You are here020 ĐTL TRONG CÔNG VỤ

020 ĐTL TRONG CÔNG VỤ


By admin - Posted on 20 August 2009

ĐỨC THÁNH LINH TRONG SÁCH CÔNG VỤ
Bài 20:
TỔNG LUẬN VỀ ĐỨC THÁNH LINH TRONG SÁCH CÔNG VỤ CÁC SỨ ĐỒ (3)
Kinh Thánh: Công vụ 11:

I/. NGƯỜI ĐẦY DẪY ĐỨC THÁNH LINH:  Công vụ 11:24

     1. Người đầy dẫy Đức Thánh Linh là ai ?

-     Câu gốc cho chúng ta biết đó là BA-NA-BA là người lành

-    Trở lại những trang sử của Hội Thánh đầu tiên, chúng ta bắt gặp tên của Banaba trong Công vụ 4:36-37 với những đặc điểm:

 • Tên thực của ông là Giô-sép có nghĩa là "Nguyện được thêm lên", ông được các Sứ đồ đặt tên là Ba-na-ba có nghĩa là "con trai của sự yên ủi"

Hai chữ 'Con Trai' có lẽ các Sứ đồ muốn bày tỏ sự yêu thương trìu mến, nhận làm một đứa con đức tin như Phaolô nhân Timôthê làm con.

Danh xưng 'con trai của sự yên ủi' nói lên công việc của Ba-na-ba đã đem lại sự yên ủi cho các tín đồ trong Hội Thánh lúc bấy giờ.

 • Ba-na-ba thuộc dòng dõi Lê-vi, nhưng thuộc dạng người Hê-lê-nít, vì ông được sanh ra va sống ở đảo Chíp-rơ
 • Việc làm đáng khen của Ba-na-ba là bán đám ruộng của mình lấy tiền đặt nơi chân các Sứ đồ. Nếu chúng ta đọc tiếp đoạn 5 thì rõ ràng việc dâng hiến của Ba-na-ba đã gây được một ảnh hưởng lớn trong Hội Thánh đầu tiên, đến nỗi vợ chồng A-na-nia và Sa-phi-ra đã bắt chước hầu hưởng được sự vinh danh nào đó từ Hội Thánh. Rất riếc là vợ chồng A-na-nia va Sa-phi-ra đã bị phạt vì dối trá, thay vì được khen.

-    Công vụ 9:27, Ba-na-ba lại được ơn Chúa trong sự chăm sóc Sau-lơ. Trong lúc mọi người xa lánh vì thành kiến đối với Sau-lơ, thì Ba-na-ba đã rất can đảm thăm hỏi Sau-lơ và lắng nghe kinh nghiệm gặp Chúa của Sau-lơ, rồi đầy lòng tin cậy Sau-lơ bằng cách giới thiệu Sau-lơ cho các Sứ đồ.

Hành động nầy của Ba-na-ba chứng tỏ ông là người rộng lượng, can đảm, biết lắng nghe và được các Sứ đồ tin cậy.

-    Ba-ba-na thật là 'người lành', một người đạo đức tốt, nhưng không phải loại đạo đức thụ động nhát việc, chỉ lo giữ mình; trái lại Ba-na-ba là người làm việc giúp đỡ mọi người, dù là người nghèo, người có thành tích không tốt như Sau-lơ - chúng ta có thể nghĩ đến Hội Thánh sẽ bị thiẹt hại biết bao nhiêu nếu không có người như Ba-na-ba biết chăm sóc Sau-lơ.

