You are here1993

1993


By admin - Posted on 11 July 2008

1993
******

Biến cố nổi bật nhất trong năm nầy là việc xảy ra ở Hội Thánh tại Bà-rịa. Sau hai năm xây cất, Nhà thờ tại Bà-rịa đã hoàn tất, Hội Thánh biểu quyết chọn ngày 20-7-1993 làm Lễ Khánh thành. Rất tiếc là trước ngày khánh thành nầy, thì trong phiên họp BTS và Chấp sự Hội Thánh vào tháng 6/1993, đã biến thành buổi tranh cãi về việc vài nhân viên BTS/HT tố cáo Thầy TĐ chủ tọa Nguyễn văn Thắng tham nhũng trong công tác xây cất. Sự tranh cãi nầy đưa đến những tranh chấp, ấu đả trong khuôn viên Nhà thờ, xúc phạm khí mạnh Tiệc thánh, đến Chánh quyền. Cuộc tranh chấp nầy được sự ủng hộ của hai thành phần: BTS/ĐH.ĐNB với Ms Hội Trưởng Ông văn Huyên ủng hộ thành phần chống đối TĐ Thắng; còn Ms Phó Hội Trưởng Đoàn văn Miêng thì ủng hộ TĐ Thắng, tạo nên sự chia rẽ nội bộ trầm trọng, kéo dài không giải quyết được.

VĂN BẢN THAM KHẢO
(Trích Bản tin HTTL Bà-rịa)

Vào năm 1991, Thầy Cô TĐS Nguyễn văn Thắng nhận thấy phải nổ lực vào Hội Thánh Bà-rịa xây dựng Nhà thờ (...). Ngày 9-5-1991, được Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh cho phép xây cất Nhà thờ. Ngày 15-9-1991, Lễ cầu nguyện khởi công xây cất (...). Tổng cộng chi phí lên đến 258 triệu đồng (trong đó còn thiếu nợ 5 triệu đồng). Phiên họp Ban Trị Sự, Chấp sự của Hội Thánh ngày 23-5-1993 đã biểu quyết lấy ngày 20-7-1993 làm Lễ khánh thành dâng Nhà thờ cho Chúa.

Song ma quỉ đã rình rập tìm cơ hội phá rối Hội Thánh, đó là bản chất cố hữu từ ngàn xưa của nó. Lợi dụng số tín đồ chưa được tái sanh cám dỗ và kích động, Thư ký Hội Thánh Trần thị Hà cùng bà con thân thuộc trong gia đình (...) làm áp lực vu khống ông Chủ tọa Hội Thánh là TĐS Nguyễn văn Thắng về tội tham nhũng trong công việc xây cất Nhà thờ. Thời gian hai năm qua Trần thị Hà vẫn là Thơ ký Hội Thánh kiêm Thơ ký xây cất, đều không có ý kiến xây dựng nào cả, cũng không hề có lời qua tiếng lại gì trong các cuộc họp của BTS/CS và Hội Thánh. Song chỉ có các cuộc họp BTS/CS vào tháng 6/93, Trần thị Hà đưa ra những ý kiến bắt buộc ông Chủ tọa HT Bà-rịa kiêm Suối Nghệ phải giao trách nhiệm Suối Nghệ cho ông Lý Quốc Hưng, một TĐS từ Nha-trang vào, được Thầy Thắng cho cư ngụ tạm tư thất HT Suối Nghệ, để tìm cơ hội cho ông ấy hầu việc Chúa, tương lai sẽ hợp thức hóa, chứ hiện tại Địa Hạt Đông Nam Bộ chưa thừa nhận vào hàng giáo phẩm và chưa đăng ký tu sĩ với Chánh quyền. Thế mà Bà Hà ngang ngược vượt quyền hạn mình, đòi ông TĐS Chủ tọa phải thi hành, bà mới cho có Lễ khánh thành Nhà thờ được (...)

-Sáng Chúa nhật 4-7-93, Thư ký Trần thị Hà cầm đầu nhóm quá khích đến Nhà thờ trong lúc Hội Thánh đang thờ phượng Chúa và cầu nguyện, lên tòa giảng giựt máy phóng thanh, Trần thị Hà đứng ra tố cáo ông TĐS Nguyễn văn Thắng tham nhũng tiền bạc và vật liệu xây cất Nhà thờ vô căn cứ (...).

-Chúa nhật 11-7-93, phe nhóm Trần thị Hà tiếp tục gây rối buổi thờ phượng của Hội Thánh nữa. Bà Hà chiếm được bục hướng dẫn của Thầy TĐS Nguyễn Đồng Minh, rồi đọc cáo trạng mà bà cùng phe nhóm làm sẵn. Biên bản nầy tự xưng là BTS/HT và "quyết định như sau:

1.Giải tán BTS.HT Bà-rịa.
2.Ngưng cấp lương cho Thầy Thắng kể từ tháng 8/93
3.Cách chức chủ tọa Thầy TĐS Nguyễn văn Thắng. BTS sẽ điều hành nội bộ.
4.Ông Thắng và gia đình phải rời khỏi tư thất trong vòng 1 tháng kể từ ngày đọc Biên bản nầy.
5.Tân BTS (của Bà Hà) sẽ kiểm kê tài sản của HT.
6.Tuần tới sẽ có Tân chủ tọa. Yêu cầu HT sinh hoạt bình thường (...)

