You are hereForums / Hỏi & Đáp / Suy Ngẫm Kinh Thánh / Ru-tơ 4:13-22

Ru-tơ 4:13-22


By admin - Posted on 25 September 2009

Bị theo đuổi bởi ân điển
Rutơ 4.13-22
LÀM ƠN
NGẮT DÙM TÔI MỘT CÁI!

Phần giới thiệu:

Hết thảy chúng ta đều có những kinh nghiệm trong cuộc sống: tốt quá không thể là chân thật được. Ở giữa kinh nghiệm đó, chúng ta đã từng nói, hay nghe ai đó nói: "Làm ơn ngắt dùm tôi một cái! Tôi mơ chăng"? Phải, tôi giả định đấy là những gì Rutơ đang cảm nhận được khi bạn đến với chương kết thúc của quyển sách nầy. Nàng đang thấy mình ở trong một tình huống hầu như tốt đẹp không thể tin nổi!

Bạn thấy đấy, trong những câu Kinh Thánh của quyển sách nhỏ nầy, Rutơ được khoác lên người những bộ trang phục của một góa phụ, Chương 1; một thợ gặt, Chương 2 và một phụ nữ, Chương 3. Nhưng, trong đoạn kết của sách nầy, chúng ta thấy Rutơ đang khoác bộ trang phục của một người Vợ! Đối với nàng, việc nầy giống như câu chuyện nói đến một cô tiên! Nàng đã cảm nhận được giống như Cô Bé Lọ Lem khi vị hoàng tử đẹp trai đến và họ sống hạnh phúc trọn đời bên nhau, đấy đúng là những gì họ đã kinh nghiệm!

Phải, sáng nay, khi chúng ta nhìn vào những câu Kinh Thánh nầy, chúng hình thành đỉnh cao chuyến hành trình của Rutơ từ Góa Phụ thành Vợ, tôi muốn bạn nhìn thấy có một số điểm tương đồng giữa kinh nghiệm của nàng và của chúng ta. Nếu bạn dừng lại, suy nghĩ đến mọi sự mà người được chuộc vui hưởng trong Chúa Jêsus, hầu như bạn có thể cảm nhận giống như mình đang ở trong câu chuyện nói tới một cô tiên sáng nay vậy. Có khi, như tôi suy nghĩ đến mọi sự mà Chúa Jêsus đã làm cho tôi và trong tôi, tôi chỉ muốn nói: "Làm ơn ngắt dùm tôi một cái đi!" Nếu bạn chịu hiệp với tôi trong ít phút, chúng ta sẽ nhìn vào ba kinh nghiệm mà Rutơ đã có trong mấy câu kết đã làm cho nàng quá đỗi ngạc nhiên không biết mình có mơ không nữa!?! Khi nàng suy gẫm về mọi sự mà Bôô đã làm cho mình, nàng sẽ nói: "Có ai đó làm ơn ngắt dùm tôi một cái đi!"

I. RUTƠ VÀ KINH NGHIỆM TRÔNG ĐỢI CỦA NÀNG (3.13-14)

A. Nàng đã chờ đợi bởi đức tin - câu 13 - Bôô đã bảo nàng phải "hãy ở đây, để đợi xem". Lời hứa của ông với nàng, ấy là khi buổi sáng đến, ông sẽ xét coi sự chuộc lấy nàng sẽ thể hiện ở cách nầy hay cách kia. (Lưu ý: Tôi có phải nhắc cho bạn nhớ rằng chúng ta đang ở trong ban đêm lúc bây giờ không? Chúng ta cần phải kiên nhẫn trông đợi Bôô thiên thượng của chúng ta đến để "xét" những nhu cần của cuộc sống! Tôi muốn nhắc cho bạn nhớ rằng Ngài vẫn là "Jehovah-Jireh" - "Đức Giêhôva sắm sẵn". Vì lẽ đó, bất luận là chiều hướng nào, hãy nhớ rằng khi ban mai đến, Ngài sẽ làm thỏa mãn mọi nhu cần trong cuộc sống, Thi thiên 30.5). (Lưu ý: Bạn có thể tin cậy Chúa Jêsus làm thành những gì Ngài đã khởi sự trong đời sống của chúng ta, Philíp 1.6. Không một việc gì phát sinh trong cuộc sống sẽ kết thúc sự ứng nghiệm chương trình của Đức Chúa Trời dành cho bạn và tôi!)

B. Nàng đã chờ đợi tại chơn của ông - câu 14 - Rutơ đã qua đêm nơi chơn của Bôô đúng y như nàng đã được căn dặn vậy! Nàng biết rõ ông sẽ làm đúng những gì ông đã hứa! (Lưu ý. Tôi chỉ muốn nhắc cho hạng thánh đồ nhớ rằng Đức Chúa Jêsus Christ là nơi nương náu tránh phong ba bão táp và đại dương cuộc sống đầy cuồng nộ kia, Thi thiên 61.1-4; Thi thiên 46.1; Thi thiên 62.7-8! Chẳng có một nơi nào tốt đẹp cho hạng thánh đồ đau khổ hơn là ở gần bệ chơn của Ngài. Hãy ở lại tại nơi đó, chỗ mà bạn cảm thấy sự gần gũi của Ngài. Cho tới chừng Ngài đến, hãy trụ lại nơi bệ chơn của Ngài và quyết định ở trong lòng rằng bạn sẽ không dời đi cho dù bất cứ điều chi trong đời nầy ném thẳng vào bạn!)

