You are here1978-1979

1978-1979


By admin - Posted on 25 June 2008

 
1978-1979
 

Những năm 1978-1979, cả Nước lâm vào tình trạng thiếu lương thực trầm trọng, khiến đời sống của MSTĐ và tín hữu đã khó khăn, càng khó khăn hơn, thêm vào những hạn chế sinh hoạt của Hội thánh tại các địa phương càng ngày càng gay gắt. Lúc nầy đa số các MSTĐ lao mình vào việc tìm sinh kế, do việc dâng tiền gián tiếp hoặc trực tiếp bị cấm đoán, hoặc do tín hữu không có khả năng dâng hiến, hoặc vì sợ nên tự động không dâng. Sự nhóm lại hầu như chỉ còn hình thức giữ chừng mực.

Thời gian nầy phong trào vượt biên nổi lên rất cao, rất nhiều người trốn đi nước ngoài bằng đường biển, đường bộ, trong đó cũng có MSTĐ và tín hữu.

Ngày 30-4-1978, vì 3 tín hữu người Dân tộc Chrau cùng đi với Mục-sư Trần Thái Sơn, từ Hội thánh Túc trưng xuống Tp. Hồ Chí Minh, nhóm tại Nhà thờ Bàn cờ (đường Điện Biện Phủ) bị tình nghi là Fulro, nên Chánh quyền bắt giam Mục-sư Trần Thái Sơn, Truyền Đạo Châu văn Sáng (Phụ tá Mục-sư Chủ tọa Hội thánh tại Bàn cờ là Mục-sư Trần Xuân Hỉ) cùng với 3 tín hữu dân tộc trên, đồng thời mượn cớ để đóng cửa Nhà thờ Bàn cờ, không cho Mục-sư Trần Xuân Hỉ hành đạo, sau nhiều lần làm tuổi già của Mục-sư Hỉ nhọc nhằn tủi nhục.

Năm 1979, tại khu vực thuộc Hội thánh Phúc Âm, một Truyền Đạo cùng một số tín hữu lập một lực lượng quân sự chống lại Chánh quyền. Biến cố nầy đưa đến việc 3 Nhà thờ tại Phúc Âm, gồm Hội thánh Phúc Âm I, Hội thánh Phúc Âm II và Hội thánh tại Phước Hiệp bị đóng cửa, một số tín hữu phải bỏ trốn đi nơi khác tìm sinh kế và chỗ thờ phượng Chúa. Một số còn lại, hằng tuần vượt 60 km đi và về, để đến Nhà thờ Bình tuy thờ phượng Chúa.


 

 

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Hosting by