-Sáng thưa hai 12-7-93, Thầy Thắng và TĐ Nguyễn Đồng Minh lên Văn phòng Địa Hạt báo cáo tình hình Hội Thánh (...)

-Ngày 15-7-93, Ms Thành đi với TĐ Đặng văn Thơ (văn phòng ĐH) đến tư thất Bà-rịa họp BTS Hội Thánh, có mời Cụ Ngỡi dự. Ms Thành khuyên Thầy Thắng tự nguyện xin ngưng giảng 1 tháng, Đia Hạt mời Ms Ngỡi giảng thay. Còn Thơ ký Trần thị Hà, Ms Thành cũng đề nghị ngưng hướng dẫn Hội Thánh 1 tháng như Thầy Thắng (...). Rồi ông Thành để cho vợ chồng Trần thị Hà, Phạm văn Thơ, tự ý lập Biên bản, kết tội ông Thắng lung tung. Sau khi đọc lại Biên bản các chức viên trong BTS không chịu ký, vì quá sai sự thật. Ông Thành giao các mẫu giấy niêm phong vật tư cho Bà Hà dán các kho của Hội Thánh. Trước khi rời tư thất Bà-rịa, ông Ms Thành lại giao cho Bà Hà quyết định của Địa hạt mang số 46 đã làm sẵn trước khi đến Bà-rịa. Nội dung tạm ngưng việc giảng dạy của TĐS Thắng 1 tháng, còn ra lịnh: giao việc điều hành cho BTS.HT Bà-rịa (...)

-Ngày 14-9-93, Địa Hạt Đông Nam Bộ ra một văn thư mang số 74/VP/ĐNB do Cụ Ms Ông văn Huyên, Hội Trưởng kiêm Chủ nhiệm ký tên gởi đến các cơ quan Chánh quyền tỉnh Bà-rịa Vũng tàu, huyện Châu thành và xã Long Hương, nội dung xin trích dẫn như sau:

Khoản I: Ngưng chức chủ tọa Hội Thánh Bà-rịa của TĐS Nguyễn văn Thắng với lý do:

1.Không ổn định được sinh hoạt trong Hội Thánh.
2.Trong khi Hội Thánh đang bất ổn không có ơn Chúa dàn xếp nội bộ.
3.Không nghe theo sự hướng dẫn và lời khuyên của BTS/ĐH đưa đến tình trạng bất ổn hơn trong Hội Thánh.

Khoản II: Ngưng chức Thơ ký của cô Trần thị hà, nhưng chức Chấp sự vẫn còn cho đến khi mãn nhiệm kỳ. Với lý do:

1.Vượt quá quyền hạn thơ ký theo như Điều lệ của HTTLVN đã qui định.
2.Không thi hành văn bản của BTS/ĐH gởi đến (văn thư số 63 ngày 21-3-93. (...)
......................................

-Chúa nhật 26-9-93, ... tối đó, họ làm giấy tạm trú giả đưa 4 người đàn ông xâm nhập bất hợp pháp vào khuôn viên Nhà thờ cắt cầu dao điện, cưa tất cả khóa cửa Nhà thờ, đập phá cửa tư thất, đòi cư ngụ trong tư thất để giữ tài sản của Hội Thánh. Nhưng mẹ con cô Thắng không cho vì Thầy đi vắng. Họ bèn ấu đả, la lối om sòm. Mẹ con cô Thắng cũng phải tự vệ.

-Ngày 01-10-93, Cụ Ngỡi với tư cách quyền Chủ tọa HT Bà-rịa họp BTS/HT quyết định dứt phép thông công 12 người do Trần thị Hà cầm đầu khuấy phá trong ba tháng qua. Trình lên Địa Hạt và Chánh quyền.

-Sáng Chúa nhật ngày 03-10-93, có Chủ tịch MTTQ huyện Châu thành đến trước giờ thờ phượng gặp Hội Thánh, ông bày tỏ sự thương tâm đã xảy ra tại HTTL Bà-rịa. Ông khuyên hai bên quá khích và Hội Thánh hãy đối xử với nhau với Kinh thánh dạy và đúng với luật lệ của Nhà Nước (...)

-Ngày 13-10-93, Địa Hạt ĐNB ra văn thư số 88 do Cụ Ms Ông văn Huyên ký tên đóng dấu, gởi cho Cụ Ms Đỗ Thành Ngỡi và BTS/HT Bà-rịa. Nội dung tương phản với văn thư gởi Chánh quyền được trích dẫn như trên, có hàm ý bênh vực cho nhóm phá hoại Hội Thánh và trách Ms Ngỡi và BTS/HT không nghiên cứu kỹ lưỡng Điều lệ của HTTLVN và Nghị định 69 của Hội Đồng Bộ Trưởng.
.................................................................

-Ngày 20-10-93, Cụ Ms Phó Hội Trưởng gởi văn thư cho ĐH/ĐNB, cho Cụ Ngỡi và BTS/HT Bà-rịa. Cụ giải thích việc giải quyết của Địa Hạt đối với sự cố tại Hội Thánh Bà-rịa là không đúng. Phần thứ 1, về việc ngưng chức TĐ của Thầy Nguyễn văn Thắng, Cụ kết luận nguyên văn thế nầy: "cho nên với tư cách Phó Hội Trưởng TLH, tôi đứng trước mặt Chúa, thành thật thưa với BTS/ĐNB: Tôi không dám đồng ý với quý ông mà ngưng chức TĐ của Thầy N.V.T. Cũng không dám đồng ý với quý ông mà thuyên chuyển Thầy đi nơi khác".

