên là Trụ sở Địa Hạt Hội thánh Tin Lành Việt-nam – không biết tại sao Lãnh đạo Hội thánh Việt-nam vẫn không giải quyết (?)

(Trích BB số 04/76/MĐNB/BTS/63 của Ban Trị Sự Địa Hạt ngày 5-4-1976)

Sau khi Đại Hội Miền Đông Nam Bộ, Hội thánh Tin Lành Việt-nam bế mạc, Tân Cựu Ban Trị Sự gồm thành phần tái cử và tân cử bắt đầu họp sơ bộ vào ngày 20-3-1976, tại Văn phòng Ban Trị Sự Hội thánh số 155 Trần Hưng Đạo, Thành phố Hồ Chí Minh, để bàn việc thăm Chánh quyền và thăm Ms nguyên Chủ nhiệm Nguyễn văn Quan, đồng thời xin hẹn ngày giao lãnh nhiệm vụ mới. Đến ngày 24-3-1976, Ban Trị Sự tái họp tại Công sở Địa Hạt, nhưng Ms NCN. Nguyễn văn Quan chỉ cho sắp xếp hồ sơ bàn giao mà không có mặt. Ban Trị Sự chúng tôi đồng ý viết một thơ chính thức xin Ông vui lòng họp với Ban Trị Sự vào ngày 25-3-1976. Qua ngày 25-3-1976, Ms nguyên Chủ Nhiệm lại vắng mặt và có gởi văn thơ phúc đáp, trong đó Ông tỏ ý nếu cần bàn giao thì xin để Ông định thời giờ triệu tập. Do đó Ms Tân Chủ Nhiệm Phạm văn Thâu thay cho toàn thể Ban Trị Sự viết một thơ yêu cầu Ông sắp xếp việc bàn giao gắp để lo công việc Chúa trong Hạt.

Trải qua hơn mười ngày, Ms NCN. Nguyễn văn Quan vẫn không hồi âm. Mãi đến ngày 5-4-1976, Mục sư Tân Chủ Nhiệm Phạm văn Thâu triệu tập Tân Cựu Ban Trị Sự hội ý và một lần nữa, mời Ms NCN. Nguyễn văn Quan đến họp với Ban Trị Sự vào buổi chiều để bàn giao. Lúc 14 giờ cùng ngày, Ban Trị Sự chúng tôi đến công sở thì Ms NCN. Nguyễn văn Quan lại vắng mặt, đồng thời có lưu lại bản sao đơn khiếu nại về Hội Đồng Địa Hạt lần thứ 7 vừa qua, có sao gởi UBND Cách Mạng Thành Phố Hồ Chí Minh. Nội dung đề cập đến cá nhân Mục sư Hội Trưởng TLH Đoàn văn Miêng và tỏ ý không công nhận thành phần Ban Trị Sự Địa Hạt để bàn giao.

Vì Đại Hội lần thứ 7 đã chính thức theo điều lệ Hội thánh Tin Lành Việt-nam bầu Ban Trị Sự Địa Hạt và các lý lẽ nói trên, nên Ban Trị Sự Địa Hạt chúng tôi nhận thấy không thể nào kiên nhẫn chờ đợi trong khi công việc của Hạt có nhiều vấn đề phải giải quyết cho kịp thời, bởi đó đã quyết định chọn ngày hôm nay, 5-4-1976 họp phiên họp chính thức.

Bắt đầu từ đó, Ms Nguyễn văn Quan được sự ủng hộ của Chánh quyền tạo một tiếng nói bất hợp tác với Ms Miêng và Địa Hạt Đông Nam Bộ, đồng thời mượn cớ đó để cố thủ Trụ sở Địa Hạt không giao trả tài sản của Hội thánh chung.

Đồng thời, các Hội Đồng Địa Hạt khác trong Miền Nam cũng đã bầu thành phần Ban Trị Sự mới như sau:

-BTS Tây Nam Bộ (từ Sông Hậu đến Minh Hải) gồm các vị: Chủ Nhiệm: Ms Nguyễn Lập Mà; Phó Chủ Nhiệm: Ms Huỳnh văn Liêu; Thơ Ký: Ms Nguyễn văn Năm; Thủ Quỹ: Ms Lê văn Tôi; Nghị viên: Ms Nguyền văn Công, Ms Võ văn Đê.

-BTS Trung Nam Bộ (từ Sông Hậu đến Mỹ tho) gồm các vị: Chủ nhiệm: Ms Nguyễn văn Xuyến; Phó Chủ nhiệm: Ms Nguyễn Sơn Hà; Thơ ký: Ms Ngô văn Bửu; Thủ quỹ: Ms Nguyễn văn Thanh Vân; Nghị viên: Ms Lê văn Tính.

-BTS Nam Trung Bộ (từ Bình tuy – Hội thánh Phúc Âm trước 1975 thuộc Đông Nam Bộ, nay thuộc Nam Trung Bộ – đến Phú Yên) gồm các vị: Chủ Nhiệm: Ms Phạm Xuân Tín; Phó Chủ nhiệm: Ms Đinh Thống; Thơ ký: Ms Lưu văn Giáo; Thủ quỹ: Ms Huỳnh Sĩ Hùng; Nghị viên: Ms Lê Khắc Hóa.

-BTS Trung Trung Bộ (từ Qui nhơn đến Quảng Trị) gồm các vị: Chủ Nhiệm: Ms Mã Phúc Minh; Phó Chủ nhiệm: Ms Dương Thạnh; Thơ ký: Ms Bùi Phiên; Thủ quỹ: Ms Lê văn Từ; Nghị viên: Ms Lê Yên.