Công vụ 11:25-26, giống như một Bảng Tuyên Dương Công Trạng của Hội Thánh dành cho Ba-na-ba, kể lại việc Ba-na-ba đã môn đồ hóa một Sau-lơ để sau nầy trở thành Sau-lơ

 • 11:25, Ba-na-ba TÌM  Sau-lơ. Để hiểu được ý nghĩa chữ TÌM, chúng ta phải đọc lại 3 câu chuyện mà Chúa Jêsus Christ đã thuật kể trong sách TIn Lành Luca đoạn 15

Luca 15:4, tìm con đã mất cho kỳ được sao ?
Luca 15:8, thắp đèn, quét nhà, kiếm kỹ càng cho kỳ được sao ?
Luca 15:23-24, Chúng ta hãy  ăn mừng, vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ lại thấy được…

Để TÌM được một người cho Chúa thật đầy lao khổ, đòi hỏi quyết chí, nhưng cũng đầy vui mừng.

Có lẽ Luca đã học được chữ TÌM nầy khi ông viết sách Tin Lành Luca, bây giờ ông đã đem áp dụng cho chính mình. Cái đáng khen là áp dụng Lời Chúa dạy cho chính mình.

 • 11:26, Tìm gặp Sau-lơ rồi, bèn ĐƯA ĐẾN, CÙNG NHÓM… [CÙNG] DẠY DỖ

Chúng ta không biết Chúa cho Ba-na-ba có khải tượng gì nơi Sau-lơ không, cảm ơn Chúa là ông đã dìu dắt Sau-lơ trong một năm trời, để rồi Sau-lơ đã trở thành Phaolô cho Chúa.

-   Một đời sống như Ba-na-ba thật là một người dâng trọn mình cho Chúa, yêu mến Hội Thánh, yêu mến anh em, yêu mến tội nhân, và Kinh Thánh gọi đó là người Đầy Dẫy Đức Thánh Linh. Nói cách khác, người Đầy Dẫy Đức Thánh Linh là người yêu mến Hội Thánh, yêu mến anh em, yêu mến tội nhân - dù không phải là Sứ đồ hay Chấp Sự, chỉ cần người đó như Ba-na-ba, ông chẳng có quyền năng phép lạ gì cả.

     2. Phần thưởng cho người Đầy Dẫy Đức Thánh Linh:

-    Công vụ 11:24, … Bấy giờ rất đông người tin theo Chúa.

-    Tôi nhớ câu chuyện của người truyền đạo trẻ nói với tôi trước một buổi Truyền giảng Tin Lành. Thầy ấy nói rằng: "Mục sư ơi, năm nay Chúa cho người tin Chúa ít ít thôi, nhiều quá em thăm viếng không nổi". Tôi phải nói với Thầy ấy: "Dễ thôi, mình cầu nguyện xin Chúa đừng cho ai tin Chúa thì khỏe". Kết quả buổi Truyền giảng đêm đó không có ai tin Chúa.

-    Cảm ơn Chúa, đối với Ba-na-ba, việc rất đông người tin theo Chúa không phải là gánh nặng mà rõ ràng là phần thưởng Chúa đã thưởng cho Ba-na-ba - một người đầy dẫy Đức Thánh Linh.

-    Làm sao có được rất đông người tin theo Chúa ?

-    Dĩ nhiên đó không phải là công việc của một người nào, dù người đó có là Phierơ, Giăng hay Ba-na-ba,

 • 11:19, đó là công việc của những kẻ bị tản lạc …
 • 11:20, đó là công việc của trong đám những người ấy có một vài người … ruyền Tin Lành của Chúa Jêsus.
 • 11:21, đó là việc của tay Chúa ở cùng mấy người đó, nên số người tin và trở lại cùng Chúa rất nhiều.

-     Tuy nhiên đến 11:23, một người như Ba-na-ba đến nơi thấy ơn Đức Chúa Trời, bèn vui mừng và KHUYÊN MỌI NGƯỜI PHẢI CỨ VỮNG LÒNG THEO CHÚA, nghĩa là Ba-na-ba không hề ganh tị cho Hội Thánh mẹ tại Giê-ru-sa-lem, cũng không ganh tị với những người tại địa phương, nhưng cứ khích lệ Hội Thánh tiếp tục phát triển., lòng của ông mong ước thấy được thêm người tin Chúa được cứu rỗi.

