You are hereForums / Hỏi & Đáp / Suy Ngẫm Kinh Thánh / Ru-tơ 1:1-22

Ru-tơ 1:1-22


By admin - Posted on 25 September 2009

Rutơ 1.1-22
TẤM GƯƠNG CỦA
ĐỜI SỐNG TRƯỚC SAU NHƯ MỘT

Phần giới thiệu:

Có nhiều truyện tích trong Kinh Thánh góp phần như một sự khích lệ cho mọi lòng của chúng ta. Câu chuyện nói tới Rutơ không nằm ở ngoại lệ. Nhiều người nhìn vào quyển sách nhỏ nầy, đã từng được viết ra trong thời kỳ Các Quan Xét, và chẳng khác chi hơn một câu chuyện tình. Tuy nhiên, khi có một loại chuyện tình trong sách nầy, nghĩa là cách giải thích nông cạn nhất. Bức tranh lớn lao hơn nói tới một tội nhân bị hư mất, là người qua sự dẫn dắt và tể trị thiêng liêng, đã được đưa vào mối quan hệ với Đức Giêhôva và được lập làm tổ phụ của Đức Chúa Jêsus Christ. Chúng ta được dạy dỗ qua sách nầy rằng Đức Chúa Trời không những là Cứu Chúa của Israel, mà Ngài còn là Cứu Chúa của toàn thể dòng giống nhân loại nữa!

Tôi ước ao có thì giờ tối nay để giảng luận hết quyển sách nầy, nhưng không có thì giờ ấy. Những gì tôi muốn làm là nhìn vào mấy câu Kinh Thánh mà chúng ta đã đọc tối nay rồi rút ra nhanh một hình ảnh nhỏ nói tới tấm lòng của người phụ nữ có tên là Rutơ. Trong mấy câu nầy, và cũng xuyên suốt cả sách nầy, chúng ta thấy nơi Rutơ một tấm gương rất hay nói tới một đời sống trước sau như một. Nàng dạy cho chúng ta biết về việc giữ lòng trung tín thậm chí khi nhiều người khác ở chung quanh chúng ta không giữ được như vậy. Khi chúng ta có thì giờ tối nay, chúng ta hãy nhìn vào mấy câu nầy rồi xem xét Tấm Gương Của Một Đời Sống Trước Sau Như Một.

I. TÌNH TRẠNG CỦA RUTƠ (các câu 1-7)

A. Tổ tông của nàng (câu 4) - Rutơ là một thành viên của một dân tộc bị xét đoán. Nàng và dân tộc nàng đã sống rất tội lỗi và đã bị Chúa xét đoán. Thuộc về nàng là một tình trạng tuyệt vọng và hư mất.

(Minh họa: Trong sách nầy, Rutơ là một hình ảnh nói tới từng người đang sống ngoài mối quan hệ với Đức Chúa Jêsus Christ. Chúng ta đã sống thật vô dụng và bị xét đoán trước mặt Đức Chúa Trời. Sự xét đoán giáng trên chúng ta vì cớ tội lỗi của Ađam, Rôma 5.12, và hết thảy chúng ta đều ở dưới sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời, Giăng 3.36. Kỳ thực chúng ta chẳng là gì cả, chỉ là hạng tội nhân hư mất và đáng chết, Rôma 3.23).

B. Hoàn cảnh không may của nàng (câu 5) - Câu nầy cho chúng ta biết rằng chồng của Rutơ và em người cả hai đều đã qua đời. Hai thiếu phụ trẻ nầy không có một chỗ dựa nào khác và chẳng có hy vọng gì cho tương lai. Họ đã đối mặt với thử thách rất nghiệt ngã. Dường như có hy vọng duy nhứt là quay trở về lại quê hương của tổ phụ mình, rồi mong người chồng khác chắc chắn sẽ cưới họ.

(Minh họa: Một lần nữa, trong tình trạng của nàng, chúng ta có thể nhìn thấy một hình ảnh nói tới tình người. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng đời sống sẽ đầy dẫy với khốn khổ, Gióp 14.1. Điều nầy đặc biệt là thật trong đời sống của kẻ bị mất - Châm ngôn 13.15).

