You are hereForums / Gia Đình / Tình Yêu & Hôn Nhân / Hôn Nhân theo I Côrintô (Phần V)

Hôn Nhân theo I Côrintô (Phần V)


By admin - Posted on 10 January 2009

  B) TRÁCH NHIỆM CỦA CHA MẸ – I Côrintô 7:36-38

  Nếu có ai tưởng chẳng nên cho con gái đồng trinh mình lỡ thì, và phải gả đi, thì người đó có thể tùy ý mình mà làm, không phạm tội gì; trong cơn đó, người con gái nên lấy chồng. Song có ai được tự chủ về việc mình làm, không bị sự gì bắt buộc, mà trong lòng đã quyết định cách vững vàng giữ con gái mình đồng trinh, thì lấy làm phải lẽ mà cứ theo như mình đã quyết chí. Thế thì kẻ gả con gái mình làm phải lẽ; song kẻ không gả, còn làm phải lẽ hơn nữa”.

  Đọc qua những câu nầy, chúng ta thấy Kinh Thánh đặt vai trò của cha mẹ trong vấn đề hôn nhân ở vị trí quyết định tối hậu. Rất tiếc là cha mẹ và con cái ngày nay đã không nhận định đúng vai trò của mình. Tình trạng bại hoại hôn nhân ngày nay là do việc thiếu trách nhiệm của cha mẹ và thiếu sự cảm thông trách nhiệm của con cái.

  1b. Phương diện cha mẹ: 7:36-38

  Phương diện cha mẹ thường có hai cực đoan cần phải tránh:

  (a). Độc đoán quyết định:

  Có những người làm cha mẹ dành trọn quyền quyết định. Họ dựng vợ gả chồng cho con mà làm như cho chính họ, tự xếp đặt một mình tất cả mọi việc. Tình trạng nầy đối với những thế hệ 50 năm trước (hoặc hơn nữa) thì dễ chấp nhận, nhưng ngày nay thật khó chấp nhận.

  (b). Không hề quan tâm.

   

  Ngày nay tình trạng nầy chiếm đa số vì nhiều lý do:

 • Cha mẹ nghĩ hoặc cứ tưởng con mình lúc nào cũng còn nhỏ;

 • Hoặc cha mẹ nghĩ rằng con cái có quyền tự do vì nó học giỏi, nó làm ra tiền nuôi mình;Hoặc cha mẹ bận rộn lo sinh kế nên không có thì giờ quan tâm đến vấn đề tình cảm của con cái.

Do đó, khi cần phải quyết định thì không còn gì để quyết định.

Thế thì với địa vị là một người tin Chúa, cha mẹ nên dung hòa cả hai cực đoan trên, nghĩa là phải quan tâm đến và cần quyết định cách sáng suốt.

Quan tâm như thế nào? Quan tâm là

 • để ý đến sự giao thiệp của con (Nữ thì từ 15 tuổi trở lên; Nam thì từ 17 tuổi trở lên; hoặc có thể sớm hơn).

 • Không nên ngăn cấm quá mức, nhưng phải biết con mình thường giao thiệp với ai, đi những nơi nào, giờ nào có thể đi.

 • Hãy cầu nguyện cho con; thỉnh thoảng nên có lời khuyên răn, nhắc nhở ngắn gọn;

 • Khi gặp người vừa ý có thể gợi ý cho con dò xét.

  Quyết định như thế nào? Quyết định

 • Không chấp thuận cho conkết hôn với người chưa tin Chúa.

 • Quyết định thật chín chắn sau khi đã cầu nguyện, đã cảm thông với con

 • Quyết định vì yêu thương con, không vì tức giận hoặc vì lợi riêng.

Nhất là đối với con gái, đừng ép buộc con mà nên khuyên giải con, đừng treo cao giá ngọc khiến con gái bị lỡ thì; đừng bán con bằng những đòi hỏi sính lễ quá cao, quá khó.

Nói đến sính lễ, cha mẹ cô gái thường đòi nhiều quá. Nhưng có khi vì cha mẹ cô gái yêu mến Chúa không đòi hỏi hoặc quá dễ dãi, thì nhà trai không biết sắp xếp làm ra khinh thường. Làm như vậy những người hàng xóm dễ bị hiểu lầm nghĩ xấu cho cô gái.

Sính lễ cần có gì? Sính lễ cần tránh trầu cau, thuốc lá, nhang đèn, rượu. Phải biết tính toàn theo khả năng, theo nhu cần, nhưng đừng thiếu sót mà con cái mất vui trong ngày vui trọng đại.