-    Người như thế Kinh Thánh gọi là Đầy Dẫy Đức Thánh Linh ! Và làm sao mà Đức Chúa Trời không ban thưởng cho ông như lòng ông mong ước, vì đó là lòng của Chúa đối với Hội Thánh đồi với tội nhân (II Phi. 3:9)

-     Người đầy dẫy Đức Thánh Linh là người lúc nào cũng mong Hội Thánh phát triển, thêm người được cứu.

Bài 20: (Tiếp theo)

II/. BỞI ĐỨC THÁNH LINH:

-     Công vụ 11:28
-     Có 3 dấu hiệu mà Hội Thánh tại An-ti-ốt biết A-ga-bút bởi Đức Thánh Linh nói tiên tri:

1.    Đứng dậy:

-    Chữ 'Đứng dậy' bày tỏ 3 điều:

     1. Lễ phép:

 • Một người đứng dậy khi nói với một đám đông hay với một người nào khác, bày tỏ người ấy là một người biết tôn trọng những người đối diện, một thái độ lễ phép cần có làm một người lịch sự.
 • Hội Thánh tại An-ti-ốt nhìn thấy một người có thái độ 'lễ phép' khi nói Lời Chúa như A-ga-bút, Hội Thánh nhìn nhận A-ga-bút là người BỞI ĐỨC THÁNH LINH mà nói tiên tri.
 • Hãy nhìn xem thái độ của một người nói Lời Chúa hay nói một điều dạy dỗ, làm chứng giữa Hội Thánh, chúng ta sẽ biết người đó bởi Đức Thánh Linh hay bởi động cơ nào khác.

     2. Trật tự:

-    Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng A-ga-bút đã đứng dậy trong một buổi nhóm và nói, trong lúc đó có mấy tiên tri từ thành Giê-ru-sa-lem xuống An-ti-ốt

-     Tôi có cảm nhận thấy A-ga-bút đứng dậy theo thứ tự như Phaolô dạy trong I Côrintô 12:29-33.

-    Kinh nghiệm trải qua các thời đại của những Hội Thánh được Đức Thánh Linh đầy dẫy là những buổi nhóm phục hưng hay những người đầy dẫy Đức Thánh Linh đều là những Hội Thánh rất trật tự, những cá nhân biết tôn trọng buổi nhóm và tôn trọng người chung quanh, không hề có việc tranh giành hay hờn giận vì trước hay sau.

-    Hãy đọc Lời Chúa trong sách Công vụ nói đến những lúc Hội Thánh hay cá nhân được đầy dẫy Đức Thánh Linh, anh chị em sẽ thấy có một trật tự, tôn trọng trong buổi nhóm.

   3. Biết tánh cách quan trọng của điều mình nói:

-     Sinh hoạt Hội Thánh xưa và nay có quan niệm về cách giảng dạy Lời Chúa:

 • Cách giảng dạy xưa là rất trịnh trọng, nhất là với quan niệm của người Đông Phương qua câu 'Tôn Sư Trọng Đạo', và người Đông Phương thích ở thế 'Tĩnh', nên những người giảng dạy một môn học nào đó, nhất là giảng hoặc dạy Đạo, lại càng khép mình vào thế tĩnh hơn nữa.
 • Ngày nay với ảnh hưởng quan niệm Tây phương, người giảng hay dạy thích hoạt náo, gây ồn ào

-     Cả hai cách đều có những mặt ưu khuyết khác nhau, nhưng điều cần phải lưu ý là người giảng dạy phải làm sao chính mình ý thức và gây cho người nghe cảm nhận tách cách quan trọng điều mình sắp nói.

-     Luca 4:16, chính Chúa Jêsus đã vào nhà Hội, đứng dậy và đọc. Vì vậy, từ cách ăn mặc, đến cách đứng lên nói sẽ cho người nghe đánh giá điều mình sắp nói có quan trọng không.