C. Tham vọng của nàng  (các câu 6-7) - Naômi vốn nghe nói nạn đói kém đã khiến cho gia đình bà phải rời thành Bêtlêhem giờ đây đã kết thúc và đang có bánh ở trong xứ. Vì vậy, bà chổi dậy mà về lại quê nhà, và hai cô con dâu của bà đã chổi dậy cùng đi với bà.

(Minh họa: Đây chỉ là phần ước đoán, song dường như Rutơ và Ópra đã nhìn thấy hay nghe thấy đôi điều từ đời sống của những người Do thái tái phạm đã nói với lòng họ. Có thể dù đang ở trong một xứ bị xét đoán, họ vẫn tiếp tục làm chứng về Đức Giêhôva. Có thể những cô gái nầy đã sống trong một gia đình người Do thái. Bất luận là trường hợp nào, thật là xứng đáng lưu ý đến cả hai thiếu nữ trẻ trung nầy, trong phần mở đầu, đã đưa ra quyết định đi theo Naômi về lại xứ Israel).

(Minh họa: Đấy là phương thức mà đời sống mới đang bắt đầu! Một quyết định có ý thức được lập ra phải bỏ đời sống cũ lại đàng sau rồi đồng đi với Chúa Jêsus bước vào đời mới ở trong Ngài. Tôi lấy làm lạ, bạn có đưa ra quyết định ấy trong cuộc sống của mình chưa? Đấy là điểm khởi hành. Đấy là chỗ mà đời mới bắt đầu. Chúng ta phải biết chắc quả thực chúng ta đã quyết định đi theo Chúa Jêsus).

I. Tình trạng của Rutơ

II. PHẦN THÁCH THỨC CỦA RUTƠ (các câu 8-15)

A. Một sự trông mong (các câu 8-9) - Khi họ bắt đầu chuyến hành trình, Naômi khuyên cả hai cô thiếu nữ nầy nên quay về nhà của mẹ họ. Bà cầu xin Đức Giêhôva sẽ chúc phước cho họ, nhưng bà định đuổi họ đi. Đấy là tình trạng trong tấm lòng của Naômi, bà tìm cách ngăn không cho hai người nữ nầy cùng đi với bà vào trong đất hứa phước hạnh.

(Minh họa: Về mặt cơ bản, điều nầy làm sôi sụt một sự thách thức trước sự phó thác mà hai phụ nữ nầy sẽ đưa ra. Họ bị thách thức phải đưa ra quyết tâm của họ muốn đi theo Naômi và họ bị cám dỗ muốn quay trở lại với đời sống thờ lạy hình tượng và sự gian ác. Nào các bạn ơi, trong trường hợp bạn không để ý, đời sống đầy dẫy với những thử thách. Satan chẳng thích thú gì hơn là khiến cho bạn phải lạc lối và sai lạc với đời sống Cơ đốc của mình. Hắn sẽ đối mặt với bạn hết thách thức nầy đến thách thức khác để khiến cho bạn phải xây lưng về phía Chúa. Cách bạn phản ứng với những thách thức nầy tỏ ra cấp độ phó thác của bạn. Trong mấy câu nầy, chúng ta có một cơ hội để nhìn thấy tấm lòng của Rutơ đang thể hiện ra rõ nét).

B. Một lời giải thích (các câu 10-13) - Naômi tìm cách khuyên hai người nữ nầy hãy về nhà vì bà chẳng còn có con trai để cưới những người nữ rồi ban cho họ con cái theo luật hôn nhân của người Lêvi. Và, cho dù bà lấy chồng và có con nữa, mấy cô gái nầy không thể đợi mãi cho tới chừng mấy người trai trẻ nầy lớn lên.

(Minh họa: Đây là nổ lực khác nữa để đẩy hai cô gái nầy quay trở lại với gia đình của họ. Bạn thấy đấy, nếu bạn không đáp ứng với một trong những thách thức của Satan, hắn sẽ tìm cách khác. Dã tâm của hắn là buộc bạn phải thất bại và làm mất uy tín Chúa Jêsus qua đời sống của bạn).

