You are hereForums / Hỏi & Đáp / Suy Ngẫm Kinh Thánh / Ru-tơ 3:9 - 4:12

Ru-tơ 3:9 - 4:12


By admin - Posted on 25 September 2009

Bị theo đuổi bởi ân điển
Rutơ 3.9 - 4.12
ĐƯỢC CHUỘC, ĐƯỢC CHUỘC,
BỞI TÌNH YÊU THIÊNG LIÊNG

Phần giới thiệu:

Rutơ một mình đến kể từ lúc nàng rời xứ Môáp. Nàng đã đến từ chỗ là một thiếu nữ bị hư mất, tội nhân trong một xứ bị thăm phạt đến chỗ thấy mình nằm nơi chơn của một chủ ruộng giàu có với cái tên là Bôô. Vì nàng hiện hữu nơi chơn của ông, nàng sắp sửa tiếp nhận sự cứu giúp mà nàng có cần. Bạn thấy đấy, nàng đang tìm kiếm một người có quyền chuộc. Có người nào đó sẽ chất trên lưng nàng đủ mọi thứ mà tội lỗi và sự chết đã cất đi khỏi nàng. Nàng đã thấy mình ở nơi chơn của người có quyền chuộc. Nàng sắp sửa nhìn thấy mình ở giữa quyền chuộc lấy của ông. Nếu Rutơ có một bài ca mà nàng ưa thích, bài ca ấy phải chứa một dòng đại loại như vầy: "Tôi đã  được chuộc bởi tình yêu thiêng liêng!"

Giờ đây, phân đoạn nầy có nhiều điều để nói cho chúng ta biết về sự chuộc lấy mà chúng ta đang tận hưởng nếu chúng ta đã được cứu, và có thể đạt tới chỗ tận hưởng nếu chúng ta đang bị hư mất. Trong phân đoạn nầy, chúng ta được cung ứng cho hình ảnh rõ ràng nói tới cách thức sự cứu chuộc tác động và điều kiện có cần để nhận lãnh ơn ấy. Chúng ta hãy nhìn vào thế giới kỳ diệu của sự cứu chuộc. Tôi muốn giảng trong một lúc về tư tưởng nầy: "Được chuộc! Được chuộc! Bởi tình yêu thiêng liêng!" Nếu bạn đã được cứu, tôi hy vọng điều đó sẽ giúp cho bạn càng biết tán thưởng nhiều hơn nữa đối với những gì bạn đang có trong Chúa Jêsus. Nếu bạn chưa được cứu, tôi hy vọng sứ điệp nầy sẽ khiến cho bạn muốn được cứu chuộc.

I. LỜI ĐỀ NGHỊ VỀ SỰ CỨU CHUỘC (3.9-18)

A. Lời thỉnh cầu của Rutơ về sự cứu chuộc (3.6-9) - Ở đây, chúng ta thấy Rutơ đang trình ra đúng những gì nàng có cần: sự cứu chuộc. (Lưu ý: Ơn cứu rỗi thật đơn sơ khi chúng ta cầu xin ơn ấy, Giăng 6.37; Rôma 10.13; Giacơ 4.2. Đức Chúa Jêsus Christ đã làm mọi sự cần thiết để cứu rỗi linh hồn của tội nhân hư mất; mọi sự tội nhân cần phải làm là hạ mình xuống trước mặt Chúa rồi cầu xin được cứu rỗi).

B. Sự tái bảo đảm cho Rutơ về sự cứu chuộc (3.10-18) - Sau khi Rutơ trình lời thỉnh nguyện của mình, nàng nhận được một vài lời bảo đảm quí báu từ Bôô. Ông muốn nàng biết rõ rằng nàng có thể dựa vào ông và sự cứu chuộc mà ông sẽ cung ứng cho nàng.

1. Được tái bảo đảm bởi những lời hứa của ông (các câu 10-13) - Lời hứa của ông với nàng, ấy là ông sẽ làm bất cứ điều chi cần thiết để nhìn thấy nàng được chuộc. Hãy chú ý, ông hứa làm "mọi sự" mà nàng có cần. (Lưu ý: Cũng một thể ấy với Chúa Jêsus! Ngài đã làm mọi sự có cần để biến sự cứu chuộc ra hiện thực cho bất cứ ai nhơn đức tin chịu kêu cầu Ngài, Giăng 6.47; Rôma 10.9.) (Lưu ý: Hêbơrơ 9.12; 10.10-14 nói tới cái giá cứu chuộc mà Chúa Jêsus đã trả cho chúng ta. Huyết quí báu của Ngài đã đổ ra là cái giá phải nộp và là lời hứa cho sự chuộc tội của chúng ta, I Phierơ 1.18-19; Hêbơrơ 9.22).

