You are hereForums / Hỏi & Đáp / Suy Ngẫm Kinh Thánh / Ru-tơ 2:17-21

Ru-tơ 2:17-21


By admin - Posted on 15 September 2009

Bị theo đuổi bởi ân điển
Rutơ 2.17-21
NHỮNG TIN TỨC TỐT LÀNH
TỪ CÁNH ĐỒNG ÂN ĐIỂN

Phần giới thiệu: Rutơ người Môáp đã bước vào đồng ruộng của Bôô để mót lúa. Trong khi nàng có mặt ở đó, nàng đã gặp gỡ chủ ruộng. Nàng đã làm cho ông ta phải chú ý. Nàng đã ăn uống tại bàn người và ông ta đã đãi nàng theo cách riêng. Khi nàng rời khỏi đồng ruộng trong ngày đó, nàng đã rời khỏi đó với nhiều lúa hơn là nàng có thể mót được. Nàng trở về nhà chiều hôm ấy, mệt nhọc do lao động, nhưng nàng có một câu chuyện để thuật lại. Suốt cả ngày, mẹ chồng nàng là Naômi đã trông đợi nàng trở về với đủ lúa cho một bữa ăn nhỏ. Khi Rutơ về đến nhà, nàng đã có đủ gạo để kéo dài cho đến một tuần lễ. Không những nàng có gạo ăn, mà nàng còn có những tin tức tốt lành để thuật lại nữa.

Tôi muốn chia sẻ những tin tức tốt lành đó với bạn hôm nay. Đây là những tin tức mà hết thảy chúng ta đều cần phải nghe đến, vì Những Tin Tức Tốt Lành Từ Cánh Đồng Ân Điển như thế nầy sẽ giúp cho mỗi một người chúng ta tấn tới trong sự đồng đi với Chúa. Có một số lẽ thật rất quan trọng ở đây dành cho những ai bằng lòng nắm lấy chúng sáng nay. Cho phép tôi chia sẻ với bạn Những Tin Tức Tốt Lành Từ Cánh Đồng Ân Điển nầy.

I. NHỮNG TIN TỨC TỐT LÀNH NÓI VỀ SỰ TIẾP TRỢ CỦA HỌ (các câu 17-18)

A. Những sự tiếp trợ có ý đồ làm cho thỏa mãn (câu 17) - Khi Rutơ trở về nhà, nàng có trong tay 25 cân lúa mạch. Số lúa nầy đủ để nuôi hai phụ nữ trong một tuần lễ. Nàng đi ra định kiếm đủ cho một bữa ăn và trở về đủ để nuôi họ trong cả một tuần. Bôô muốn nàng nhận lãnh trong đồng ruộng của ông nhiều đến nỗi nàng chưa hề mơ ước có được ở đâu khác. (Lưu ý: Bôô thiên thượng của chúng ta đã quyết định chúc phước cho dân sự của Ngài, Êphêsô 1.3. Ngài muốn ban cho bạn nhiều đến nỗi bạn sẽ không hề nghĩ phải đi đâu khác mà mót lúa nữa). (Lưu ý: Lời lẽ của Rutơ nói với Naômi ở câu 21 góp phần cho họ thấy rằng các phước hạnh sẽ tiếp tục cho tới cuối mùa gặt. Chúa không dự trù thôi không chúc phước cho bạn cho tới chừng bạn rời khỏi thế gian nầy. Lúc bấy giờ, các ơn phước thực mới bắt đầu, Êphêsô 2.7!

B. Những sự tiếp trợ được ấn định phải trình ra (câu 18) - Bạn có thể thấy Rutơ đang vác trên vai 25 cân lúa trên vai hay trên đầu nàng mà vào trong thành không? Mọi người nào nhìn thấy nàng đi ngang qua đều biết rành nàng là thiếu nữ xứ Môáp. Họ biết nàng chẳng có chi hết và giờ đây hầu hết trong số họ đều biết nàng đã ra thửa ruộng của Bôô mà mót lúa. Họ có thể nhìn thấy nàng vừa nhận lãnh một ơn phước do quan sát thấy nàng mới đi ngang qua. Có thể Bôô đã đưa ra một phát biểu cho cả cộng đồng. Cái túi gạo đó như trổi tiếng kèn lên: "Mắt ta đã vương vấn phải Rutơ, và ta sẽ là một nguồn phước cho đời sống của nàng". (Lưu ý: Những ơn phước của Đức Chúa Trời trong đời sống của bạn đã được ấn định phải bày ra cho một thế giới hư mất nhìn thấy Đức Chúa Trời tốt lành là dường nào! Ngài chúc phước cho dân sự Ngài để tạo ra một sự khát khao về Ngài trong tấm lòng của những ai chưa nhìn biết Ngài. Đấy là lý do tại sao Ngài ban cho chúng ta ân điển để sống động và có. Ngài muốn sử dụng chúng ta làm những bằng chứng sống cho ân điển, quyền phép và sự vinh hiển của Ngài, Mathiơ 5.16. Khi chúng ta bày ra những phước hạnh thực sự của Đức Chúa Trời, thế gian sẽ bị tác động bởi việc làm của Đức Chúa Trời nơi chúng ta! Đâu là những phước hạnh thực sự của Đức Chúa Trời? "Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ: không có luật pháp nào cấm các sự đó" Galati 5.22-23! Một con cái của Đức Chúa Trời là người tỏ bày ra những ơn nầy trong đời sống của mình (nam hay nữ) hiện là con cái của Đức Chúa Trời đang bước đi trong sự đắc thắng!)