-     A-ga-bút đã biết làm cho những người nghe biết điều ông sắp nói là điều rất quan trọng.

2.      Thật vậy:

-     Theo Kinh Thánh, chức vụ Tiên tri không hề mang tách cách Thầy Bói như quan niệm thế gian thường có. Tiên tri theo Kinh Thánh là 'Người Phát Ngôn' của Đức Chúa Trời, truyền ra ý chỉ của Đức Chúa Trời cho một người hay một dân tộc; ý chỉ của Chúa có thể liên hệ hiện tại, hoặc quá khứ, hoặc tương lai.

-     Điều quan trọng là lời tiên tri đó là chân lý, luôn luôn ứng nghiệm chính xác, không phải phỏng đoán.

-     Kinh Thánh xác nhận rằng điều A-ga-bút nói tiên tri về sự đói kém xảy ra khắp đất đã ứng nghiệm, do đó Hội Thánh tại An-ti-ốt xác nhận A-ga-bút Bởi Đức Thánh Linh mà nói tiên tri.

3.      Gây dựng yêu thương trong Hội Thánh:

-    A-ga-bút nói tiên tri về sự đói kém  để làm gì ?

-    Rõ ràng không phải để tỏ ra mình là một tiên tri có ơn có tài, tham khảo với câu 29, mục đích của việc A-ga-bút nói tiên tri là để các Cơ-Đốc nhân trong Hội Thánh bày tỏ lòng yêu thương giúp đỡ lẫn nhau. Qua mục đích yêu thương như vậy, Hội Thánh tại An-ti-ốt nhìn nhận A-ga-bút BỞI ĐỨC THÁNH LINH nói tiên tri.

-     Nói cách khác, người ta biết một người đầy dẫy Đức Thánh Linh là người đem lại tình yêu thương cho Hội Thánh, cho giữa vòng con cái Chúa.

Đó là 3 tiêu chuẩn để đánh giá một người BỞI ĐỨC THÁNH LINH mà nó mà làm.

ở trong giăng 20:22 các môn đồ nhận Lãnh TL

và Ở Công vụ 2 thì các môn đồ cũng được nhận lãnh TL

Xin mục sư giải thích vấn đề nhận trong 2 trường hợp này giúp.

xin gởi qua Email:nguyenxuanvu2111@yahoo.com

NGuyện Chúa thêm sức mới cho ông.

Gởi Xuân Vũ,

Cảm ơn Vũ đã gởi câu hỏi đến, và tôi xin trả lời như sau:

Từ ngữ hà hơi trong Giăng 20:22, nhắc chúng ta nhớ Sáng thế ký 2:7, sau khi lấy đất nắn nên hình người, Đức Chúa Trời còn hà hơi – tức là thổi sự sống, hơi sống vào, tượng người đó mới có sự sống và trở nên người. Cũng nhắc chúng ta nhớ đến Ê-xê-chi-ên 37:9, Chúa bảo Tiên tri Ê-xê-chi-ên nói tiên tri với GIÓ và hơi thờ đã vào những thây người vừa được ghép lại, tức là có sự sống. II Timôthê 3:16, Đức Thánh Linh hà hơi vào Kinh thánh, nghĩa là ban Kinh thánh là lời có sự sống.

Qua hai phần Kinh thánh trên, sự hà hơi của Chúa có tác dụng là đánh thức sự sống, truyền sự sống cho đối tượng được hà hơi. Đây là các Đức Thánh Linh hoạt động trong Cựu Ước, Ngài đến từng hồi từng lúc, tùy nhu cần (sách Các Quan xét; Thi thiên 51:11; Công vụ 1:16; 7:51; 28:25), nhưng không ở luôn với loài người.