 

2b. Phương diện cha mẹ:

 

Các bạn trẻ ngày nay bị cám dỗ chủ trương không cần cưới gả, không cần cha mẹ vì họ có thể tự lo. Câu nói: “Áo mặc sao qua khỏi đầu?” đã được giới trẻ ngày nay giải đáp: “Dạ áo mưa!” Họ cho rằng cha mẹ là người lạc hậu, không hợp ngày nay.

 

Chủ trương đó hoàn toàn đi ngược lại sự dạy dỗ của Kinh Thánh trong I Timôthê 4:3, các bạn đã biết những người đi ngoài ý muốn của Đức Chúa Trời, số phận của họ không may mắn. Sáng. 2:22, Đức Chúa Trời đã chủ hôn cho A-đem (Luca 3:38, A-đam là con Đức Chúa Trời); Sáng. 24, cha mẹ của Y-sác – Rê-be-ca đã được cha mẹ chủ hôn cho; Sáng. 29: cha mẹ của Ra-chên là La-ban đã chủ hôn cho Gia-cốp – Lê-a – Ra-chên. Cuộc hôn nhân nào cũng có bậc trưởng thượng chủ hôn.

 

Côlôse 3:20, “Mọi sự phải làm cho phải phép”. Trong chữ “mọi sự” đó chắc chắn có hôn nhân.

 

Các bạn hãy nhường cho cha mẹ quyết định để chứng tỏ là người kính sợ Chúa, biết làm theo lời Chúa dạy là hiếu kình cha mẹ và tìn cậy Chúa đang điều khiển đời sống mình.

 

Tuy nhiên, có những bậc cha mẹ khó quá. Và cũng khó mà nói với cha mẹ trực tiếp. Tôi đề nghị bạn nhờ ông bà chủ tọa, Chấp sự, những bạn hữu trong Hội Thánh nói lại với cha mẹ.

 

Tôi xin có lời kêu gọi Quý vị Trưởng lão trong Hội Thánh lưu tâm giúp các bạn trẻ, sẵn lòng giới thiệu, dàn xếp, giúp đỡ mà không cần trả công. Hêbơrơ 13:4, “Mọi người phải kính trọng sự hôn nhân”, nghĩa là không có sự phân biệt trong vấn đề phải kính trọng sự hôn nhân, trong đó có cả Hội Thánh. Hội Thánh nên hết lòng giúp đỡ, nâng đỡ, nhưng Hội Thánh cũng phải thẳng thắn áp dụng kỷ luật đối với người vi phạm, sửa phạt những người kết hôn bất khiết, bất pháp. Hội Thánh và cha mẹ đừng dự vào những hôn nhân bất khiết, bất pháp.

 

(C). GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM: I Côrintô 7:39-40

Chồng còn sống bao lâu, thì vợ phải buộc chặt với chồng bấy lâu; nếu chồng chết, vợ được tự do, muốn lấy ai tùy ý, miễn là theo ý Chúa. Nhưng theo ý tôi, nếu cứ ở vậy, thì có phước hơn. Vả tôi tưởng tôi cũng có Thánh Linh của Đức Chúa Trời”.

 

Câu 39, qui định giới hạn trách nhiệm trong Hôn nhân là CHO ĐẾN CHẾT! Xin Chúa cho những người tin Chúa đều học thuộc câu nầy và làm theo. Khi chồng chết rồi mới được tự do tái giá. Nhưng trong câu 40, Phaolô khuyên cứ ở vậy thì có phước hơn. Chữ “Có phước hơn”, phải hiểu điều Phaolô nói trong nhiều phương diện: để giữ được lời hứa, để tránh cảnh mẹ ghẻ con chồng, những cảnh trái ngang.

 

Nhưng phải có lòng nhờ cậy Chúa. I Timôthê 5:3-16, là một chương trình qui định về việc ở góa:

 •  

  Trước nhất con cháu phải lo săn sóc (câu 4);

 •  

  người góa phải trung tín với Chúa (câu 5-6)

 •  

  phải đủ 60 tuổi

 •  

  chỉ một chồng

 •  

  được tiếng tốt về đạo đức, khiêm nhường, về dạy con, về tinh thần cứu giúp, về thái độ ân cần tiếp khách.

 •  

  Nếu còn trẻ thì nên lập gia đình.

 •  

  Cá nhân tín đồ nên giúp đỡ tạm, vì họ có thể có chồng.

 •  

  Hội Thánh chỉ giúp người thật góa.

   

  Chúng ta phải cảm ơn Chúa về những luật lệ hôn nhân mà Phaolô dạy qua I Côrintô 7 mà chúng ta đã học.


 

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 3 guests online.

Hosting by