C. Những sự tiếp trợ được ấn định phải chia sẻ (câu 18) - Không những nàng chia sẻ lượng tiếp trợ của mình với Naômi, mà nàng còn chia sẻ phần ăn còn dư lại của mình do Bôô trao cho ở câu 14. Rutơ không sống ích kỷ, nàng muốn chia sẻ mọi điều nàng có với Naômi. (Lưu ý: Chúng ta không phải dồn chứa   mọi ơn phước của Chúa, nhưng chúng ta cần phải chia sẻ chúng với nhiều người khác. Bất cứ ơn phước nào mà Đức Chúa Trời ban cho, chúng ta phải sử dụng vì sự vinh hiển của Ngài. Dù đó là một ta-lâng, lẽ thật của Đức Chúa Trời, một món quà, các nguồn tài chính, v.v… Mọi phước hạnh của Ngài đã được ban cho chúng ta để chúng ta chia sẻ chúng với nhiều người khác). (Lưu ý: Rutơ đã nhận lãnh mọi thứ mà nàng có vì nàng đã bằng lòng lao động để được nó! Nàng đã mót và nàng đã được! Cũng thực như thế trong các vấn đề thuộc linh! Bạn nhận được nhiều thứ giống như khi bạn đặt nhiều vào đó! Dù đó là một lời cầu nguyện, ắt sẽ nếm trải sự đắc thắng trong đời sống hàng ngày của mình, kẻ biếng nhác há lại được như thế sao!?! Ơn phước tốt nhứt của Đức Chúa Trời được dành giữ cho những ai bằng lòng tự chối bỏ mình, vác lấy thập tự giá của Ngài mỗi ngày mà theo Ngài, Mathiơ 16.24).

II. NHỮNG TIN TỨC TỐT LÀNH NÓI VỀ MỘT NGƯỜI (các câu 19-21)

A. Một người rất thích ứng với hoàn cảnh (câu 19) - Khi Naômi nhìn thấy mọi sự mà Rutơ đã trở về đem theo, bà thấy ngây ngất rồi bắt đầu tán dương người đã bố thí cho nhiều như vậy. Bà có thể nhìn thấy dễ dàng bạn không mót được nhiều như thế đâu! Bà biết có người đã chúc phước cho họ với một bàn tay rộng rãi! Bà chúc phước cho người "đã tiếp nhận [chú ý, công nhận, lưu ý] con". Naômi nhận ra rằng người đã bố thí số gạo nầy cho họ đã chú ý đến Rutơ và muốn trở thành một nguồn phước đặc biệt cho nàng. Naômi không biết được sự ấy, cả Rutơ cũng không, nhưng  Rutơ đã được một người chú ý đến, người nầy có ý muốn biết rõ nàng nhiều hơn, 2.5; 2.8-9; 2.14; 2.21. Ông lưu ý đến hoàn cảnh của nàng! (Lưu ý: Chúa Jêsus đang lưu ý đến bạn sáng nay! Bất cứ bạn đang ở đâu trong chuyến hành trình thuộc linh của mình, Chúa Jêsus đang lưu ý muốn nhìn biết bạn rõ hơn. Nếu bạn đang bị hư mất, Ngài đang muốn biết rõ bạn với ơn cứu rỗi. Nếu bạn đang sống nguội lạnh và tái phạm, Ngài đang muốn quen biết bạn một cách mật thiết hơn. Nếu bạn đang thất bại, Ngài đang muốn dẫn dắt bạn đến chỗ có quyền phép và sự đắc thắng. Thắc mắc là: Bạn có muốn tiếp nhận điều chi Ngài đã hiến cho bạn không?)

