You are hereForums / Hỏi & Đáp / Suy Ngẫm Kinh Thánh / Ru-tơ 3:1-11

Ru-tơ 3:1-11


By admin - Posted on 25 September 2009

Bị theo đuổi bởi ân điển
Rutơ 3.1-11
TÌM ĐƯỢC CHỖ CỦA MÌNH
DƯỚI CHƠN NGÀI

Phần giới thiệu:

Có nhiều chỗ mà ở đó chúng ta sử dụng nhiều giây, nhiều phút, nhiều giờ và nhiều ngày đánh dấu đời sống của chúng ta. Chúng ta có thể sử dụng chúng trong cái thế giới đuổi theo tội lỗi cùng các khoái lạc của nó. Chúng ta có thể sử dụng đời sống của chúng ta trong sự làm giàu. Chúng ta có thể sử dụng thì giờ của mình vào việc tận hưởng sự giải trí. Thì giờ ấy có thể được sử dụng để làm việc, với gia đình, giúp đỡ nhiều người khác. Và, một số trong những việc đó là tốt lành và đúng đắn. Tuy nhiên, cách tốt nhứt để sử dụng từng giây đồng hồ trong đời sống chúng ta là sử dụng nó ở nơi chơn của Chúa Jêsus. Khi chúng ta có mặt ở đó, Ngài cung ứng phương tiện cho tất cả những việc khác mà chúng ta lo làm trong cuộc sống. Thực vậy, có mặt nơi chơn của Ngài khiến cho từng lãnh vực trong đời sống chúng ta có nhiều ý nghĩa hơn.

Phân đoạn Kinh Thánh nầy tìm gặp Rutơ đang có mặt tại chơn của Bôô. Khi nàng có mặt ở đó, mọi sự trong đời sống nàng đã được thay đổi cho đến đời đời. Kinh nghiệm của nàng khi có mặt nơi chơn của Bôô dạy cho chúng ta những bài học về việc đến bên chơn của Chúa Jêsus mà chúng ta cần phải tiếp thu. Cho phép tôi hôm nay chia sẻ những lẽ thật trong phân đoạn nầy với bạn. Tôi muốn giúp cho bạn tìm được chỗ của mình nơi chơn của Ngài. Đấy là sứ điệp mà tôi muốn đem đến hôm nay với đề tựa Tìm Được Chỗ Của Mình Nơi Chơn Ngài.

I. NHỮNG TRIỄN VỌNG TÌM ĐƯỢC NƠI CHƠN CỦA NGÀI (các câu 1-4)

A. Triễn vọng về một quê hương mới - Rutơ là một góa phụ. Với Bôô, nàng có cơ hội kinh nghiệm niềm vui của một cuộc hôn nhân mới với người có thể yêu thương, tiếp trợ và yên ủi cho nàng. (Lưu ý: tất cả những ai đến với Chúa Jêsus bởi đức tin đều nhận được một quê hương mới ở đây (trong Chúa Jêsus - Côlôse 3.3) và trên Thiên đàng, Giăng 14.1-3).

B. Triễn vọng về một hy vọng mới - Rutơ là một góa phụ. Là một góa phụ, đời sống của nàng sẽ chẳng có gì khác hơn những tháng ngày đau khổ, cô độc và thất bại khôn dứt. Nếu nàng có thể bước vào mối quan hệ nầy với Bôô, toàn bộ tương lai của nàng sẽ được thay đổi cho đến đời đời. (Lưu ý: Minh họa: Nơi tội nhân đang sinh sống luôn là không có Chúa Jêsus, Êphêsô 2.12; Thi thiên 9.17. Trong Chúa Jêsus, các thánh đồ tìm được một tương lai mới! Cuộc sống có ý nghĩa và có hy vọng cho ngày mai! Minh họa: Mọi sự chúng ta đang có trong Ngài:

  • Mọi phước hạnh thuộc linh - Êphêsô 1.3
  • Sự cứu rỗi đời đời - Giăng 3.16; Hêbơrơ 7.25
  • Một mối quan hệ mật thiết với Cha ở trên trời - Êphêsô 2.13-17
  • Sự an ninh tuyệt đối - Giăng 10.28-29
  • Một Chúa hằng hữu - Hêbơrơ 13.5
  • Một Trạng sư trên thiên đàng - 1 Giăng 2.2
  • Một Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm trên thiên đàng - Hêbơrơ 7.25; Rôma 8.34
  • Một Thiết Hữu mật thiết hơn anh em ruột - Châm ngôn 18.24).