2)Việc Ban Trị sự và Ban Chấp sự Hội Thánh Bà-rịa dứt phép thông công 12 người. Sau khi giải thích và Cụ kết luận: (Trích nguyên văn) "Tôi, Phó Hội Trưởng TLH, xin chấp nhận biên bản của Ban Trị sự và Chấp sự HT Bà-rịa về việc dứt phép thông công 12 tín đồ vào ngày 01-10-93".
.................................................

-Chúa nhật 7-11-93, tại Nhà thờ Bà-rịa, Cụ MSTS Tạ Kế được mời giảng và ban Tiệc thánh, giờ Tiệc thánh bắt đầu, có người hỏi Cụ Ms Chủ lễ rằng: "Việc dứt phép thông công chúng tôi có đúng không?" Cụ MSTS từ tốn trả lời: "Sáng nay chúng tôi cũng như anh chị em đến Nhà thờ để thờ phượng Chúa và hầu việc Chúa”. Họ hỏi tiếp: “Chúng tôi có được dự Tiệc thánh không?" Cụ MSTS trả lời: "Theo Lời Chúa dạy, trước khi dự Tiệc Thánh, anh chị em hãy tự xét lấy mình". Rồi Cụ tiếp tục mời HT hát Thánh ca theo nghi lễ. Đang khi HT tôn vinh Chúa, thì ông Đặng Quang rời ghế ngồi, tiến lên bàn Tiệc Thánh bưng tất cả chồng khay để bánh và chén nước nho, quay đi xuống hai thanh niên cản lại giữa Nhà thờ, thì bị một người đàn ông khác trong bọn họ nắm đập toàn bộ khay Tiệc Thánh đổ tung xuống nên Nhà thờ, lấy chân giày đạp chén bể nát, khay nhôm méo mó, bánh và nước nho tung tóe giữa Nhà thờ. Chúng còn nổi thái độ côn đồ đánh ông tín đồ sưng bầm cả mắt và một thanh niên bị trẹo cổ. Trong Nhà thờ trở nên ồn ào, tiếng khóc lẫn trong tiếng la chưởi như ong vỡ tổ! Ôi, nơi thánh đáng thương thay!

(Trích thư của Ms Phó Hội Trưởng gởi Cụ Ms Hội Trưởng

ngày 8-9-1994, v/v ĐH/ĐNB trình xin cách chức TĐ Nguyễn văn Thắng)

................................

Năm năm qua không còn Ban Thường trực, nên các vấn đề của Hội Thánh không được gỉải quyết, có việc đã hơn một năm hay hơn hai năm vẫn còn đó. Đang khi sự sống thuộc linh của họ bị kiệt quệ, tiềm lực phục vụ bị suy giảm.

 

Vậy, tôi trân trọng thỉnh cầu Cụ đề nghị với các nhân viên TLH bốn (4) nhân viên trong số đó lập thành Ban Thường trực để giải quyết ác vấn đề vừa kể trên vì không ai chỉ đọc tờ trình của ĐH/ĐNB số 76 ngày 8/7/94 mà dám thông qua hoặc phủ quyết việc cách chức TĐ Chủ tọa HT Bà-rịa của Thầy Nguyễn văn Thắng. Nếu quyết định vội vàng, chúng ta sẽ hối tiếc mà không thể nào sửa lại được. Phải có ít nhất là Ban Thường trực cứu xét cả hồ sơ mới đi đến quyết định một cách hợp tình, hợp lý, hợp pháp, hợp lệ được. Các điều ĐH/ĐNB đã nêu lên, không thể căn cứ vào Điều lệ điều thứ III, khoản thứ 5, trang 22, mà cách chức một TĐ. Hơn nữa, TĐ Nguyễn văn Thắng đã có đơn khiếu nại ĐH và TLH xét lại sự việc đã xảy ra từ đầu tháng 7/1993

 

Vì vậy, tôi chưa dám trả lời dứt khoát với Cụ về tờ trình của ĐH/ĐNB số 76 ngày 8/7/1994, mà phải chờ Ban Thường trực họp lại.

.........................

Mục sư ĐOÀN VĂN MIÊNG

 

(Trích văn thư số 125/TLH/VP của Ms Hội Trưởng gởi nhân viên TLH và Chủ nhiệm các Hạt, ngày 04-11-1994 v/v thông qua quyết định của BTS/ĐH/ĐNB chấm dứt chức vụ TĐS đặc cách của Ông Nguyễn văn Thắng)

 

...............

Tiếp theo công văn 89/TLH/VP ngày 6-9-1994, tôi đã kính gởi đến quý vị ý kiến thông qua quyết định của Ban Trị Sự Địa Hạt Đông Nam Bộ (BTS/ĐH/ĐNB) về việc chấm dứt chức danh Truyền Đạo Sinh đặc cách của Ông Nguyễn văn Thắng. Cho đến hôm nay tôi chưa nhận được đầy đủ phúc đáp của các quý vị. Vì vậy, chưa thể phúc đáp cho BTS/ĐH/ĐNB. Theo tinh thần công văn 76/ĐNB/VP ngày 8-7-1994 đã kính gởi đến quý vị kèm với công văn 89/TLH/VP ngày 6-9-1994, Ban Trị Sự Địa Hạt đã dành rất nhiều thời gian để xem xét giải quyết nội vụ và cuối cùng buộc phải đi đến quyết định nói trên.