Tuy nhiên, Chúa Jêsus Christ phán Ngài đến để chiên của Ngài chẳng những được sự sống mà còn được sự sống dư dật (Giăng 10:10b), nghĩa là một người tin Chúa Jêsus không phải chỉ để được hưởng bình an, vui mừng, để được về Thiên đàng, mà Chúa còn muốn người đó có quyền năng thi hành trách nhiệm của một người của Chúa giữa thế gian. Do đó, các môn đồ còn phải chờ đợi được đầy dẫy Đức Thánh Linh, nghĩa là bằng lòng đầu phục để Đức Thánh Linh chiếm hữu trọn vẹn. Xuân Vũ thấy, trước Công vụ 2:, các môn đồ SỐNG thụ động; sau Công vụ 2: họ hoạt động không ngừng.

                                                                  GỞI ÔNG MỤC SƯ               

         ÔNG MỤC SƯ CHO CON HỎI , VÂY ĐỨC THÁNH LINH MÀ CÁC MÔN ĐỒ NHẬN LẤY TỪ TRÊN PHÒNG CAO MÀ ĐỨC CHÚA TRỜI

  ĐÃ BANG CHO HỌ ,VỚI ĐỨC THÁNH LINH MA ÔNG NHÂN LẤY  BÂY GIỜ CÓ PHẢI LA MỘT ĐỨC THÁNH LINH KHÔNG THƯA ÔNG

VÀ NẾU CON TIN NHÂN CHÚA ,CON CÓ ĐƯỢC CHỞ THÀNH MÔN ĐỒ  CỦA CHÚA KHÔNG ,VÀ NẾU LÀ MÔN ĐỒ CỦA CHÚA CON CÓ

THỂ LÀM NHỮNG VIỆT MÀ CHÚA ĐÃ DẬY CHO CÁC MÔN ĐỒ KHI CHÚA VỀ TRỜI KHÔNG THƯA ÔNG 

 

       XIN ÔNG GIẢI THÍCH CHO CON HIỂU CÁM ƠN ÔNG RẤT NHIỀU

 

Gởi Xuân Vũ,

Sách Phục truyền luật lệ ký 6:4, xác nhận Đức Chúa Trời chỉ MỘT, mà Đức Thánh Linh cũng là Đức Chúa Trời, nên Đức Thánh Linh chỉ có MỘT.

Ê-phê-sô 4:4, Lời Chúa cũng khẳng định: MỘT ĐỨC THÁNH LINH

Như vậy, bất luận người tin Chúa nào, cũng như con và Mục sư, đề bởi MỘT Đức Thánh Linh ngự trong lòng.

Tuy nhiên, Kinh thánh cũng dạy trong I Cô-rinh-tô 12:4-11: ĐỒNG một Đức Thánh Linh, Ngài ban cho người này ân tứ này người kia có ân tứ khác, THEO Ý NGÀI MUỐN, không phải theo ý chúng ta muốn.

Điều con cần quan tâm là:

1. Con đã thật ăn năn tội, tiếp nhận Chúa Jêsus chịu chết đền tội cho cá nhân con chưa?

2. Hãy đọc Kinh thánh để biết Chúa dạy người tin Chúa làm gì trong cuộc sống hằng ngày theo Chúa, ngoài cách ăn nết ở để làm sáng Danh Chúa, còn có trách nhiệm làm chứng về Chúa cho người chưa tin và liên lạc với anh em trong Chúa để thờ phượng Chúa.

Vấn đề không phải con giống người nào, mà mỗi ước ao càng ngày càng giống Chúa trong sự công bình và sự thánh sạch của Lời Chúa dạy (Êphêsô 4:24)

Con nhờ ơn Chúa tập viết cho đúng chính tả (trong thư hỏi của con, có nhiều lỗi chính tả. Vì con muốn góp phần hầu việc Chúa, nên Mục sư mới khuyên con chú ý lỗi chính tả để phục vụ Chúa tốt hơn (không được giận khi đọc lời khuyên của Mục sư nhé)

Chúa ở cùng con.

Ms Trần Thái Sơn

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 4 guests online.

Hosting by