C. Triễn vọng về hạnh phúc mới - Rutơ sẽ không bao giờ thấy phu phỉ và hạnh phúc trong tình trạng hiện nay của nàng. Nàng cần tình yêu thương và sự an ninh mà chỉ có thể được cung ứng cho qua một người như Bôô. (Lưu ý: Trong Chúa Jêsus, các thánh đồ tìm được sự vui mừng thật, I Phierơ 1.8. Đây là thứ mà tội lỗi, với mọi khoái lạc của nó, Hêbơrơ 11.25, không thể cung ứng cho! Có sự vui mừng lớn lao trong việc nhận biết Chúa Jêsus!)

II. CUỘC TRÌNH DIỆN ĐƯỢC THỰC HIỆN NƠI CHƠN CỦA NGÀI (các câu 4-9)

A. Cuộc trình diện nầy đã được nghiên cứu cẩn thận (câu 4) - Rutơ được truyền cho phải để ý chỗ mà ở đó, nàng cần phải tách ông ra rồi nhìn thấy rõ nơi ông nằm nghỉ. Nếu nàng muốn tới gần chơn của ông, nàng phải tìm gặp ông. (Lưu ý: Cũng một thể ấy với con cái của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta muốn nhận được nhiều ơn phước được tìm gặp nơi chơn của Ngài, chúng ta trước hết phải tìm được hai bàn chơn đó. Trong vấn đề cứu rỗi, không sao tìm được Ngài. Ngài đang làm mọi sự để tìm gặp hạng tội nhân hư mất, Giăng 6.44, Êphêsô 2.1. Nhưng, đối với người được chuộc, có một sự nhạy bén trong đó chúng ta phải tìm gặp Ngài. Bạn thấy đấy, có nhiều lúc khi hết thảy chúng ta lạc sai ra khỏi chỗ mà lẽ ra chúng ta phải có mặt tại đó, khi điều đó xảy ra, chúng ta phải hết sức nổ lực để rời khỏi nơi chúng ta sinh sống hầu đến tận nơi Ngài đang hiện hữu. Ngài có thể buộc bạn phải đi đến nơi ấy, nhưng bấy nhiêu chưa phải là đủ đâu).

(Lưu ý: Một lời dạy về vị trí mà nàng tìm gặp ông. Bôô có mặt trong sân đạp lúa, ông đang lo liệu công việc. Ông đã có mặt nơi sân đạp lúa. Đây là một chỗ được đặt trên đỉnh của một ngọn đồi, lúa thu hoạch được xử lý tại đó.

Sân đạp lúa thường có hình tròn, với nền đất sét thật cứng. Lúa sẽ bị cắt, được gom lại thành nhiều bó rồi được chuyển tới sân đạp lúa. Khi đem về tới sân, những bó lúa sẽ được đặt trên nền đất rồi sẽ bị chân của đôi bò đạp lên. Công việc nầy sẽ tách hạt lúa ra khỏi gié và giúp tách vỏ trấu ra. Những nhân công sẽ sử dụng cây đập, hoặc cái quạt rồi hất tung hạt lúa lên không. Công việc nầy thường được khởi sự muộn vào ban trưa lúc có những cơn gió nhẹ sẽ thổi ngang qua đỉnh đồi. Khi hạt lúa được hất tung lên không, gió sẽ lùa những vỏ trấu nhẹ hơn bay đi và phần hạt gạo nặng hơn sẽ rơi lại nền sân. Tiến trình nầy cứ tiếp diễn mãi cho tới khi nào vỏ trấu và rơm sẽ bị thổi đi hết. Lúc bấy giờ gạo sẽ được gom lại thành từng đống.

Nhiều gia đình sẽ tham dự và sau khi đạp lúa xong, một thời điểm vui vẻ và ngợi khen sẽ bắt đầu. Ở phần cuối bữa tiệc của họ, những phụ nữ và trẻ em sẽ rời sân đạp lúa đi ngủ trong các lều bạt gần đó, trong khi mấy người đàn ông nằm ngủ quanh mấy đống gạo. Họ nằm ngủ với cái đầu của họ gần đống gạo và chơn của họ ở đầu kia. Họ nằm ngủ trong tình trạng gần gũi gạo thóc như thế để bảo vệ nó không bị trộm cắp).