 

Tôi đồng ý với quyết định của Ban Trị Sự Địa Hạt là chấm dứt chức danh Truyền Đạo Sinh đặc cách của Ông Nguyễn văn Thắng. Ban Trị Sự Địa Hạt vì đáp ứng nhu cần lâm thời nên đã đặc cách chức danh ấy tạm thời (vì Ông Nguyễn văn Thắng không có học tại Thánh Kinh Thần Học Viện). Nay Ban Trị Sự Địa Hạt xét thấy ông Nguyễn văn Thắng không còn thích ứng với chức danh ấy và đã quyết địn chấm dứt chức danh Truyền Đạo Sinh đặc cách nói trên.

 

Thiết tưởng, chúng ta nên sớm thông qua quyết định của BTS/ĐH.ĐNB nói trên để từng bước ổn định sinh hoạt của HTTL Bà-rịa, trong đó có việc bổ nhiệm một vị chủ tọa chính thức cho HTTL Bà -rịa.

 

HỘI TRƯỞNG

Mục sư ÔNG VĂN HUYÊN

 

(Văn thư của Ms Phó Hội Trưởng gởi các nhân viên Tổng Liên Hội ngày 11-11-1994)

 

.........

Kính thưa Quý Ông,

Tôi đã phúc đáp văn thư Cụ Hội trưởng ngày 8-9-1994 và phổ biến cho tất cả nhân viên TLH với nội dung yêu cầu Cụ Ms Hội Trưởng tổ chức Ban Thường trực TLH để giải quyết. Nhưng chưa thấy kết quả.

Tôi đã nhận được công văn số 125/VP/TLH ngày 4-11-1994 của Cụ Hội Trưởng yêu cầu các nhân viên TLH thông qua quyết định của BTS/ĐH/ĐNB chấm dứt chức vụ TĐS đặc cách của ông Nguyễn văn Thắng.

Thiết tưởng không ai có thể thông qua cách hốt lược một quyết định quan trọng như thế. Chính tôi đã theo dõi nội vụ với hồ sơ trong tay nhận thấy như sau:

 1. Vào đầu tháng 7/1993, BTS/HT Bà-rịa đã họp để tổ chức Lễ khánh thành Nhà thờ vừa xây xong. Khi quyết định dứt khoát, thì có tín đồ tố cáo TĐ Chủ tọa Nguyễn văn Thắng thâm lạm ngân quỹ xây dựng Nhà thờ. Thầy Thắng đã nhờ Địa Hạt can thiệp để biết thực hư. Địa Hạt có đến, nhưng không giải quyết được, vì sổ sách không rành mạch. Thầy Thắng khiếu nại, yêu cầu ĐH tái xét, làm sáng tỏ vấn đề, vì Thầy không làm việc đó một mình, mà có cả BTS/HT đồng chịu trách nhiệm. Địa Hạt không tái xét mà quyết định:

  1. Lần thứ nhất: Ngưng chức chủ tọa của TĐ Thắng.

  2. Lần thứ hai: Thuyên chuyển TĐ Thắng đến HT khác.

  3. Lần thứ ba: Cách chức TĐS của Thầy Nguyễn văn Thắng.

    Cả 3 lần, Địa Hạt không căn cứ vào Kinh Thánh hoặc Điều lệ, mà chỉ lấy lý do Thầy Thắng không ổn định được tình trạng HT.

    Tôi đã trực tiếp với BTS/ĐNB và có văn thư cặp theo là không đồng ý với Địa Hạt các khoản biểu quyết vô căn cứ đó.

 2. Sau một thời gian không đạt được mục đích, BTS/ĐNB mở một đường lối mới, viện dẫn lý do 1979, đã bổ nhiệm Thầy Thắng đến làm chủ tọa HT Bà-rịa là đặc cách tạm thời, vì Thầy Thắng chưa đi học Thánh Kinh Thần Học Viện. Bây giờ, Thầy Thắng không còn thích ứng với chức danh ấy nữa. Cả hai lý do của Địa Hạt nêu lên đều không đứng vững được.

  1. Năm 1979, BTS/ĐH đã chính thức bổ nhiệm Thầy Nguyễn văn Thắng làm TĐ Chủ tọa HT Bà-rịa bằng một biên bản và đã được Chánh quyền chấp thuận. Sau hơn 15 năm chức vụ, các HT trong Địa Hạt và TLH đều biết Thầy Nguyễn văn Thắng là Chủ tọa chính thức của HT Bà-rịa, thậm chí giáo hữu Hải ngoại cũng đã gởi tiền về cho Thầy dâng vào việc xây dựng Nhà thờ. Hiện nay tại Bà-rịa có ngôi Nhà thờ với giá hơn 200 triệu Việt-nam, tại Suối Nghệ có Nhà thờ và tư thất mới, tại Bà Tô cũng vậy. 'Nhìn công việc biết tài người thợ'. Đây không phải là việc riêng của Thầy Thắng, song đó là bằng cớ chứng minh Chúa đã đặt tay xức dầu và đồng công với Thầy trong chức vụ, mà chúng ta không thể phủ nhận được.

