You are hereSau Hai Mươi Năm 1994 - 1995

Sau Hai Mươi Năm 1994 - 1995


By admin - Posted on 24 October 2008

1994 – 1995

*******

Năm 1994-1995 là năm của những kiến nghị, trọng tâm nhắm vào chức vụ của Mục sư Hội Trưởng và chức vụ của Mục sư Trần Bá Thành (Địa Hạt Đông Nam Bộ).

Những chuyển động của năm 1994 khởi từ một ý kiến bất ngờ của Thủ Tướng Chánh phủ lúc bấy giờ là Ông Võ văn Kiệt, với Hội Đồng Chánh Phủ, sau khi nghe báo cáo về Tin Lành. Thủ Tước hánh Phủ đã chỉ thị cho ông trưởng Ban Tôn Giáo Chánh Phủ giúp hội Thánh Tin Lành hai Miền sớm được thống nhất và Hội Thánh Tin Lành Miền Nam có tư cách pháp nhân.

(Trích văn thư số 365/TLH/TLVN của Tổng Hội HTTLVN Miền Bắc gởi các Hội Thành Miền Nam ngày 01-4-1994)

 

.......................................

Hồi 15 giờ 30 ngày 31 tháng 03 năm 1994, ông Quyền Vụ Trưởng Vụ Tôn Giáo của ban Tôn Giáo Chánh Phủ gọi điện mời 2 Mục sư Hội Trưởng Hoàng Kim Phúc và Hội Phó kiêm Tổng Thư ký Bùi Hoành Thử lên Ban Tôn Giáo Chánh Phủ gặp quý Cụ Trưởng Ban Vũ Quang và ông Quyền Vụ Trưởng Vụ Tôn Giáo phụ trách phần việc Tin Lành (Vụ 2), chúng tôi được truyền đạt lại như sau:

Hội Đồng Chánh Phủ vừa họp chuyên đề Đại Hội Đồng thứ 32 của Tổng Hội Hội Thánh Tin Lành Việt-nam (Miền Bắc). Quý ông Trưởng ban đã trình bày trước các Ngài Thủ Tướng và Phó Thủ Tướng của Hội Đồng Chánh Phủ về Đạo Tin Lành tại hai Miền Bắc Nam như sau:

-Ở Miền Bắc: số tín đồ Tin Lành trên 30.000 (Ba mươi nghìn người), số Mục sư Truyền Đạo trên 30 người, phần lớn là tuổi cao đã được họp Đại Hội Đồng tới 30 lần rồi, đã có tư cách pháp nhân và đã được Nhà Nước công nhận.

-Ở Miền Nam: số tín đồ tới trên 400.000 người (trên bốn trăm nghìn người), có trên 500 Mục sư Truyền Đạo, không có tư cách pháp nhân, chưa được Nhà Nước công nhận và cũng chưa được họp một kỳ Đại Hội Đồng nào. -Và trong kỳ Đại Hội Đồng thứ 32 của Giáo hội Miền Bắc nầy không có làm việc hội thảo về vấn đề thống nhất 2 Giáo hội Bắc Nam và chỉ đọc 3 câu Kinh Thánh và cầu nguyện 30 phút mà thôi.

Ngài Thủ Tướng và Hội Đồng Chánh Phủ có ý kiến ngay:

*Đây là một việc bất bình thường rất nhiều trong Đạo Tin Lành ở Việ-nam! Tại sao lại có sự chênh lệch quá đáng về Tôn giáo như teh61 ở đất nước ta?

*Cần thiết phải có họp chuyên đề của Hội Đồng Chánh Phủ trong thời gian gần đây để giải quyết tất cả những sự không bình thường nầy.

*Ông Trưởng Ban Tôn Giáo Chánh Phủ cần có ý kiến đề nghị các vị lãnh đạo Tổng Hội Hội Thánh Tin Lành Việt-nam (Miền Bắc sắp đặt lùi ngày tháng Đại Hội Đồng lần thứ 32 vào một ngày tháng khác, để Hội Đồng Chánh Phủ họp và sắp đặt công việc của Giáo hội nầy đến nơi đến chốn giúp cho 2 Giáo hội Bắc Nam đều được có tư cách pháp nhân và đều được Nhà Nước công nhận đi đến thống nhất hòa hợp 2 Giáo hội Tin Lành Bắc Nam. Đây là điều tốt nhất.

......................................

