You are hereForums / Hỏi & Đáp / Suy Ngẫm Kinh Thánh / Ru-tơ 1:6-18

Ru-tơ 1:6-18


By admin - Posted on 03 September 2009

Bị theo đuổi bởi ân điển
Rutơ 1.6-18
BA GÓA PHỤ
TRONG CÁI CHẬU
DÙNG ĐỂ TẮM RỬA

Phần giới thiệu: Sách Rutơ mở ra với một thảm họa rồi kết thúc với một sự đắc thắng. Đây là câu chuyện nói tới cách thức Đức Chúa Trời bắt lấy một thiếu nữ người Môáp có tên là Rutơ, đem nàng ra khỏi sự chết và bóng tối tăm rồi khiến nàng trở thành một chi thể trong tuyển dân Israel. Đây là một câu chuyện nói tới cách thức làm thể nào người phụ nữ nầy được biến đổi từ một tội nhân hư mất thành một tổ phụ của Đức Chúa Jêsus Christ. Đây là câu chuyện nói tới một tội nhân bị ân điển theo đuổi.

Phân đoạn Kinh Thánh nầy mở ra với ba góa phụ, Naômi và hai con dâu của bà là Ọtba và Rutơ. Ba goá phụ nầy đã mất chồng của họ. Giờ đây, họ bị bỏ lại khốn cực trong xứ với ít hay chẳng có hy vọng gì về tương lai. Rutơ và Ọtba là người Môáp bản xứ, còn Naômi là người gốc xứ Giuđa. Bà là một người Do thái và bà biết rõ Đức Giêhôva. Và bà chẳng có công việc gì làm trong xứ Môáp, một nơi được gọi là: "cái chậu tắm rửa của Đức Chúa Trời", Thi thiên 60.8. Đồng thời, cụm từ "chậu tắm rửa" là một từ ngữ nói tới sự khinh dễ hoàn toàn! Qua cách gọi Môáp như thế nầy, Đức Chúa Trời phán họ còn thấp kém hơn cả hàng nô lệ thấp kém nhất, nhưng giống như cái chậu mà hạng nô lệ sử dụng để rửa chơn cho các bậc anh hào. Giờ đây, sau cái chết của chồng mình, các câu 6-7 cho chúng ta biết bà đã quyết trở lại với nơi mà Đức Giêhôva đang chúc phước cho dân sự.

Kinh Thánh giới thiệu ba người đàn bà cho chúng ta biết trong phân đoạn Kinh Thánh nầy. Ba phụ nữ, họ đang ở trong một tình huống ghê khiếp và là những bà góa vì họ đang trả giá cho tội lỗi. Mọi sự mà Naômi phải tỏ ra trong thời của bà ở xứ Môáp là ba tấm bia mộ trong cái chậu rửa chơn được gọi là Môáp. Họ đáp ứng như thế nào với tình huống của họ có thể dạy cho chúng ta biết nhiều về cách thức chúng ta phản ứng khi chúng ta thấy mình đang xa cách Chúa và đang lâm cảnh rắc rối vì cớ tội lỗi. Chúng ta hãy dành thì giờ sáng nay quan sát ba người phụ nữ khi chúng ta xem xét tư tưởng Ba Góa Phụ Trong Cái Chậu Dùng Để Tắm Rửa.

I. MỘT GÓA PHỤ TRONG CHỖ THẤT BẠI (các câu 8-13)

(Minh họa: Naômi là một hình ảnh nói tới một con cái của Đức Chúa Trời đã tấn tới trong xác thịt và tái phạm đối với Chúa!)

A. Nguyên nhân thất bại (câu 13b) - Có thể lần theo các câu 1-5. Luôn luôn có một giá rất đắt phải trả cho tội lỗi! (Minh họa: Galati 6.9; Châm ngôn 13.15). Không một phước hạnh nào sẽ là kết quả cho con cái của Đức Chúa Trời một khi họ quay trở lại với thế gian!