(Minh họa: Bạn phản ứng thể nào trước những thách thức mà bạn đang đối diện với? Nhiều người phán ứng với các thách thức bằng cách xây khỏi Chúa. Bạn có thể nhìn thấy việc ấy xảy ra trong đời sống của bạn. Tuy nhiên, giống như Gióp, những thách thức trong cuộc sống sẽ đưa chúng ta đến gần với Chúa hơn - Gióp 1.20-21).

(Minh họa: Chúng ta hãy xem xét những phản ứng của hai người đàn bà nầy).

C. Một cuộc tản cư (câu 14a) - Khi Ọtba nghe câu nói nầy, nàng đã hôn bà gia của mình rồi quay đi mà về nhà.

(Minh họa: Tôi e rằng có nhiều người sống quanh đây, họ giống y như Ọtba. Họ đối diện với những thử thách trong cuộc sống bằng cách từ bỏ đạo rồi quay trở lại làm theo những việc của riêng họ. Làm ơn đừng để cho việc nầy trở thành phương thức bạn phản ứng đối với những thách thức của cuộc sống. Vấn đề với Oïtba, ấy là tấm lòng của nàng vẫn còn đầy dẫy với lòng mến mộ đối với các thần cũ và con người cũ. Nàng vẫn là người xứ Môáp. Tấm lòng của nàng không hề thay đổi!)

D. Một cuộc kiểm tra (các câu 14b-15) - Sau khi Ọtba đi rồi, Rutơ cứ bám lấy Naômi. Nàng đã quyết ở lại với bà gia mình. Điều nầy cung ứng cho chúng ta một cái nhìn thoáng qua tấm lòng của nàng. Nàng cho chúng ta thấy, qua mọi hành động của nàng, điều chi là phản ứng hay nhứt trong thời điểm thử thách. Tấm lòng của Rutơ cho chúng ta thấy là một tấm lòng tin kính và phó thác tuyệt đối. Bạn thấy đấy, thay vì đẩy chúng ta ra khỏi những sự chúng ta cam kết, những thách thức trong cuộc sống khiến cho chúng ta cứ bám chặt lấy Ngài càng hơn nữa. Trong sự cam kết của nàng, Rutơ đang chứng thực tấm lòng của nàng đã thay đổi và nàng bằng lòng bước theo một Chúa mới vào một đất mới để sống một đời mới.

I. Tình trạng của Rutơ

II. Thách thức của Rutơ

III. SỰ CAM KẾT CỦA RUTƠ (các câu 16-22)

A. Nàng muốn đến với một đất mới (câu 16) - Nàng bằng lòng đi theo Naômi bất cứ đâu bà đi đến. Nàng bằng lòng để xứ Môáp lại sau lưng cho đến đời đời rồi bước theo Naômi đến xứ Israel.

B. Nàng phục theo một chức năng lãnh đạo mới (câu 16) - Nàng bằng lòng phục theo Naômi và để cho Naômi dẫn dắt cuộc sống của nàng. (Minh họa: Điều nầy được thấy trong các thời điểm khác nhau mà Naômi cung ứng cho Rutơ lời khuyên về tư thế và phong tục trong xứ Israel).

C. Nàng phục theo một lối sống mới (câu 16) - Nàng bằng lòng từ bỏ hết mọi đường lối cũ của xứ Môáp rồi đưa đời sống của nàng vào phù hợp với phương thức người ta sinh sống trong xứ Israel. Nàng đã sẵn sàng đã thực thi một sự thay đổi trong đời sống của nàng.

D. Nàng phục theo một gia phổ mới (câu 16) - Rutơ bằng lòng cắt bỏ mọi quan hệ với xứ Môáp. Nàng muốn trở thành một chi thể trong xứ sở mà nàng đã gắn bó với. Nàng sẵn sàng xưng nhận một gia phổ mới.

E. Nàng phục theo một Chúa mới (câu 16) - Có lẽ đây là câu nói quan trọng nhứt mà Rutơ đưa ra. Nàng bằng lòng lìa bỏ các thần xứ Môáp rồi bước theo Đức Chúa Trời hằng sống chơn thật của Israel. Câu nói nầy là lời công bố đức tin của nàng nơi Giêhôva Đức Chúa Trời.

