You are hereForums / Hỏi & Đáp / Nếp Sống Đạo / Sức Khỏe hay Bịnh Tật Tùy Bạn (XXV)

Sức Khỏe hay Bịnh Tật Tùy Bạn (XXV)


By admin - Posted on 22 January 2009

Chương 25
HAI LINH HỒN SỐNG TRONG TÔI

Một trong những vụ giết người tàn bạo nhất xảy ra vào một chiều mùa hè, cách đây vài năm, Joseph Ranler đến nhà anh mình, lúc ấy Joseph gặp bà chị dâu mặc quần 'sọt' và áo lót như mọi khi (theo lời Joseph kể lại), vài tiếng đồng hồ sau, Josephe hành hung bà chị dâu, hãm hiếp bà và rồi để che đậy sự hãm hiếp, hắn bóp cổ bà chị dâu và đứa con gái nhỏ của bà. Hôm sau, người anh đi làm về, thấy vợ và con mình đã chết.

Sau 7 tiếng đồng hồ hỏi cung, Joseph mới chịu thú tội và nói: 'Tại sao tôi làm điều ấy? Tôi muốn cầu nguyện, tôi muốn làm người tín đồ Cơ-Đốc tốt nhất trên thế giới. Nhưng rồi bên ngoài con người tôi là một con người kỳ quái, và tôi không điều khiển được con người của tôi. Tôi không hiểu tại sao.'

Chắc chắn Joseph không chịu nghe tiếng nói bên trong, và cảnh sát đã bắt anh ta sáu lần trước khi anh phạm tội giết người lần nầy.

Bác sĩ Carl Menninger nói bên trong mỗi người có hai sức mạnh. Một là 'Bản năng sự sống', hai là 'Bản năng sự chết'. Bản năng sự sống tìm cách duy trì sự sống của cá nhân trong khi Bản năng sự chết tìm cách phá hủy sự sống của cá nhân người đó và của tha nhân nữa. Bác sĩ Carl Menninger viết một quyển sách nói về tự tử, nhan đề  là ‘Con Người Chống Lại Chính Mình’. Sự ác ở trong con người đã gây ra 19.000 vụ tự tử mỗi năm tại Hoa Kỳ, không kể đến những vụ tự tử trá hình dưới hình thức đụng xe và hàng ngàn vụ tự tử khác không thành công.

Bốn ngàn năm trước khi khoa tâm thần học phát hiện tầm quan trọng của hai quyền lực đối kháng bên trong con người, Đức Chúa Trời đã mô tả sự tranh chiến nội tâm ấy trong một thảm kịch kể lại trong Kinh Thánh. Đức Chúa Trời hứa ban cho Áp-ra-ham và vợ ông là Sara một đứa con trai, và nhờ con trai đó các dân tộc trên đất sẽ được phước. Năm tháng trôi qua và bà Sara già đến nỗi bà nghĩ có lẽ Đức Chúa Trời đã quên lời hứa của Ngài rồi. Bà quyết định giúp đỡ Chúa bằng cách cho con đòi trẻ của bà đến với Áp-ra-ham, để nhờ con đòi ấy mà Áp-ra-ham được một người con nối dõi. Áp-ra-ham chấp nhận kế hoạch của vợ và đã quên hỏi ý Chúa. Đúng ngày tháng, con đòi cho Áp-ra-ham một đứa con trai đặt tên là Ích-ma-ên.

Áp-ra-ham sung sướng có được một con trai nối nghiệp. Ông nghĩ bây giờ Đức Chúa Trời có thể dùng Ích-ma-ên để làm nên lời hứa của Ngài. Aùp-ra-ham yêu thương Ích-ma-ên, cưng chìu đứa con trai mà ông có được trong lúc tuổi già.

Khi Ích-ma-ên được 13 tuổi, Đức Chúa Trời phán với Áp-ra-ham rằng bà vợ già của ông, tuy đã 90 tuổi, sẽ sanh cho ông một đưa con trai, và Ngài sẽ ban phước cho nhân loại qua dòng dõi đứa con trai ấy. Ý nghĩa phải tách rời Ích-ma-ên làm cho Áp-ra-ham đau lòng lắm, và ông nài xin Đức Chúa Trời: Chớ chi Ích-ma-ên vẫn được sống trước mặt Ngài (Sáng thế ký 17:18).