  2. TĐ Nguyễn văn Thắng không còn thích ứng nữa. Nói như thế có mâu thuẫn với điều 1 trên đây không? Có phải Địa Hạt đã thừa MSTĐ nên hạng người như Thầy Thắng phải bịloại trừ? Không ai có thể tin như vậy. Nếu Địa Hạt ĐNB và TLH quyết định loại trừ TĐ Nguyễn văn Thắng, thì đồng bào và giáo hữu sẽ nhận định: HỘI THÁNH TIN LÀNH VẮT CHANH BỎ VỎ. Rồi đàn hậu tấn của chúng ta, họ sẽ nghĩ sao? (…)

  Vì những điều nêu trên, tôi xin đề nghị một giải pháp là BTS/TLH cử 2 nhân viên trong BTS/TLH đến tận nơi là Nhà thờ Bà-rịa để điều tra cho biết đúng thực hư, nhiên hậu chúng ta sẽ quyết định không muộn (…)

  .....................

  PHÓ HỘI TRƯỞNG

  Mục sư ĐOÀN VĂN MIÊNG

 

(Văn thư số 132/TLH/VP ngày 01-12-1994 của Ms Hội trưởng gởi BTS/ĐH/ĐNB)

 

....................

-Căn cứ công văn số 76/ĐNB/VP ngày 08-7-1994 của Ban trị Sự Địa Hạt Đông Nam Bộ về việc trình xin chấm dứt chức danh Truyền Đạo Sinh đặc cách của ông Nguyễn văn Thắng.

-Căn cứ công văn số 125/TLH/VP ngày 04-11-1994 của Hội Trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt-nam Miền Nam kính gởi nhân viên Ban Trị Sự Tổng Liên Hội và Chủ nhiệm các Địa Hạt.

-Căn cứ phúc đáp của nhân viên Ban trị Sự Tổng Liên Hội và Chủ nhiệm các Địa Hạt.

Văn phòng Tổng Liên Hội trân trọng kính phúc đáp để quý Ban Trị Sự Địa Hạt được biết:

Ban Trị Sự Tổng Liên Hội thông qua quyết định của Ban Trị Sự Địa Hạt Đông Nam Bộ về việc chấm dứt chức danh Truyền Đạo Sinh đặc cách của ông Nguyễn văn Thắng.

HỘI TRƯỞNG

MS ÔNG VĂN HUYÊN

 

Trích văn thư số 135/ĐNB/VP ngày 7-12-1994 của BTS/ĐH/ĐNB gởi Chánh quyền các cấp Tỉnh Bà-rịa và BTS và tín hữu HT Bà-rịa).

 

Ban Trị Sự Địa Hạt kính trình lên quý Cơ quan các cấp về việc chấm dứt chức danh Truyền Đạo Sinh đặc cách của Ông Nguyễn văn Thắng (đính kèm bản sao công văn số 32/TLH/VP).

.......................

TUN. CHỦ NHIỆM ĐỊA HẠT ĐÔNG NAM BỘ

THỦ QUỸ

Mục sư TRẦN BÁ THÀNH

 

(Trích văn thư của BTS/HT/ gởi BTS/TLH ngày 11-12-1994

 

....................................

Nhưng trong thực tế những vị nào trong Ban Trị Sự Tổng Liên Hội đã phúc đáp với nội dung là thông qua. Vì như chúng tôi được biết, qua sự liên hệ trực tiếp với các vị trong Ban Trị Sự là: Ms Tăng văn Hi, ms Lê Khắc Hóa, Ms Nguyễn Xuân Vọng, Ms Đoàn văn Miêng, Ms Dương Thạnh (Q. Chủ nhiệm Địa Hạt). Những vị trên chưa ai có quyết định hoặc phúc đáp với nội dung thông qua.

Như vậy căn cứ trên nguyên tắc thì văn thư số 132/TLH/VP do Cụ Ms Hội Trưởng ký ngày 01-12-1994 là không đúng nguyên tắc hành chánh. Vì vậy văn thư số 135/ĐNB/VP do Ms Trần Bá Thành ký ngày 07-12-1994 cũng không đúng nguyên tắc.

Nay BTS và BCS Hội Thánh Tin Lành Bà-rịa chúng tôi kính trình để Văn Phòng Tổng Liên hội xem lại và Quý Vị trong Ban Trị Sự Tổng Liên Hội quan tâm xem xét để giải quyết trên sự công bình của Chúa.

NAY KÍNH TRÌNH

THƯ KÝ THỦ QUỸ CHẤP SỰ CHẤP SỰ

 

(Trích văn thư của TĐ Nguyễn văn Thắng gởi BTS/TLH và ĐH/ĐNB ngày 11-12-1994, v/v thỉnh cầu BTS/TLH khẩn can thiệp và giải quyết chức vụ đúng theo Thánh Kinh và Điều lệ HTTL/VN)

 

Kính thưa BTS/TLH

Tôi có nhận được văn thu số 132/TLH/VP ngày 01-12-1994 của Văn Phòng TLH và văn thư số 135/ĐNB/VP ngày 12-12-1994 vủa Văn Phòng ĐH/ĐNB gởi đến tôi. Nội dung chấm dứt chức danh TĐS của tôi sau 15 năm phục vụ tại HT Bà-rịa.

