You are hereForums / Hỏi & Đáp / Suy Ngẫm Kinh Thánh / A.B. Simpson: Mọi Sự Có Phép Làm

A.B. Simpson: Mọi Sự Có Phép Làm


By admin - Posted on 05 March 2009

Mọi sự tôi có phép làm
Mục sư A.B. Simpson

Bản thân tôi có thể tự do cách trọn vẹn để làm nhiều việc, có những việc sẽ gây tổn thương anh em tôi và gây thương tích cho lương tâm người. Tình yêu thương có thể bắt phục tính buông thả nho nhỏ kia hầu cho anh em tôi được cứu ra khỏi sự cám dỗ. Có nhiều thắc mắc được định liệu rất dễ dàng qua nguyên tắc  nầy. Vì vậy, cũng có nhiều hình thức tiêu khiển, bản thân chúng là vô hại và, dưới những hoàn cảnh nhất định, không đáng chê trách, nhưng chúng được kết hiệp với tinh thần thế gian, vô thần và đã minh chứng đấy là những bẫy dò, nhiều cám dỗ đối với một Cơ đốc nhân trẻ tuổi. Trong trường hợp đó, luật yêu thương sẽ dẫn dắt tôi tránh né chúng, không tán thành chúng và khi ấy cung ứng sự khích lệ cho nhiều người khác chớ có dự phần vào đấy. Chính trong những việc nầy không bó buộc chúng ta bằng những điều luật tuyệt đối, nhưng với sức thúc đẩy của tình cảm biết suy nghĩ, các đức tính cao cả nhất của Cơ đốc nhân tự chúng bày tỏ ra. Chính trong những việc nầy mà những cái bóng tình yêu Cơ đốc cụ thể nhất đã được bày ra.

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 3 guests online.

Hosting by