Ngày 13-15/6-1976, Hội Đồng Tổng Liên Hội lần thứ 42, cũng là lần thứ hai sau ngày giải phóng, được nhóm lại tại Nhà thờ 155 Trần Hưng Đạo, Tp. HCM. Đặc biệt là Hội Đồng Tổng Đoàn Thanh niên Tin Lành lần thứ 17 được tổ chức trước vào ngày 11-12/6/1976.

Trước khi Hội Đồng Thanh niên khai mạc, đã có tin hành lang sẽ giải tán tổ chức Thanh niên, tin nầy gây hoang mang các Đại biểu Thanh niên. Trong Lễ Khai mạc vào buổi sáng, Ms Ông văn Huyên, Viện Trưởng Thánh kinh Thần Học Viện, đã dùng Ê-xê-chi-ên 37: khích lệ Thanh niên đứng trên chơn mình, làm nức lòng Thanh niên. Nhưng đến buổi chiều, trong phần thảo luận, thì Ms Ông văn Huyên lại đứng lên ra lịnh không cho một Đại biểu Thanh niên nào được có ý kiến, mà phải biểu quyết giải tán Tổng Đoàn Thanh niên bằng cách đưa tay. Trước cái chết bị áp đặt như một vụ tự sát, các Đại biểu bị buộc phải đưa tay đồng ý. Buổi sáng khuyến khích lắp gân, lắp thịt, lắp da… làm một đội quân lớn. Buổi chiều được lịnh cắt gân, lóc thịt, lột da.

Tôi đã viết một Điếu văn cho cái chết của Tổng Đoàn Thanh niên Tin Lành lần thứ 17. Ngày chết: 11-6-1976.

Anh !
Anh chết đi khi chồi non vừa mới nảy,
Anh chết đi khi tuổi Anh vừa mười bảy.
Tôi thương Anh ! Tôi nhớ Anh !
Tôi khóc Anh mà nước mắt tôi không chảy.
Năm phút thôi,
Một số người cắt gân, lóc thịt, lột da Anh.
Thân xác Anh không còn một mảy,
Nhưng hồn Anh,
Hòn của những trinh nữ, đồng nam,
Hãy theo tôi !
Hãy ám ảnh tôi trên suốt linh trình.
Tôi thương Anh ! Tôi nhớ Anh !
Tôi tin hồn Anh còn mãi mãi,
Trong tấm lòng tất cả Thanh niên.

Đến phần Hội Đồng Tổng Liên Hội, Ban Trị Sự Tổng Liên Hội đã họp kín để cuối cùng đưa Ms Ông văn Huyên ra ứng cử chức vụ Hội Trưởng và được đắc cử, thay cho Ms Đoàn văn Miêng, là người Chánh quyền không đồng ý. Có một áp lực rất lớn trên các vị lãnh đạo Hội thánh chung. Trong phần nhậm chức, với vẻ mặt u buồn, Ms Tân Hội Trưởng Ông văn Huyên đã phát biểu rất ngắn với mấy chữ: “TÔI XIN LÀM NGƯỜI GÁC CỬA QUA ĐÊM, CHỜ BAN MAI ĐẾN”.

Kế đó, Ms Phó Hội Trưởng đương chức Vũ văn Cư được dìu lên (Ms Cư bị ung thư xương hàm) và qua người đứng kế bên nói lại những lời lí nhí không nghe được của Ms Cư rằng: Ms Phó Hội Trưởng Vũ văn Cư xin từ chức vì lý do sức khỏe. Hội Đồng mau lẹ chấp thuận sự từ chức của Ms Cư và bầu Ms Đoàn văn Miêng làm Phó Hội Trưởng thay Ms Vũ văn Cư.

Kết quả thành phần Tân Ban Trị Sự Tổng Liên hội nhiệm kỳ 1976-1977 như sau:

-          Hội Trưởng: Mục sư Ông văn Huyên
-          Phó Hội Trưởng: Mục sư Đoàn văn Miêng
-          Tổng Thơ ký: Mục sư Nguyễn Sơn Hà
-          Tổng Thủ Quỹ: Mục sư Lê văn Phải
-          Nghị viên: 

Mục sư Nguyễn Xuân Vọng (Bắc Trung Bộ)
Mục sư Lê Đình Tố (Nam Trung Bộ)
Mục-sư Nguyễn Thanh Hằng (Đông Nam Bộ)
Mục-sư Tăng văn Hi (Trung Nam Bộ)
Mục-sư Nguyễn Hữu Thế (Tây Nam Bộ)
Mục-sư Lê Khắc Hóa (Thanh Thiếu Nhi)

-          Chủ nhiệm các Hạt:

Mục-sư Mã Phúc Minh (Bắc Trung Bộ)
Mục-sư Phạm Xuân Tín (Nam Trung Bộ)
Mục-sư Phạm văn Thâu (Đông Nam Bộ)
Mục-sư Nguyễn văn Xuyến (Trung Nam Bộ)
Mục-sư Nguyễn Lập Mà (Tây Nam Bộ)

Sau khi Hội Đồng bế mạc, Tân Ban Trị sự Tổng Liên Hội đến trình diện Chánh quyền tại Tp. Hồ Chí Minh, thì chỉ có Mục-sư Ông văn Huyên được nhìn nhận và lập thủ tục chuyển Hộ khẩu đưa Mục-sư Ong văn Huyên từ Thần Học Viện Nha-trang vào số 7 đường Trần Cao Vân, Quận I, Tp.HCM, là tư thất mới của Mục-sư Hội Trưởng, còn Mục-sư Phó Hội Trưởng ở tại số 30 đường Hồ Hảo Hớn, Quận I.
 

 

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 1 guest online.

Hosting by