Sau khi đọc các văn thư trên, tôi đã hết lòng cầu nguyện xin Đức Thánh Linh hướng dẫn, tôi quyết định HOÀN TRẢ 02 văn thư nêu trân cho Văn Phòng TLH và Văn Phòng ĐH/ĐNB. Lý do:

1/. Địa Hạt ĐNB (Ms Trần Bá Thành và Ms Bùi Trung Nguơn) đã trực tiếp giải quyết nội vụ HT Bà-rịa KHÔNG ĐÚNG THEO NGUYÊN TẮC:

a) Không căn cứ theo Kinh thánh để khuyên dạy (Math. 18:15-17 và I Ti. 5:20)

b) Không tuân theo I Ti. 5:19 để kết tội

 1. Không căn cứ theo Điều lệ HTTLVN (vượt quyền, ngưng chức chủ tọa không thông qua TLH và Chánh quyền)

   d) lập văn bản trước khi thụ lý.

   e) Lập văn bản buộc phải thi hàn HỞ SƯỜN (lập lờ, không rõ ràng, không dứt khoát như QĐ 46, 47) làm lợi cho những người chống đối Hội Thánh.

   f) Lập QĐ số 83/ĐNB/VP ngày 30/9/1993 bổ Ms Đỗ Thành Ngỡi quyền chủ tọa Hội Thánh Bà-rịa. Mấy tuần sau đó, Ms Thành nói là chưa lâp QĐ cho Ms Ngỡi. Bản lưu của Văn Phòng cũng không có.

   g) Lập văn bản TIỀN HẬU BẤT NHẤT (Văn bản mâu thuẫn như văn thư số 40/TLH/VP ngày 19-4-1994 do Cụ Ms Hội Trưởng kỳ mâu thuẫn với văn thư số 76/ĐNB/VP ngày 29/10/1993 cũng do Cụ ký.

   2/. Coi thường biên bản cuộc họp với Chánh quyền ngày 08/10-1994 gồm có đại diện MTTQ Tỉnh BR-VT và Huyện Châu thành, Ms Ngỡi, Ms Thành, Ms Nguơn, và tôi.

   ...............................................

   3/. Nội vụ HT Bà-rịa là việc tập thể nhưng Ms Thành lại giải quyết cách cá nhân, thiên vị … không vì Chúa, vì Hội Thánh. Ms Thành, ms Nguơn, cũng không hiệp với HT Bà-rịa, BTS/HT, Ms Ngỡi, Ms tạ Kế, TĐ Nguyễn Đồng Minh, nhưng lại làm theo ý cô Hà. Bằng chứng: Sau 02 Chúa nhật bất ổn, cô Hà đã tự lập BB lấy danh nghĩa Ban Trị Sự HT Bà-rịa – Đọc BB trước HT … cách chức chủ tọa Thầy Nguyễn văn Thắng, BTS sẽ điều hành việc nội bộ HT – ngưng cấp lương Thầy Thắng kể từ tháng 8/1993 – Ông Thắng và gia đình phải ra khỏi tư thất HT …

   Phải chăng Ms Thành và nhân viên VP Địa Hạt và VP/TLH đã làm theo khẩu lịnh của Bà Hà qua điện thoại nên có văn thư số 57/ĐNB.VP ngày 6-8-1993, Cụ Hội trưởng ký, v/v đến HTTL Bà-rọa kịp sáng Chúa nhật 8-8-1993 để giải quyết khẩn nội vụ.

   Chiều ngày 20-10-1994, sau khi Ms Thành và Ms Nguơn đến Bình Giả, Vũng Tàu, động viên BTS Hội Thánh tiếp nhận TĐ Thắng bất thành (thật đúng như lời tôi phát biểu trong buổi họp Chánh quyền). Khi về ghé lại Nhà thờ Bà-rịa gặp tôi để khuyên: Nếu tôi muốn hầu việc Chúa thì phải khép mình làm phụ tá Ms Ngỡi. Phải thuê mướn nhà ở, có một con cái Chúa giúp mỗi tháng 150.000 đồng trong vòng 6 tháng (sau đó tôi được biết rõ số tiền đó là của cô Trần thị Hà. Thử hỏi, Ms Thành và Ms Nguơn là chức viên của Địa Hạt đã từng nói chúng tôi làm việc rất sáng suốt, thường nhắc đến Kinh Thánh (Mal. 3:16), chúng tôi làm đúng nên ăn ngon ngủ kỹ mà lại có hành động như trên, đúng hay không? Có làm gương tốt không?

   4/. Ms Thành còn lên tiếng binh vực những người làm tàn hại Hội Thánh: - Vào ngày 15-11-1994, BTS Địa Hạt đến tư thất HT Bà-rịa họp với BTS/HT Bà-rịa … Ms Thành đã trách BTS/HT Bà-rịa đã dứt phép thông công họ quá sớm!

Lời nói trên đây chứng tỏ Ms Thành, Ms Nguơn, trực tiếp giải quyết nội vụ Hội Thành Bà-rịa, song chẳng quan tâm, lắng nghe để cùng với Hội Thánh cầu nguyện giải quyết! (Thiết tưởng cũng nên nói rõ: Chúa nhật 4/7/1993, những người chống đối Hội Thánh bắt đầu quậy phá ngay trong Nhà thờ vào giờ thờ phượng chính. Họ quậy như vậy suốt 3 tháng. Chúa nhật 26/9/1993, quậy phá chửi rủa, la ó sáng, trưa, chiều, tối. Tự bầu BTS lâm thời … gởi đến Chánh quyền. Đến lúc đó BTS mới dứt phép thông công. Chính Cụ Ms Phó Hội Trưởng cũng đồng ý.)