HỘI TRƯỞNG PHÓ HỘI TRƯỞNG KIÊM TỔNG THƯ KÝ

Mục sư Hoàng Kim Phúc Mục sư Bùi Hoành Thử

Đứng trước triển vọng thống nhất Hội Thánh hai Miền Nam Bắc, có một sự vân động chuẩn bị cho các chức vụ lãnh đạo cấp Tổng Liên Hội, đặc biệt là chức vụ Hội trưởng. Cuộc vận động từ trong quốc nội đến Hải ngoại, bắt đầu nêu tên ứng cử viên để thăm dò dư luận, đồng thời những kiến nghị như là những cách vận động ráo riết. Nhưng về phía Ms Hội trưởng Ông văn Huyên, không có một câu trả lời nào cho các kiến nghị, và mọi việc vẫn cứ như thường lệ, kể cả những người bất tín nhiệm Ms Trần Bá Thành cũng lại làm việc với Ms Thành.

 

(Kiến nghị ngày 15/8/1994 gởi Ms Hội Trưởng)

Tập thể Mục sư Truyền Đạo chúng tôi ý thức trách nhiệm mình trước mặt Chúa và Hội Thánh: tiếp nối truyền thống “Làm sạch Đền thờ” của chính Chúa Jêsus, chúng tôi công khai thái độ.

Căn cứ những yếu tố sau đây:

-Cơ cấu Địa Hạt chưa được Nhà Nước công nhận.

-Sự tồn tại của BTS/ĐH/ĐNB bất hợp lý, vì chỉ còn 3 thành viên (Ms Nguyễn Thành Sơn đã xin nghỉ) và không còn được MSTĐ và tín hữu tín nhiệm.Sự bất lực, thiếu ơn, kém năng lực của BTS/ĐH/ĐNB đã ngăn trở Hội Thánh phát triển.

-Thể theo thực tế và chứng cứ của nhiều MSTĐ như sau:

1/. Trường hợp đứa con gái nuôi của ông TRẦN BÁ THÀNH mà dư luận kết án là con tư thông của ông trước đây.

2/. ngân quỹ Địa Hạt ĐNB suốt gần 20 năm qua không được kiểm soát, có hiện tượng bất minh.

3/. Sự bất bình của tập thể MSTĐ đối với Ban Trị Sự ĐH/ĐNB và cá nhân Ms TRẦN BÁ THÀNH thể hiện rõ nét nhất qua buổi hiệp nguyện ngày 30/6/1994 vừa qua, và bản kiến nghị gồm 22 chữ ký MSTĐ sau đó.

4/. Thể theo đơn đề ngày 6/7/1989 của TĐ Nguyễn A-se, ngườid 9ã 8 năm phụ tá Ms Trần bá Thành, tố cáo ông các tội: vu khống, hối lộ, giả dối, lật lọng, dặc biệt là phạm tội tà dâm tại chi hội Nguyễn Tri Phương.

5/. Thể theo tài liệu “Sự Thật về Hội Thánh Bà-rịa”, cũng như một số văn bản của Cụ Ms Đỗ Thành Ngỡi, TĐ Nguyễn văn Thắng: Ban Trị Sự Địa Hạt Đông Nam Bộ đã phạm nhiều sai lầm nghiêm trọng trong vụ HT Bà-rịa.

6/. Thể theo tờ trình của Ms Huỳnh Thiên Bửu ngày 26/7/1994, cáo buộc Ms Trần bá Thành 4 tội: nói dối, lừa đảo, nói hai lời và lừa dối Chánh quyền.

8/. Thể theo thư đề ngày 8/1/1992 và tài iệu 8 trang của Ms NGUYỄN VĂN QUAN tố cáo Ms Trần bá Thành lủng đoạn Giáo hội, trù dập MSTĐ, nhiều tham vọng, vu cáo, lợi dụng Cụ Ms Hội trưởng.

9/. Ms Trần bá Thành đã không học tâp cải tạo như các vị Tuyên Úy khác, lại được Chánh quyền tin dùng: thiếu tư cách đạo đức nhưng vẫn ngang nhiên lãnh đạo Giáo hội (Ms Trần Bá Thành, ông là ai?)

Tập thể MSTĐ long trọng xác định lập trường:

+Đoàn kết quanh Cụ Ms Hội Trưởng, hết lòng Kính Chúa yêu Người, tận tụy hầu việc Chúa, vâng phục Nhà cầm quyền.

+Không công nhận Ban Trị Sự Địa Hạt Đông Nam Bộ hiên nay. Từ đây các Hội Thánh chúng tôi trực thuộc quyền lãnh đạo của Cụ Mục sư Hội Trưởng.

+Bất tín nhiệm Ms TRẦN BÁ THÀNH.