B. Một người có liên hệ với cảnh ngộ (câu 19) - Không những Bôô chú ý tới hoàn cảnh của Rutơ, ông hiện đang dấn thân vào. Ông đả xòe rộng hai bàn tay cùng tấm lòng mình cho nàng và đang thực thi các bước để cải thiện tình trạng của nàng, 2.11; 2.15-16. Ông rất bận rộn hành động ở đàng sau bối cảnh để làm những gì Rutơ có cần. Ông đã dính dáng vào đời sống của nàng. (Lưu ý: Bôô thiên thượng của chúng ta cũng dính dáng vào đời sống của chúng ta. Ồ, có những lúc khi Ngài không thể nhìn thấy được và có nhiều khi bàn tay của Ngài không thể thấy được bằng mắt thường, nhưng bạn có thể yên nghỉ, với lòng tin chắc rằng Ngài đang tích cực hành động vì ích của bạn hầu chu toàn chương trình của Ngài dành cho đời sống của bạn! Minh họa: Thi thiên 121.1-8).

C. Một người là công cụ cho hoàn cảnh (các câu 20-21) - Bôô thậm chí không biết phạm vi mà ông được sử dụng trong đời sống của hai phụ nữ nầy. Ông đã trở thành một công cụ trong tay của Chúa. Có ba cách trong đó Bôô đang được Đức Chúa Trời sử dụng như một công cụ của phước hạnh.

1. Ông là một công cụ phục hưng - Nếu bạn nhìn vào 1.20-21, bạn sẽ thấy rằng Naômi là một phụ nữ ngã lòng và thất bại. Sở dĩ như vậy là vì tình trạng tái phạm của bà. Tuy nhiên, khi Rutơ trở về từ đồng ruộng của ân điển với những tin tức tốt lành nói tới Bôô, Naômi như được phục hồi lại địa vị thờ phượng và đắc thắng vậy. Đức Chúa Trời đã sử dụng người nầy để khích lệ tấm lòng của một trong những con cái của Ngài. (Lưu ý: Bạn có thể đang ở trong một tình trạng sáng nay, trong đó bạn đã để cho tấm lòng mình phải nguội lạnh, cứng cỏi đi đối với những vụ việc của Chúa. Tôi chỉ muốn nhắc cho bạn nhớ rằng nếu bạn thuộc về Ngài, Ngài biết rõ bạn đang sinh sống ở đâu và một ngày kia, Ngài sẽ hiện ra và sắp đặt lại mọi việc cho được ngay thẳng trong tấm lòng và trong đời sống của bạn. Nếu bạn chỉ ngã lòng thôi, bạn đâu đã bị loại ra ngoài!!? Một trong những bước đầu tiên quay trở lại với chốn phước hạnh tốt nhứt của Ngài là đến trước mặt Ngài rồi xử lý với bất cứ điều chi đang sai sót trong đời sống của bạn. Đây là sự thách thức của Lời Đức Chúa Trời - 1 Giăng 1.9; Thi thiên 51.7-12!)

2. Ông là công cụ của sự chuộc lại gia sản - Khi Naômi lắng nghe Rutơ nói, mấy cái bánh xe trong lý trí của bà đang xoay chuyển. Bà nghe thấy tên của Bôô rồi nói rằng ông ấy là một người "bà con". Điều nầy có ý nói rằng bà nghĩ ông ấy có thể là người bà con xa của họ. Khi ấy, bà nhớ lại ông là ai rồi đáp: "ông ấy là một trong những người bà con của chúng ta". Bấy giờ, bà bắt đầu nhận ra mọi sự mà Chúa đang thực hiện. Trong sự tể trị của Ngài, Ngài đã đưa Rutơ vào tiếp xúc với một người có quyền chuộc lại sản nghiệm theo đúng với Luật pháp, Lêvi ký 25.25-34. Hầu như bạn có thể nhìn thấy Naômi đã tìm lại được lòng tin cậy về mặt thuộc linh của bà. (Minh họa: Luật pháp của người Lêvi về sự chuộc  lại sản nghiệp). Đối với một người bà con có quyền chuộc, có ba điều phải rất thực:

A. Ông ta phải là người bà con - Bôô là người bà con, 2.1. (Lưu ý: Cũng một thể ấy với Chúa Jêsus - Philíp 2.5-11; Giăng 1.1, 14!)

B. Ông ta phải có quyền chuộc - Bôô là một người rất giàu có, 2.1. (Lưu ý: Chúa Jêsus có quyền chuộc mọi người nào đến với Ngài để được cứu - Hêbơrơ 7.25; Hêbơrơ 10.10-14).