F. Nàng phục theo không giới hạn (câu 17) - Nàng nói cho Naômi biết rằng nàng bằng lòng phục theo chương trình mới nầy cho cuộc sống bao lâu nàng còn sống. Thậm chí nàng muốn sự rủa sả của Đức Chúa Trời giáng trên nàng nếu nàng để cho bất cứ điều chi trừ ra sự chết đến giữa nàng và sự cam kết mà nàng đã đưa ra.

(Minh họa: Khi chúng ta xem xét sự cam kết mà Rutơ đã lập với Naômi, sự cam kết ấy mô tả bức tranh cho chúng ta thấy về sự cam kết mà chúng ta đang phải bằng lòng lập ra với Đức Chúa Jêsus Christ.

o  Chúng ta phải bằng lòng cắt đứt mọi quan hệ với đời sống cũ rồi bước vào một đất mới phước hạnh trước mặt Chúa.

o  Chúng ta phải bằng lòng phục theo địa vị lãnh đạo của Ngài trong đời sống của chúng ta.

o  Phải có một sự cam kết với một đời sống mới dựa trên Ngôi Lời và ý chỉ của Đức Chúa Trời.

o  Chúng ta cũng phải coi mình như đã chết đối với đời sống cũ và sống trong mối quan hệ mới mẻ với Chúa Jêsus. Gia phổ của chúng ta đà thay đổi!

o  Rõ ràng, hết thảy mọi sự nầy có nghĩa là phải có một Chúa mới, một Thầy mới, Ngài quản trị từng lãnh vực của đời sống chúng ta.

o  Khi ấy, chúng ta sẽ bằng lòng phục theo Chúa và ý chỉ của Ngài mà không có một sự ngăn trở nào hết. Sự cam kết của chúng ta với Đức Chúa Jêsus Christ phải nên trọn vẹn. Sự cam kết ấy phải là tuyệt đối và phải là sau cùng hết!

o  Có phải điều nầy mô tả cuộc sống bạn đang sống không? Hoặc, có những lãnh vực nào bạn nhận xét thấy nó đang trì trệ không? Bạn có thể thành thực nói bất luận điều chi xảy ra trong đời, bạn đang 100%, tuyệt đối và hoàn toàn hầu việc Chúa Jêsus, cả bây giờ và cho đến đời đời?)

Phần kết luận:

Rutơ đã sống một đời sống kiên định và bền đỗ. Nàng đã được đưa vào trong xứ Israel, đã lấy một người Do thái có tên là Bôô làm chồng và trở thành một chi thể trong dân giao ước của Chúa. Nàng trở thành tổ mẫu của Vua David và là tổ phụ của Đức Chúa Jêsus Christ. Hết thảy mọi sự nầy đã đến trải qua trong đời sống nàng, vì nàng không bằng lòng thay đổi lý trí mình, thay đổi sự tin kính hay thay đổi hướng đi của mình. Nàng cứ giữ việc đi thẳng vào bộ mặt của nghịch cảnh và nàng không nhượng bộ. Có thể nói y như thế về bạn tối nay không? Có phải bạn sống một đời sống thật kiên định và chẳng thế di dời được, luôn luôn đầy dẫy công việc của Chúa, I Côrinhtô 15.58? Hay có phải lòng tin kính của bạn đối với Chúa có khuynh hướng thay đổi bất thường với những cơn thủy triều thay đổi trong cuộc sống? Bạn thấy đấy, bạn cảm thấy bạn cần Đức Chúa Trời hôm nay, song bạn không phục vụ Ngài ở ngày mai. Tấm lòng của bạn tối nay đang ở đâu? Có phải bạn sống giống như Oïtba, là người đã chọn con đường dễ dàng, an nhàn không? Hoặc, có phải bạn giống như Rutơ, cứ bền đỗ qua mọi nổi khó khăn để đạt được sự đắc thắng tối hậu về đức tin không? Có những vấn đề mà bạn cần phải liệu định với Chúa tối nay? Nếu có, bàn thờ nầy đang rộng mở cho sự sử dụng của quí vị  đấy. Làm ơn sử dụng nói theo như Chúa hướng dẫn.

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 1 guest online.

Hosting by