You are hereForums / Hỏi & Đáp / Suy Ngẫm Kinh Thánh / A.B. Simpson: Tạm Chịu Khổ

A.B. Simpson: Tạm Chịu Khổ


By admin - Posted on 05 March 2009

Sau khi anh em tạm chịu khổ
Mục sư A.B. Simpson

Có phải chúng ta học biết yêu thương trong trường đau khổ không? Có phải tấm lòng của chúng ta được mềm mại và sâu sắc bởi hơi nóng mùa hè của thử thách cho tới chừng trái Thánh Linh yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhơn từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ - đang chín muồi cho mùa gặt tái lâm của Ngài, và những nổi khổ của chúng ta càng dễ dàng chịu đựng vì cớ Ngài? Đây là trường yêu thương, và những bài học khiến cho Ngài càng gần gũi với tấm lòng chúng ta và chúng ta gần gũi với tấm lòng của Ngài. Chỉ theo chiều hướng nầy, chúng ta mới có thể học tập với Ngài về lòng khoan dung thiên thượng để chịu đựng lâu dài, và sống nhơn đức. Chúng ta nhìn thấy các đặc điểm đầu tiên và cuối cùng của gương mặt yêu thương, như đã được mô tả trong bức họa của Phaolô về tình yêu thương đó (I Côrinhtô 13), là những con dấu đau đớn và nhịn nhục chịu khổ lâu dài, chịu đựng mọi sự. Vì vậy, chúng ta hãy học tập chịu khổ tiếp thu trong trường yêu thương, để sống nhơn đức mà chịu đựng mọi sự. Chắc chắn sẽ rất khó yêu thương qua từng hoàn cảnh, khi chính tấm lòng của Chúa Jêsus đang ở trong chúng ta, tấm lòng ấy sẽ yêu thương và cứ yêu thương cho đến cuối cùng. Tôi muốn thứ tình yêu hay chịu khổ và sống nhơn đức đó, tình yêu ấy không ghen tị cũng không khoe khoang. Không tự đắc, không hành động khiếm nhã, không khiêu khích, cũng không tìm cách phô trương.

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 5 guests online.

Hosting by