5/. Đại diện MTTQ Huyện được mời đến Nhà thờ vào Chúa nhật 3/10/1993 phát biểu trước HT … Khi Chúa Kitô thấy những người buôn bán … ở ngoài hành lang Nhà thờ, Ngài đã quở trách: Nhà Ta là nhà cầu nguyện … huống chi Nhà thờ nầy mới dựng lên để giáo dân đến đây thờ phượng, song quý vị đã biến thành nơi chưởi rủa đánh đập, ồn ào …

Chánh quyền đã nói được những lời đó, nhưng mãi đến nay đã hơn một năm, BTS/ĐH/ĐNB (Ms Thành) vẫn chưa lập một văn bản để gởi đến các HT thuộc ĐH/ĐNB để xin cầu nguyện cho HT Bà-rịa – Truyền Đạo Nguyễn văn Thắng – những tín hữu yếu đuối đã làm tàn hại HT sớm ăn năn … (ngay sau khi Ms Tạ Kế ban Tiệc Thánh, mâm Tiệc Thánh bị đập, bánh và chén bị họ giày đạp. Hành động có một không hai trên thế giới. Ms Thành, Ms Nguơn, vẫn làm lơ. Mấy hôm sau đến Vũng tàu vẫn cố tình không ghé lại thăm hỏi vào Nhà thờ đổ nước mắt cầu nguyện.

6/. Địa Hạt lập những QĐ như: ngưng việc tôi giảng KT tại Bà-rịa, ngưng chức chủ tọa HT Bà-rịa, nay lại ngưng chức TĐ của tôi.

Những quyết định thật rất quan trọng, nhưng không nêu rõ tôi đã phạm tội gì căn cứ theo Kinh Thánh và Điều lệ của HTTLVN. Phải chăng Ms Thành là người ở cấp Địa Hạt, cầm cân nảy mực lại bất công, lại lạm quyền, nếu sai cứ đổ cho Cụ Ms Hội Trưởng là xong ngay. Tôi đó ai chịu?

Địa Hạt cũng không có văn thư tế nhị như Chánh quyền đề nghị. Do đó, Ban Trị Sự HT Bình giả không tiếp nhận tôi đến phục vụ theo buổi họp Địa Hạt với BTS/HT Bình Giả 20/11-1994

-Số người chống đối tôi đã quả quyết: Ông Thắng thật đã thâm lạm tiền xây dựng nên mới bị Địa Hạt ngưng giảng KT, ngưng chức chủ tọa.

-Nay đã có QĐ cách chức TĐ của tôi trước khi BTS/TLH đến Bà-rịa để giải quyết theo văn thư khiếu nại của tôi và BTS cùng CS của HT Bà-rịa ngày 17-4-1994 và văn thư của BTS.CS ngày 27/11-1994. Do đó số người chống đối với tôi và HT đã cho là những hành động của họ đối với HT là đúng. Ba Chúa nhật qua họ đã đến Nhà thờ chưa có thái độ ăn năn. Nếu HT Bà-rịa bị những người nầy quậy phá trở lại thì Ms Thành, Ms Nguơn, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước mặt Chúa và HT.

-Căn cứ vào những lý do trên, nên tôi kính hoàn trả văn thư số 132/TLH/VP và văn thư số 135/ĐNB/VP. Kính thỉnh cầu BTS Tổng Liên Hội sớm đến HT Bà-rịa giải quyết nội vụ HT và chức vụ của tôi.

...................................

TĐ. Nguyễn văn Thắng

 

(Văn thư của Ms Đỗ Thành Ngỡi gởi Ban Tôn Giáo Trung Ương và Chánh quyền Tỉnh Bà-rịa – Vũng tàu ngày 9-3-1995).

 

................................................

Tôi, Mục sư Đỗ Thành Ngỡi, nhận thấy Ban Trị Sự Địa Hạt Đông Nam Bộ và Văn phòng Tổng Liên Hội, Hội Thánh Tin Lành Việt-nam Miền Nam, có nhiều cấu kết gây thiệt hại một số Hội Thánh Tin Lành Miền Đông Nam Bộ và Chánh quyền (HT Bà-rịa, Suối Nghệ, Trảng Bôm, Phạm Thế Hiển, Mộc Hóa, …) như sau:

I/. Đối với Chánh quyền:

1)-Địa Hạt Đông Nam Bộ không tuân hành văn thư số 217/CV/TUCP ngày 26/6/1994 do ông Vũ Quang,Trưởng Ban Tôn Giáo Trung Ương ký: … giữ nguyên trạng về tổ chức và hoạt động Tôn giáo … Nhưng ông Trần Bá Thành, Bùi Trung Nguơn, tự ý cho bầu thêm nhiều Ủy viên để hậu thuẫn cho Trần Bá Thành. Như vậy đã coi thường cấp Trung Ương.

2)-Văn thư 420/CV/TUCP ngày 25/3/1994 do Ông Đỗ Quốc Hùng, Phó Chủ Tịch UBND Tỉnh Bà-rịa – Vũng tàu ký. Xin tạm trích: … yêu cầu Địa Hạt Đông Nam Bộ … giải quyết những tồn tại của Hội Thánh Bà-rịa … nhưng vẫn không thi hành.

3)-Ông Thành, ông Nguơn, không chấp hành Biên bản họp giải quyết vấn đề Nhà thờ Tin Lành Bà-rịa ngày 8/10/1994 như sau:

-Đồng chí Tư Lâm: … trong lúc giải quyết việc Thầy Thắng, thì Địa Hạt cũng nên giải quyết vụ cô Hà để cho có sự công bằng … Địa Hạt vẫn không giải quyết.

