You are here005 NGÀY VUI HƠN HẾT

005 NGÀY VUI HƠN HẾT


By admin - Posted on 09 July 2009

 

NGÀY VUI HƠN HẾT.

(Bài thơ của con cái Chúa thuộc Hội thánh Đông Phú - Cần thơ, là ông BẢY ĐỜN tặng tôi nhơn dịp tôi về thăm Hội thánh ngày 20 tháng năm 2009)

Ngày vui hơn hết đây là,

Tôi nay được gặp ông bà Mục sư.

Lòng tôi đây cũng dường như

Tuổi mà còn cỡ bảy mươi chưa già,

Bởi vì găp được ông bà,

Ở tại bên Mỹ rất xa trở về.

Lòng đầy phần khởi vui ghê,

Mấy năm xa vắng không hề gặp nhau.

Lúc ông còn ở ra vào,

Bây giờ xa vắng làm sao không buồn?

Tưởng ông bà ở được luôn,

Ngờ đâu sóng gió chìm xuồng khó lên

Cho nên ở không được bền

Tôi thì nhớ mãi không quên ông bà.

Việt nam qua Mỹ rất xa,

Về thăm Hội thánh do là tình thương.

Băng ngàn, vượt Thái Bình dương,

Về gặp lại được như dường cảnh tiên.

Mừng hơn gặp mặt tình duyên,

Tình yêu trong Chúa gắn liền với nhau.

Tôi không biết nói cách nào,

Chúc ông bà khỏe, dồi dào sức thiêng,

Đi về ngoại quốc bình yên,

Chúc ông bà sống bá niên thọ trường.

Còn tôi thì cũng hết phương,

Chắc là tôi phải xuống mương nằm dài,

Chờ đến lúc Chúa hồi lai,

Được về Thiên quốc gặp Ngài vui hơn.

 

BẢY ĐỜN (Cái Dầu - Đông Phú)


 

Tags

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 3 guests online.

Hosting by