Đức Chúa Trời biết rõ bản tánh của Ích-ma-ên, Ngài biết trước những khuynh hướng sát nhân trong Ích-ma-ên và hậu tự của Ích-ma-ên, nên Chúa không thể nhậm lời cầu xin của Áp-ra-ham được. Khi Áp-ra-ham thấy Đức Chúa Trời không đổi ý, ông chấp nhận chương trình của Đức Chúa Trời. Bà Sa-ra già nua sanh cho Áp-ra-ham một đứa con trai, và ông đặt tên là Y-sác.

Ngày tháng trôi qua, sự xung khắc giữa hai người con trai của Áp-ra-ham với bản tánh hoàn toàn khác nhau và giữa hai bà vợ càng ngày càng sâu xa, cay đắng. Lòng Áp-ra-ham cũng bị xâu xé. Lúc nầy ông nghe tiếng gọi của Y-sác, con trai của lời hứa, lúc khác ông nghe tiếng nài nỉ của Ích-ma-ên, mà Thiên sứ báo trước rằng: Đứa trẻ đó sẽ như một con lừa rừng, tay nó sẽ địch cùng mọi người, và tay mọi người sẽ địch lại nó (Sáng. 16:12). Ích-ma-ên sẽ là con trai của tình dục và lòng ganh ghét. Áp-ra-ham ý thức rõ có hai quyền lực đối nghịch nầy dưới mái nhà của ông, cũng như Ranler là tên sát nhân, dâm dục, biết rằng trong hắn có hai quyền lực tốt xấu.

Đức Chúa Trời nhìn thấy lòng ganh ghét trong Ích-ma-ên sẽ đưa Ích-ma-ên đến chỗ giết người, Ngài gọi Áp-ra-ham và truyền cho ông phải đuổi Ích-ma-ên ra khỏi nhà. Đuổi một đứa con đầu lòng 17 tuổi, thần tượng của lòng ông? Chắc chắn Áp-ra-ham buồn và khóc nhiều vì cớ lịnh ấy nhưng bởi đức tin, ông vâng lời Đức Chúa Trời. Thà chịu đổ nước mắt đuổi Ích-ma-ên hơn là khóc than cái chết của Y-sác mà Đức Chúa Trời đã định làm tổ phụ của Đấng Cứu Thế. Chúng ta cũng nên nhớ rằng nước mắt đổ ra vì Ích-ma-ên là hậu quả của việc Áp-ra-ham đi ngoài ý muốn của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phaolô nói rằng, hai người con trai nầy là hình bóng cho hai bản tánh đối nghịch trong lòng người. "Hỡi anh em, về phần chúng ta, chúng ta cũng như Y-sác, là con của lời hứa. Nhưng bây giờ, kẻ sanh ra theo xác thịt bắt bớ kẻ sanh ra theo Thánh Linh, hiện nay cũng còn là thể ấy. Song Kinh Thánh có nói gì? Hãy đuổi người nữ tôi mọi và con trai nó, vì con trai người nữ tôi mọi sẽ không được kế tự với con trai của người nữ tự chủ. Ấy vậy, hỡi anh em, chúng ta chẳng phải là con cái của người nữ tôi mọi, bèn là con cái của người nữ tự chủ" (Galati 4:28-31)

"Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh, Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với xác thịt, hai bên trái nhau dường ấy nên anh em không thể làm được điều mình muốn làm." (Galati 5:17)

Trong thư gởi cho Hội thánh tại Lamã, Phaolô mô tả hai quyền lực đối kháng tranh chiến trong lòng ông trước khi ông được Thánh Linh giải phóng. Ông mô tả cách sống động quyền lực mạnh hơn của xác thịt trước khi có khoa tâm thần bịnh học ở 19 thế kỷ trước (Rôma 7:15-24).

Mỗi người trong chúng ta sẽ đối diện với nhiều câu hỏi quan trọng trong tương lại, nhưng không có câu nào quan trọng bằng câu nầy: "Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết nầy? "(Rôma 7:24). Áp-ra-ham, Phaolô và Ranler đều đã đối diện với cãu hỏi trên. Người nào thất bại ở đây sẽ thất bại mỗi ngày bằng cách nầy hay cách khác.

Mỗi một trường phải tâm thần bịnh học có một lời giải đáp riêng đối với câu hỏi trên, chứng tỏ rằng không có lời giải đáp nào thật sự hữu hiệu. Hơn nữa những trường phái nầy chỉ chú ý đến triệu chứng mà thôi. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, trường hợp nầy của nhân loại có thể chữa lành trong Chúa Jêsus Christ.

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 8 guests online.

Hosting by