2. Được tái bảo đảm qua những sự tiếp trợ của ông (các câu 14-17) - Khi Rutơ rời sân đạp lúa sáng hôm sau, nàng rời đi với mọi lời hứa của Bôô, nhưng nàng cũng rời đi với chan chứa những sự tiếp trợ của ông. Ông đặt 88 cân lúa trên lưng nàng. Hãy tưởng tượng việc nàng quay về lại thị trấn xem sao! Ai nấy gặp nàng đều biết nàng đã ở đâu và dường như là sắp sửa đám cưới tới nơi rồi vậy. Khi nàng về tới nhà, Naômi đưa ra câu hỏi: "Có phải con gái ta chăng?" Bà đang hỏi: "Có phải con sắp làm Bà Bôô không?" Rutơ chỉ đáp: "Hãy xem khoản tiếp trợ mà ông ấy ban cho con và bảo con những điều phải suy nghĩ! Phải rồi mẹ Naômi ơi, sẽ có một đám cưới đó!" (Lưu ý: Chúa ban cho con cái Ngài nhiều minh chứng họ thuộc về Ngài, Thi thiên 68.19. Những khoản tiếp trợ của Ngài có cả hai: bề trong - Rôma 8.16; Hêbơrơ 13.5;  Êphêsô 1.13-14; và bề ngoài - Mathiơ 6.25-33. Nếu bạn là con cái của Ngài, bạn sẽ biết chắc về điều đó!)

3. Được tái bảo đảm bởi sự bền đỗ của ông (câu 18) - Naômi bảo Rutơ hãy đợi, vì Bôô sẽ không yên nghỉ cho tới chừng nào ông ấy làm xong sự cứu chuộc cho nàng. (Lưu ý: Con cái của Đức Chúa Trời có thể yên nghỉ với sự hiểu biết chắc chắn rằng Chúa Jêsus sẽ không yên nghỉ cho tới chừng từng con cái một của Ngài có mặt tại quê hương trong sự vinh hiển, Hêbơrơ 7.25; I Phierơ 1.5. Ngài là "con người với một sứ mệnh ", Giăng 6.37-40; Giăng 10.28-29).

II. CÁC NAN ĐỀ CỦA SỰ CỨU CHUỘC (các câu 3.12; 4.1-10)

(Minh họa: Trước khi sự cứu chuộc của Rutơ được an định, có hai vấn đề cần phải được xử lý trước tiên).

A. Nan đề về những sự bắt buộc – Đối với một người chu toàn vai trò của Người Bà Con Có Quyền Chuộc, đã có một số đòi hỏi mà người ấy cần phải thỏa mãn.

1. Sự cứu chuộc đòi hỏi một mối quan hệ - Theo Lêvi ký 25.25, người bà con có quyền chuộc phải là người bà con gần có quyền chuộc. Bôô đã phu phỉ đối với đòi hỏi nầy, Rutơ 2.1; 2.20.

2. Sự cứu chuộc đòi hỏi các nguồn lực - Chính phân đoạn Kinh Thánh dạy rằng người bà con có quyền chuộc phải có ngân sách để mua lại tài sảm được đem bán. Bôô cũng đã phu phỉ với đòi hỏi nầy nữa, Rutơ 2.1.

3. Sự cứu chuộc đòi hỏi một quyết tâm - Lêvi ký 25.25 and Phục truyền luật lệ ký 25.5-10 dạy rằng người bà con có quyền chuộc phải bằng lòng mua lại di sản của người bà con mình. Bôô cũng đã phu phỉ đòi hỏi nầy, 3.11.

(Lưu ý: Đối với các thánh đồ của Đức Chúa Trời, Bôô là một hình ảnh nói tới Đấng Cứu Chuộc của chúng ta, là Đức Chúa Jêsus Christ. Cứu Chúa của chúng ta cũng phu phỉ hết mọi đòi hỏi cần thiết đối với tiêu chuẩn làm Đấng cứu chuộc của chúng ta, Philip 2.5-8. Ngài có nguồn tài nguyên thích đáng - Hêbơrơ 7.25;  Êphêsô 3.20. Và, Ngài bằng lòng trả giá cho sự chuộc tội của chúng ta - Mác 10.45; Giăng 18.37. Một mình Chúa Jêsus đủ tư cách làm Đấng Cứu Chuộc của nhân loại!)