-Ms Ngỡi: … Tôi đề nghị Địa Hạt làm rõ vấn đề của Thầy Thắng, có lỗi hay không có lỗi, cũng công bố rõ ràng, đồng thời cũng làm rõ những hành động của phía Bà Hà, không thể để lâu hơn nữa …

-Đồng chí Quá: … việc giải quyết có tội hay không có tội, đi hay ở thì Địa Hạt cũng phải có quyết định dứt khoát … Ngoài ra còn có nhiều ý kiến xây dựng khác, nhưng Địa Hạt vẫn không tuân hành.

II/. Đối với Tổ chức Giáo hội:

1)-Địa Hạt không tuân theo Điều lệ Hội Thành Tin Lành Việt-nam: tự ý ngưng chức chủ tọa và chức Truyền Đạo của Thầy Nguyễn văn Thắng, không thông qua Ban Trị Sự Tổng Liên Hội (Thầy Thắng bị ngưng chức không có tội nên có nhiều người phản đối Địa Hạt làm một việc không có đạo đức!)

2)-Địa Hạt không chấp hành chỉ đạo của Ban Thường trực Tổng Liên Hội: Văn thư ngày 20/10/1993 – 1/11/1993 – 11/11/1993 – 29/01/1994 – 11/11/1994 do Cụ Mục sư Đoàn văn Miêng hướng ý. Do đó không thể giải quyết việc hành chánh cách ổn thỏa, trong mọi sinh hoạt của Hội Thánh Bà-rịa đã được tốt.

3)-Ông Trần Bá Thành lợi dụng chữ ký của Cụ Mục sư Hội Trưởng đàn áp cấp dưới (như lúc ông còn ở Sư đoàn Dù, ông Trần Bá Thành nguyên là Tuyên úy Sư đoàn Dù chưa được cải tạo tốt, ngoài ra ông còn dùng nhiều thủ đoạn để được lòng Cụ Hội Trưởng, đương lúc Cụ quá già 94 tuổi, khiếm thị, thường yếu đau không đi lại được với ý đồ muốn được nắm quyền hành trong Giáo hội.

4)-Ông Thành, ông Nguơn, cấu kết với Ms Đặng Thiên Ân, Chánh văn phòng Tổng Liên Hội để lập văn bản không đúng nguyên tắc hành chánh: Việc ngưng chức Truyền Đạo của Thầy Nguyễn văn Thắng, chỉ có một mình Cụ Hội Trưởng thuận theo ý của Trần Bá Thành, Bùi Trung Nguơn (01 thuận 04 chống), nhưng vẫn lên văn ab3n buộc phải thi hành. Ban Trị Sự Hội Thành Bà-rịa đã lập văn bản khiếu nại việc đó (ngày 11/12/1994)

5)-Nói dối: ông Trần Bá Thành và ông Bùi Trung Nguơn đã đến gặp ông Nguyễn Hoài Hải, Phó Ban Tôn Giáo Tỉnh Bà-rịa – Vũng tàu ngày 27/8/1994, rồi ghé thăm tôi, nói rằng: Ông Hoài hải mời chúng tôi (Thành, Nguơn) năm lần bảy lượt, nay chúng tôi mới xuống được và tiếp theo: Ông Hoài Hải cũng muốn làm khó Mục sư đó. Mục sư phải cẩn thận. Ông Hoài Hải cũng bảo chúng tôi ký tên bảo lãnh cho Mục sư mới được giúp đỡ (không làm khó)

Sau đó một tiếng đồng hồ, tôi có đến trình bày cho ông Hoài Hải Phó Ban Tôn Giáo, thì ông cho biết mọi việc. Vậy là ông Thành và ông Nguơn nói đều không đúng sự thật. Tôi liền lập báo cáo nhanh gởi cho Ban Tôn Giáo và Công An Tỉnh Bà-rịa – Vũng tàu như lần nầy và cũng có nhiều lần khác trước mặt tôi và nhân viên Mặt Trận Huyện Châu thành và Tỉnh, lời nói của hai ông tiền hậu bất nhất, cũng có gây mâu thuẫn và thiếu thành thật. Theo tôi nghĩ hai người có ý chia rẽ chúng tôi với Chánh quyền địa phương những nơi khác cũng vậy (Đính kèm văn bản của Mục sư Huỳnh Thiên Bửu).

Căn cứ vào các điều trên, tôi đề nghị Ban Tôn Giáo Tỉnh, Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Tỉnh, Công An từ nay trở đi không chấp nhận ông Trần Bá Thành và Bùi trung Nguơn, đến tỉnh bà-rịa – Vũng tàu để liên hệ công tác về Tôn Giáo. Và các văn bản từ văn phòng Tổng Liên Hội và văn phòng Địa Hạt Đông Nam Bộ buộc Hội Thánh địa phương Tỉnh nhà phải thi hành, ngoại trừ văn bản có sự nhất trí của 04 Chức viên Ban Trị Sự Tổng Liên Hội còn lại (Ô. Mục sư Đoàn văn Miêng, Mục sư Nguyễn Xuân Vọng, Mục sư Tăng văn Hi, Mục sư Lê Khắc Hóa)

.................................

ỦY VIÊN ỦY BAN MẶT TRẬN

Mục sư ĐỖ THÀNH NGỠI

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 3 guests online.

Hosting by