C. Ông ấy phải bằng lòng chuộc lấy sản nghiệp - Mọi sự Bôô đang làm cho thấy rằng ông bằng lòng làm bất cứ điều chi để đạt tới chỗ quen biết với Rutơ. (Lưu ý: Chúa Jêsus còn bằng lòng trả giá để chuộc tội cho chúng ta - Giăng 18.37; Rôma 5.8; Isa. 53.4-7).

(Lưu ý: Mấy người phụ nữ nầy cần một người có quyền chuộc. Nếu họ không tìm được ai, họ sẽ sống đời sống của họ trong sự nghèo khó. Nếu bạn chưa được cứu, bạn đang cần một Đấng cứu chuộc! Bạn có Đấng cứu chuộc nếu bạn chịu tiếp nhận Ngài. Danh Ngài là Jêsus và Ngài đã chịu chết vì bạn!) (Lưu ý: Nếu bạn chịu để ra một phút đồng hồ để suy nghĩ ngược lại những gì Chúa đã làm cho bạn một khi bạn đã được cứu, bạn sẽ phải nhìn nhận rằng bạn có nhiều lý do để ngợi khen Ngài và vui mừng trong Ngài sáng nay! Bạn có nhìn nhận như thế không?)

3. Ông là công cụ của sự tươi mới - Rutơ thuật lại việc bước vào cánh đồng ân điển để lao động cho tới dứt mùa gặt. Nói cách khác, họ sẽ tận hưởng thật nhiều vì người có tên là Bôô nầy. Hãy hình dung ra mỗi ngày ông đã nhắc các con gặt của mình phải 'sẵn lòng' bỏ lúa lại cho Rutơ mót lấy. Mỗi ngày ông muốn nhìn thấy nàng có được gạo khô, nước mát và mọi gié lúa nàng sẽ mang về khi rời khỏi đồng ruộng. Ông sẽ trở thành một nguồn phước cho Naômi và  Rutơ. (Lưu ý: Đúng là một sự nhắc nhớ cho bạn, là người đang sống trên những mẫu thừa thuộc linh sáng nay, Chúa Jêsus muốn chất cho đầy toa xe của bạn! Ngài có sự vinh hiển, quyền phép, đắc thắng và phước hạnh cho từng con cái của Ngài, Rôma 8.37; I Côrinhtô 15.57. Nhưng, việc ấy không dành cho kẻ biếng nhác. Vì Rutơ nhận lãnh mọi thứ mà Bôô muốn nàng phải tiếp lấy khi bước vào cánh đồng ân điển mỗi ngày mà lao động. Cũng một thể ấy trong lãnh vực thuộc linh. Nếu bạn muốn thứ tốt nhứt, thì bạn phải trả giá trong sự cầu nguyện, nên thánh và thì giờ để ra trong mối tương giao với Chúa. Bằng không, sự ăn ở của bạn với Chúa sẽ chẳng được mạnh mẽ, sâu sắc, quan trọng hơn bạn muốn cách ăn ở đó phải có! Nếu có sai sót trong đời sống của bạn về mặt thuộc linh, ấy chẳng phải tại mọi người ở chung quanh bạn đâu! Nếu bạn muốn nhìn thấy nan đề, đừng nhìn xa hơn tấm gương gần kề nhứt. Tốt hơn hết, đừng nhìn vào đâu xa hơn chính tấm lòng của bạn, vì ở đó có nan đề và giải pháp. Minh họa: Sự trợ giúp bạn có cần nằm trong Thi thiên ăn năn của David - Thi thiên 32).

Phần kết luận: Bạn có muốn nghe một số sự thực nầy sáng nay không? Có phải mối quan hệ và tương giao của bạn với Chúa cần được giúp đỡ hôm nay không? Bước thứ nhứt phải nắm lấy là một bước đi theo sự dẫn dắt của Ngài. Nếu Ngài thách thức bạn trong vai trò một tín đồ về cách ăn ở riêng tư với Ngài, khi ấy hãy đến với bàn thờ nầy và làm một số việc về cách ăn ở đó! Nếu Ngài đã tỏ ra cho bạn thấy rằng bạn bị hư mất và đang hướng tới Địa Ngục, khi ấy hãy hạ mình xuống tại đây rồi tiếp nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của bạn, rồi để cho Đức Chúa Trời thay đổi hậu quả và hướng đi trong đời sống của bạn. Có những tin tức tốt lành từ cánh đồng của ân điển! Nhưng, tin tức ấy sẽ chẳng giúp chi được cho bạn cho tới chừng bạn xử lý với nó theo một cấp độ tư riêng!

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Hosting by