B. Sự trọn vẹn trong thất bại của bà (các câu 8-13a) - Khi bạn nghe thấy lời lẽ của Naômi, bạn dễ dàng nhìn thấy bà đã bị thất bại hoàn toàn và chẳng còn có hy vọng nữa.

1. Chẳng có hy vọng gì cho hôm nay (các câu 8-9) - Bà chẳng có một thứ gì mà với đó lo liệu cho bản thân hay cho hai cô con dâu mình. Bà chẳng có một thu nhập nào hết, không có một nơi để sống nữa. Bà chẳng có chi hết trừ ra Đức Giêhôva. Bà không nhìn biết như thế trong lúc nầy, nhưng Ngài luôn luôn hiện hữu nhiều hơn thế nữa!

2. Chẳng có hy vọng gì ở ngày mai (các câu 11-13a) - Dầu tương lai của bà rất là ảm đạm. Bà chẳng còn chồng, cũng chẳng còn con cái, bà chẳng có gì để trông mong cho cuộc sống mình, trừ ra đau khổ với cái giá phải trả vì cớ tội lỗi! Khi bà nói tới tương lai của mình, bà sẽ nói tới luật hôn nhân của người Lêvi, Phục truyền luật lệ ký 25.5. (Lưu ý: Naômi vốn quan tâm nhiều đến vật chất hơn là bà quan tâm đến sự thuộc linh. Tội lỗi luôn luôn làm hại đến hệ thống ưu tiên của bạn và mọi quan niệm của bạn về đúng và sai, Êsai 5.20).

C. Những hậu quả của sự thất bại (các câu 8-9, 15) - Naômi chắc chắn đã khích lệ Rutơ và Ọtba nên trở về với các tà thần và lối sống trước đó của họ. Bà nói cho họ biết rằng họ sẽ khắm khá hơn trong xứ Môáp. Họ sẽ không được chấp nhận trong xứ Israel. Họ sẽ tìm chồng "cùng loại với họ". Bà đã mất hết mọi khả năng để trở thành một chứng nhân đầy quyền năng cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Naômi là minh chứng cho sự thực rằng một tín đồ bịnh hoạn tội lỗi là một quảng cáo nghèo nàn cho đạo Tin Lành, Philíp 1.27; Mathiơ 5.13-16. (Lưu ý: Không một con cái nào của Đức Chúa Trời nên mắc phải lỗi ngăn trở người khác không đến với Đức Chúa Jêsus Christ! Chúng ta cần phải tìm cách đưa họ vào, chớ không phải xua họ đi!)

II. MỘT GÓA PHỤ TRONG CHỖ CỦA SỰ CHỆCH HƯỚNG (các câu 14-15)

(Minh họa: Ọtba là một hình ảnh nói tới một người bị hư mất, họ nhìn vào những vụ việc của Đức Chúa Trời rồi xây lại với một đời sống tội lỗi).

A. Nàng trở lại với bà con của mình - thường thì các mối quan hệ và tình cảm gia đình là một mối ngăn trở cho việc tiếp nhận Chúa của một số người.

B. Nàng trở lại với tôn giáo của mình – Rõ ràng, sau mọi điều nàng đã nghe và thấy về Đức Chúa Trời của Israel, các thần của nàng vẫn còn là đối tượng của tình cảm và lòng sùng bái của nàng.

C. Nàng đã trở về với thực tại của mình - Ọtba sẽ chẳng thấy vui sướng trong xứ. Nàng vẫn còn gắn bó hoàn toàn với Môáp ở trong lòng mình! (Minh họa: Thảm họa của một thành viên trong Hội Thánh bị lạc mất!)

(Lưu ý: Ọtba là một hình ảnh nói tới một người là "bậc thầy" của đức tin nơi Chúa. Nàng đã xa cách với sự sáng và chẳng còn nghe nói đến nữa. Số phận đời đời của nàng chẳng khó hình dung ra, Thi thiên 9.17. Quí bạn ơi, đừng xây lưng đối với Chúa Jêsus, Ngài là sự trông cậy duy nhứt mà bạn đang có đấy, Giăng 14.6).