(Lưu ý: Hình ảnh nầy cho chúng ta thấy đấy là cái giá mà Đấng Christ phải trả để cho chúng ta có được mối quan hệ với Ngài. Bạn thấy đấy, về phần gạo, về sự đạp lúa, hay tiến trình dê lúa hoàn toàn rất tỉ mỉ. Hột lúa bị đạp lên, được hất tung lên rồi tách ra hầu cho phần gạo, trung tâm cung ứng sự sống, phải được bày ra. Cũng cùng một dấu hiệu đó, Đấng cứu chuộc của chúng ta, Chúa Jêsus đã bước vào sân đạp lúa của Cha Ngài khi Ngài bước lên thập tự giá vì chúng ta. Ở đó, Ngài bị chà đạp, bị hất tung lên rồi bị tan nát thịt da hầu cho sự sống sẽ được ban cho những ai chịu đến với Ngài. Khi điều nầy đã thành tựu và Ngài kêu lên: "Mọi sự đã được trọn!", rồi sẽ có một kỳ vui mừng và phước hạnh sẽ không hề dứt. Giống như Bôô, Chúa Jêsus của chúng ta đã "ăn, uống, vui vẻ và ngủ nghỉ" vì chúng ta trong sân đạp lúa của Đức Chúa Trời! Hãy chú ý thịt của Ngài và thức uống của Ngài - Giăng 4.34. Hãy chú ý sự vui vẻ của Ngài - Hêbơrơ 12.2; Hãy chú ý giấc ngủ của Ngài - Giăng 19.30. Chuyến đi của Ngài đến với sân đạp lúa của Cha Ngài rất xứng đáng cho chúng ta đến bên chơn của Ngài. Hãy tìm coi Ngài đã ở nơi nao và bạn sẽ biết rõ Ngài vẫn còn đang ở đó hôm nay, Luca 2.49!)

(Lưu ý: Giống như Rutơ, chúng ta sẽ ghi dấu nơi Ngài hiện diện và khắc ghi đấy là một nơi rất đặc biệt trong tấm lòng của chúng ta. Nguyện sự chết của Ngài trên đồi Gôgôtha không bao giờ là "cái mũ cũ" cho con cái của Nhà Vua!)

B. Việc nầy phải rất kiên quyết (các câu 5-6) - Khi Rutơ nghe rõ mọi sự có cần rồi, nàng đáp: "Con sẽ làm!" Điều nầy sẽ đòi hỏi nhiều can đảm và sự hạ mình nơi phần của Rutơ. Nó đòi hỏi nàng phải mong muốn được ở với Bôô nhiều đến nỗi nàng phải hết sức nổ lực để đi đến đó. Nó đòi hỏi nàng phải tự hạ mình xuống để nằm nơi chơn của ông. Nó cũng đòi hỏi lòng dạn dĩ rất lớn cho nàng hầu tiếp cận được nhân vật quan trọng và giàu có nầy. (Lưu ý: Cũng chính loại quyết tâm đó được đòi hỏi nơi một người khi đến với Chúa Jêsus, dù là cho sự cứu rỗi, hoặc cho một sự đồng đi mật thiết hơn. Nó đòi hỏi chúng ta phải cất bước hướng về Ngài. Nó đòi hỏi chúng ta phải tự hạ mình xuống nơi chơn của Ngài. Nó đòi hỏi chúng ta phải có lòng can đảm để nhìn nhận rằng chúng ta có một nhu cần trong đời sống của chúng ta. Nhưng, đối với những ai trang bị trong lý trí của họ không màng đến cái giá phải trả, các phần thưởng sẽ rất là vô giá!)

C. Việc nầy phải có một lời thỉnh cầu (các câu 7-9) - Minh họa: Tình huống và những e sợ của cả  Rutơ và Bôô. Lúc bấy giờ, ông chợt tỉnh giấc, còn nàng thì bung ra lời yêu cầu! Lời thỉnh cầu của nàng muốn được ông che phủ là một thỉnh cầu về hôn nhân. (Lưu ý: Chẳng có gì là vô luân trong mọi hành vi của Rutơ. Đây là cách làm thông thường vào thời buổi ấy). (Lưu ý: Mọi hành vi của Rutơ dạy cho chúng ta một bài học có giá trị về việc đến bên chơn của Chúa Jêsus. Nàng vừa đến với Bôô, tự hạ mình xuống đối với ông rồi cầu xin mọi điều nàng có cần! Đúng là một bài học! Nếu bạn muốn đến gần Ngài hơn, khi ấy mọi sự bạn cần phải làm là đến bên chơn của Ngài rồi trình ra điều mình muốn cầu xin. Nếu bạn muốn được cứu, mọi sự bạn phải làm là đến bên chơn của Ngài rồi trình điều mình mong muốn! Lý do chúng ta không có những điều chúng ta mong muốn về mặt thuộc linh thường là kết quả của việc chúng ta không để thì giờ để cầu xin, Giacơ 4.2).