Chúng tôi đồng thanh kiến nghị Cụ Ms Hội Trưởng:

1.- Vô hiệu hóa Ban Trị Sự Địa Hạt Đông Nam Bộ

2.- Mở cuộc điều tra về những cáo buộc Ms TRẦN BÁ THÀNH

3.- Tập hợp những người có năng lực, giúp Cụ Hội Trưởng chuẩn bị Đại Hội Đồng sắp tới.

..................................

Ms NGUYỄN VĂN QUAN Ms ĐỖ THÀNH NGỠI

Ms PHAM AN VUI Ms HUỲN THIÊN BỬU

 

(Kiến nghị của MSTĐ 3 Hạt, gởi Cụ Ms Hội Trưởng: Đông Nam Bộ ngày 2/8/1994, Trung Nam Bộ và Tây Nam Bộ ngày 23/8/1994)

.....................................

Sau gần 20 năm yên lặng cầu nguyện, tập thể Mục sư Truyền Đạo chúng tôi nhận thấy đã đến lúc phải tỏ thái độ.

Xét vì:

-Hội Thánh Tin Lành Việt-nam (Miền Nam) đang đứng trước giờ phút lịch sử Giáo hội hai Miền Nam Bắc sắp hiệp nhất.

-Tình hình Hội Thánh đang hồi thử thách nghiêm trọng: Sự phân hóa trong hàng ngũ lãnh đạo; sự chia rẽ giáo phái và các nhóm ly khai; sự bất ổn nội bộ nhiều Hội Thánh.

Tình trạng lủng đoạn Giáo hội và tham vọng cá nhân, đã ngăn trở sự phát triển Hội Thánh.

Tập thể Mục sư Truyền Đạo chúng tôi đồng thanh kiến nghị:

1.Thỉnh cầu Cụ Mục sư Hội Trưởng gấp rút CỦNG CỐ LẠI GIÁO HỘI:

-Cương quyết loại trừ những người lợi dụng Giáo hội.

-Tập hợp những người tài đức, trù bị những biện pháp khẩn cấp phải thực hiện.

2.Thỉnh cầu Cụ Mục sư Hội Trưởng CÔNG BỐ LỜI KÊU GỌI:

-Đoàn kết toàn Giáo hội, liên hiệp các Giáo phái, chuẩn bị Đại Hội thông nhất Giáo hội.

-Toàn Hội Thánh biệt riêng một tuần lễ thức canh cầu nguyện cho tương lai Giáo hội.

Chúng tôi đoàn kết chung quanh Cụ Mục sư Hội Trưởng; nhận trách nhiệm trước mặt Chúa, Hội Thánh, và dân tộc. Đồng tâm hiệp ý cầu xin Chúa giúp ơn, ngỏ hầu hoàn thành sứ mạng lịch sử: phục hồi tình thương, sự hiệp một như Hội Thánh ban đầu.

Biến cố lớn vào cuối năm 1994 là sự qua đời của Mục sư Phó Hội Trưởng Đoàn văn Miêng, ngày 19/12/1994, sau những cơn bịnh liên tục. Mục sư Phó Hội Trưởng Đoàn văn Miêng đã để lại một di chúc đề cử đích danh Mục sư Tăng văn Hi là một trong ba Nghị viên TLH, cũng là 3 thành viên còn lại của TLH ngoài Ms Hội Trưởng, xử lý công việc TLH.

Di chúc nầy lập tức gây xôn xao mọi mặt vì trái Điều lệ HTTLVN và có thể tạo ra một tiền lệ nguy hiểm cho Hội Thánh trong lúc ụ Mục sư hội Trưởng già yếu, bịnh tật. Về phía Ms Hội Trưởng cũng lập tức ra văn thư phủ nhận di chúc đó, bộc lộ một sự rạn nứt không hàn gắn được trong cấp lãnh đạo cao nhất.

Tang lễ Ms Phó Hội Trưởng Đoàn văn Miêng ngày 22/12/1994 như một sự khép lại của một giai đoạn lịch sử Hội Thánh đặc biệt nhất, sôi động nhất, để lại một thực trạng Hội Thánh có thể nói là đáng bi quan:

1/. Cấp lãnh đạo cao nhất không còn đủ túc số quyết định cũng như thực quyền và uy tín từ sự giảng dạy đến tư cách lãnh đạo.

2/. Tình hình Hội Thánh phân hóa trầm trọng, hầu như rút về cục bộ.

3/. Tinh thần truyền giảng giảm sút.

 

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Hosting by