III. MỘT GÓA PHỤ TRONG CHỖ QUYẾT ĐỊNH (các câu 15-18).

(Minh họa: Rutơ là một hình ảnh nói tới tội nhân bị hư mất nhìn vào những vụ việc của Đức Chúa Trời rồi tin chúng bởi đức tin. Bà là một người sở hữu thực sự. Bà bước vào gia đình của Đức Chúa Trời và đưa ra một lời cam kết toàn phần bước theo Chúa cho đến đời đời!)

A. Rutơ quyết định bước theo  (câu 16a) - Mặc dầu Naômi chẳng có chi để hiến cho nàng, dù có điều chi xảy đến, Rutơ quyết định rằng nàng sẽ đi theo Naômi. Hiển nhiên, một điều chi đó (Đấng nào đó) đã làm việc trong lòng nàng! Nàng là minh chứng tích cực cho thấy Đức Chúa Trời phán với tấm lòng của hạng tội nhân cho dù dân sự Ngài có làm gì đi nữa! (Lưu ý:. Cảm tạ Đức Chúa Trời vì những kẻ yêu mến Ngài dù khi Ngài không ban cho họ nhiều của cải!) (Lưu ý: Quyết định nầy thật quan trọng là dường nào? Nó quyết rằng Chúa Jêsus sẽ chào đời tại thành Bếtlêhem).

Bạn quyết định thế nào về Chúa Jêsus?

B. Rutơ quyết định bởi đức tin (câu 16b) - Nàng được đưa vào một gia đình mới và một Chúa mới bởi đức tin. Nàng đã nhận lãnh một sự sống mới và một Chúa mới vì nàng đã thể hiện đức tin! (Lưu ý: Mọi sự thay đổi tại đồi Gôgôtha! II Côrinhtô 5.17; Luca  4.18; Rôma 6.6 - Trong Chúa Jêsus, chúng ta là người mới và được tự do!)

C. Rutơ quyết định vào lúc sau cùng (câu 17) - Nàng đưa ra một lời cam kết hoàn toàn chạy suốt cho tới chết. Nàng hiến từng giây một trong từng ngày còn lại đồng đi với Chúa. Đối với nàng, sẽ không có việc quay nhìn lại! (Lưu ý: Có cái gì ở đàng sau vậy? Sự chết, thất bại, tối tăm và bạc phận!) (Lưu ý: Cơ đốc giáo chân chính nói tới một sự cam kết toàn phần, Mathiơ 16.24; Luca 14.26-27, 33). Có phải mọi sự của bạn đều thuộc về Ngài không? Có phải bạn thuộc về Ngài không?)

Phần kết luận: Ai trong số ba người góa bụa nầy tiêu biểu nhất cho cuộc sống mà bạn đang sống trong lúc bây giờ? Có phải bạn giống như Naômi, một người nhìn biết Chúa nhưng cần phải quay về với chốn phước hạnh không? Có thể bạn là một Ọtba, bạn đã nhìn vào những vụ việc của Chúa rồi quyết định không bước theo Ngài, nhưng đã chọn sự sống và tội lỗi của mình hơn là ý chỉ của Đức Chúa Trời? Hoặc, có lẽ bạn giống như Rutơ, bạn đã đưa ra quyết định của mình cứ bước theo Chúa, dù điều chi có xảy đến, cho tới chừng Ngài đưa bạn về đến quê hương? Ai trong số mấy người đàn bà nầy tiêu biểu tốt nhất cho đời sống mà bạn đang sống trong lúc bây giờ?

Nếu bạn đã được cứu và xa cách Chúa, tôi mời bạn về đến quê hương. Nếu bạn bị hư mất và đang suy nghĩ đến một đời sống của đức tin, tôi mời bạn tiếp nhận Chúa Jêsus hôm nay. Nếu bạn đã được cứu, được an toàn và ổn định, tôi mời bạn hãy đến trước mặt Ngài mà thờ lạy, ngợi khen và cảm tạ Ngài vì cớ ân điển.

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Hosting by