III. NHỮNG LỜI HỨA ĐƯỢC NHẬN LÃNH TẠI NƠI CHƠN CỦA NGÀI (các câu 10-11)

A. Ông tiếp nhận nàng (câu 10a) - Hãy tưởng tượng những e sợ đã xâm chiếm tâm trí nàng khi nàng nằm xuống đó: "Sẽ ra sao nếu người từ chối ta?" "Sẽ ra sao nếu người hiểu lầm mọi hành động của ta?" "Sẽ ra sao nếu người công khai sỉ nhục ta?" "Sẽ ra sao nếu người xua đuổi ta và từ chối không làm điều chi khác nữa với ta?" Nàng không cần phải lo lắng, vì khi ông nói, ông nói: "Chớ sợ chi!" Bôô cũng muốn sống gần gũi với nàng nữa đấy, còn nhiều hay nhiều hơn nàng mong muốn nữa! (Lưu ý: Bạn không cần phải e sợ Chúa Jêsus xua đuổi bạn đi! Ngài yêu thương bạn nhiều lắm nên không thể làm thế được, Giăng 6.37. Khi bạn hạ mình đến với Ngài, một cách chân thành, công khai và bằng lòng, bạn sẽ nhận được mọi thứ sau khi bạn đã đến đó. Nếu bạn cần ơn cứu rỗi, bạn có thể nhận lãnh ơn ấy tại nơi chơn của Ngài. Nếu sự đồng đi mật thiết hơn chính là mục tiêu của bạn, bạn sẽ tìm được ơn ấy tại nơi chơn của Ngài. Bạn không cần phải lo sợ bị chối bỏ, nhưng bạn nên sửa soạn để nhận lãnh một sự thay đổi lớn trong cuộc sống!)

B. Ông tái bảo đảm với nàng (câu 11b) - Bôô đáp ứng lời thỉnh cầu của Rutơ bằng cách nói cho nàng biết ông sẽ làm mọi sự cần thiết để nhìn thấy họ sống chung với nhau. Ông sẽ liệu lo hết mọi chi tiết có liên quan. Nàng đã được dạy cho rằng, nếu nàng chịu đến bên chơn của ông, ông sẽ nói cho nàng biết phải làm gì, câu 4. Nàng đã đến tận nơi đó và nàng được dặn dò phải tin cậy Bôô, ông sẽ xem xét hết thảy mọi chi tiết! (Lưu ý: Đúng là lẽ thật! Nếu chúng ta chịu đến bên chơn của Ngài, chúng ta sẽ thấy rằng Ngài bằng lòng làm mọi sự cho thấy mối quan hệ của chúng ta là mối quan hệ xứng đáng. Bạn thấy đấy, mọi sự Chúa mong muốn từ chúng ta là tình yêu của chúng ta. Ngài muốn chúng ta phải ở bên chơn của Ngài. Khi chúng ta có mặt ở đó, Ngài sẽ chăm sóc mọi chi tiết trong cuộc sống, Mathiơ 6.25-33. Đồng thời, danh của Ngài vẫn là Jehovah-Jireh, Sáng thế ký 22.14. Người nào ở bên chơn của Ngài đều biết rõ họ chỉ tin cậy Ngài để  nhìn thấy mọi chi tiết trong cuộc sống!

C. Ông vui vẻ bên nàng (các câu 10, 11c) - Bôô ngợi khen Rutơ vì tình cảm nàng dành cho ông và vì đời sống tin kính của nàng. Cách xử sự và đời sống tin kính của nàng đều hiệp lại để dem hết mọi thứ đến cho nàng. (Lưu ý: Nụ cười của Cứu Chúa là phần thưởng cho những ai chịu trả giá để đặt mình nơi chơn của Ngài. Bất chấp cái giá, không màng nổ lực, nụ cười của Ngài, mọi ơn phước của Ngài, và sự gần gũi của Ngài là có giá trị hơn hết! Bạn thấy đấy, không một điều gì làm cho Ngài khoái lạc cho bằng đem đời sống của bạn và của tôi, trình nó ra trước mặt cả thế gian rồi nói: "Đây là điều Ta có thể làm với một đời sống đã được đem đặt nơi chơn của Ta!"; Êphêsô 2.10; II Côrinhtô 4.7).

Phần kết luận:

Khi Rutơ hết sức nổ lực đến bên chơn của Bôô, mọi sự trong đời sống của nàng đà thay đổi. Bôô thiên thượng của chúng ta, là Đức Chúa Jêsus Christ có thể và sẽ làm y như thế cho bạn, nếu bạn chịu đến bên chơn của Ngài. Người nào có lòng dạn dĩ và quyết tâm đi từ chỗ bạn đang sinh sống đây để đến bên chơn của Ngài? Nếu bạn chưa từng ở bên chơn của Ngài, thế thì tôi nài mời bạn hãy đến ngay bây giờ để được cứu. Nếu bạn đã có mặt ở đó và đã sống phiêu lưu, thế thì tôi nài mời bạn nên quay trở lại nơi chơn của Ngài rồi tái khám phá những ơn phước mà chỉ có thể tìm được tại nơi đó thôi. Nếu bạn đang có mặt bên chơn của Ngài trong lúc bây giờ, thế thì tôi nài mời bạn hãy đến trước mặt Ngài, cảm tạ Ngài vì đã cho phép bạn đến được đó và hãy cầu xin Ngài giúp cho bạn cứ giữ mãi được gần bên Ngài y như bạn mong muốn vậy.

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Hosting by