B. Nan đề về người bà con - Bôô nói cho Rutơ biết rằng chỉ có một nan đề với chương trình cứu chuộc nàng. Dường như là có một người anh em trong thị trấn còn bà con gần hơn Bôô và người ấy phải có ý kiến trước tiên về sự cứu chuộc nàng. Người ấy phải thỏa mãn đòi hỏi về mối quan hệ. Người ấy cũng phải thỏa mãn tư cách về tài nguyên. Thắc mắc còn lại là liệu ông ấy có thỏa mãn đòi hỏi về quyết tâm hay không? Có phải ông ta bằng lòng chuộc không? Minh họa: Nội dung cuộc gặp gỡ giữ Bôô và người bà con gần kia. Lời đề nghị được đưa ra và người bà con kia muốn chuộc. Lưu ý: Điều nầy đã làm ray rứt tấm lòng của Bôô! Khi người bà con có quyền chuộc nghe thấy rằng không những ông mua lại đất, mà ông còn phải lấy Rutơ làm vợ rồi nuôi dạy con cái theo danh của người chồng quá cố nữa, ông ấy rút lui quyền chuộc lại rồi tự công bố mình không có quyền chuộc. Ông ấy phải cởi giày ra rồi trao nó cho Bôô như một con dấu của lời nói: "Tôi không thể chuộc nàng, còn anh thì có thể. Nàng thuộc về anh!" (Lưu ý: Đối với chúng ta, người bà con gần là Luật Pháp! Nó đề ra những đòi hỏi trên chúng ta, nhưng lại không có quyền chuộc chúng ta. Mọi sự nó có thể làm là xét đoán chúng ta là không xứng đáng trong cái nhìn của nó. Giống như người bà con nầy, luật pháp đã thực thi nổ lực nơi sự cứu chuộc, song nó không thể đi đến cứu cánh của vấn đề. Đây là những gì Phaolô nói cho chúng ta biết về luật pháp, Rôma 8.3). (Lưu ý: Theo Kinh Thánh chép, có nhiều người bà con có mặt ở đó, họ đề ra nhiều đòi hỏi cho chúng ta rồi tìm cách chuộc chúng ta. Những việc như xác thịt, tôn giáo, việc lành, v.v… Hết thảy họ đều xưng nhận rằng họ không thể giữ được. Ơn cứu rỗi được tìm thấy ở một chỗ và chỉ ở một chỗ mà thôi. Ơn ấy được tìm thấy nơi Thân Vị của Đức Chúa Jêsus Christ, Công Vụ các Sứ Đồ 4.12; Giăng 14.6; Giăng 8.24).

III. XÚC TIẾN SỰ CỨU CHUỘC (4.11-12).

(Minh họa: Sau khi vụ việc đã được thực hiện và sự cứu chuộc đã được hoàn tất, có hai việc rất quan trọng đã diễn ra. Chúng ta muốn hiểu rõ chúng, vì cũng là sự tác động vào chúng ta nữa).

A. Rutơ được nâng lên cao (câu 11) - Khi dân sự nhóm lại ở đó nhìn thấy sự việc diễn ra, họ khởi sự vui mừng. Họ gọi Rutơ là "người nữ" mà không gọi là "mụ Môáp" nữa. Họ sánh nàng với Lêa và Rachên, hai người vợ của Giacốp, là những người đã sanh cho Giacốp 12 người con, và thực vậy, hết thảy dân Isarel. Họ đã nâng cao địa vị của nàng lên! (Lưu ý: Cũng chính việc ấy xảy ra nơi đời sống của hạng tội nhân nào đến với Chúa Jêsus để được chuộc tội. Chúng ta được biến đổi từ "tội lỗi" thành "thánh đồ". Chúng ta không còn là những kẻ bị ruồng bỏ ngoài Đức Chúa Trời nữa, nhưng giờ đây Ngài gọi chúng ta là "con cái" của Ngài, 1 Giăng 3.1-2. Sự thay đổi lớn lao nầy được Phaolô công bố rất mạnh mẽ ở I Côrinhtô 6.9-11! Minh họa: Galati 4.5-6).

B. Bôô được tôn cao (các câu 11-12) - Trong khi dân sự nâng Rutơ lên tầm cao, mục tiêu chính của sự họ vui mừng là Bôô. Họ ngợi khen ông vì những gì ông đã làm trong đời sống của Rutơ. Ông đã làm một việc kỳ diệu và người ta ngợi khen ông về điều đó. (Lưu ý: Đức Chúa Jêsus Christ, Đấng Tác Giả và Thành Toàn của đức tin chúng ta đã trả cái giá tối hậu cho sự chuộc tội chúng ta. Vì cớ điều nầy, Ngài xứng đáng cho sự ngợi khen và tán tụng. Ngài nhận lãnh điều nầy từ Cha Ngài, Philip 2.9-11. Ngài xứng đáng với điều đó từ những kẻ mà Ngài đã cứu chuộc, Hêbơrơ 13.15. Có phải bạn đang chúc tán Bôô thiên thượng không?)

Phần kết luận. Ngày ấy, đời sống của Rutơ đã thay đổi tại hai cánh cổng thành Bếtlêhem! Nàng đã có một người chuộc lấy. Nàng đã có một tấm chồng. Nàng đã có một cuộc đời mới. Nàng có thể hát lên giai điệu: "Được chuộc! Được chuộc, bởi tình yêu thiêng liêng".

Còn bạn thì sao? Bạn có biết Người Bà Con Có Quyền Chuộc, là Đức Chúa Jêsus Christ hôm nay không? Bạn có thể hát lên bài ca nầy không?

Tôi được chuộc bởi tình yêu thiêng liêng,
Vinh hiển thay, vinh hiển thay,
Đấng Christ thuộc về tôi.
Tôi ký thác mọi sự cho Ngài,
Tôi đã được chuộc rồi!

Nếu bạn chưa được chuộc, tôi nài mời bạn hãy đến với Chúa Jêsus, đến bên bệ chơn Ngài rồi xin Ngài chuộc lấy linh hồn của bạn. Bạn có thể được chuộc ngay hôm nay, nếu bạn chịu đến với Ngài!

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 3 guests online.

Hosting by