II. RUTƠ VÀ KINH NGHIỆM ĐÁM CƯỚI CỦA NÀNG (4.13)

A. Đây là thời điểm vinh hiển cho Chàng Rễ - Bôô đã nhìn thấy chương trình của ông hoàn tất khi Rutơ đã được chuộc và khi nàng trở thành cô dâu của ông. Ông đã trả giá để chuộc nàng vì cớ tình yêu thương của ông dành cho nàng và kết quả là ông được nhiều người tán tụng, 4.11-12. (Lưu ý: Từ ngữ "lấy" có nghĩa là "đem đi, đem về". Đúng là một hình ảnh nói tới những điều mà Bôô thiên thượng của chúng ta sẽ làm cho chúng ta khi Ngài tái lâm với cô dâu của Ngài - I Côrinhtô 15.51-52; I Têsalônica 4.16-17; Khải huyền 19.1-9. Ngài sẽ đem chúng ta đi và Ngài sẽ nhìn thấy chương trình của Ngài được hoàn tất khi cô dâu của Ngài được an toàn với Ngài trong sự vinh hiển! Quí bạn ơi, nếu bạn đã được cứu, bạn đang hướng về quê hương đấy! Vào ngày đó, Ngài sẽ nhận lãnh mọi sự ngợi khen mà Ngài đáng nhận từ hôm nay!)

B. Đây là thời điểm đầy ân sũng cho Cô Dâu - Bất chấp quá khứ của nàng, Rutơ đã được tiếp nhận trong Bôô! Khi nàng được chuộc, một sự giao dịch đã diễn ra, 4.1-11. Khi người bà con gần cởi giày mình ra như một dấu hiệu cho rằng người không thể chuộc Rutơ, Bôô đã lấy chiếc giày đó rồi giữ nó như bằng chứng cho rằng ông là Người Có Quyền Chuộc và Rutơ đã được chuộc cho đến đời đời ra khỏi quá khứ của nàng! (Lưu ý: Trong Chúa Jêsus, và qua huyết của Ngài, chúng ta được tiếp nhận, Êphêsô 1.6. Kinh Thánh nhắc cho chúng ta nhớ rằng bất chấp chúng ta đã làm gì, trong Chúa Jêsus chúng ta được chuộc cho đến đời đời, I Côrinhtô 6.9-11; I Phierơ 1.18-19. Ân điển của Ngài đã làm thay đổi mọi sự đối với kẻ nào tin cậy Ngài để được cứu, Êphêsô 2.8-9; 12-18). (Lưu ý: Chúng ta không có chiếc giày để minh chứng rằng chúng ta thuộc về Chúa Jêsus, chúng ta có một thứ còn tốt hơn chiếc giày đó! Chúng ta có chính mình Chúa, Ngài đã ngự bên tay hữu của Đức Chúa Cha, hằng sống để cầu thay cho chúng ta, Hêbơrơ 7.25. Chúng ta có một "Trạng Sư" ở trên trời, Ngài mang trong thân thể Ngài những con dấu của thập tự giá, I GIăng 2.1; Khải huyền 5.6). (Lưu ý: Bất chấp chúng ta đã làm gì, vẫn còn sống, chúng ta sẽ đứng trong các nơi trên trời bởi ân điển Ngài! Thực vậy, tôi đang có mặt ở đó sáng nay, Êphêsô 2.6).

III. RUTƠ VÀ KINH NGHIỆM THỜ PHƯỢNG CỦA NÀNG (4.14-22)

(Minh họa: Sau khi sự cứu chuộc đã kết thúc và hôn nhân đã hoàn thành, có một thời gian thờ phượng bắt đầu. Hãy chú ý những gì đã thôi thúc sự ngợi khen của họ).

A. Sự việc kết thúc ở một chỗ rất tuyệt hảo (câu 14) - Câu nầy cho thấy rằng Đức Chúa Trời đã tiếp nhận sự ngợi khen vì sự giao dịch! Điều nầy được xưng công bình vì Ngài đã lập ra chương trình để đem Rutơ và Bôô lại với nhau, và Ngài được chúc tụng vì cớ đó. (Lưu ý: Nguyện chúng ta đừng bao giờ quên rằng mọi sự chúng ta có trong Chúa Jêsus là vì cớ mạng lịnh đời đời của Đức Chúa Trời, Khải huyền 13.8. Và, Ngài xứng đáng được ngợi khen vì cớ đó, Khải huyền 4.1-11; Khải huyền 5.8-14!)

B. Sự tuyệt hảo ấy dồn về đứa con trai (các câu 15-22) - Đứa con mà Rutơ và Bôô đã có với nhau được đặt tên là "Ôbết". Đây là cái tên có nghĩa là "đang thờ phượng". Đứa con trai nầy chắc chắn đã bố trí địa vị của Rutơ trong xứ Israel! Bạn thấy đấy, sự cứu chuộc của nàng đã cung ứng cho nàng chỗ đứng hợp pháp trong các bản tường trình vương giả, nhưng đứa con nầy đã cung ứng cho nàng sự nối kết với gia đình hoàng tộc! Ôbết là ông nội của Vua David! Điều nầy khiến Rutơ trở thành bà cố của David! Nhưng, còn tốt hơn thế nữa, nàng được đặt tên trong Mathiơ 1.5 là một trong các tổ mẫu của Đức Chúa Jêsus Christ! Đứa con trai nhỏ bé nầy đã làm thay đổi mọi sự cho Rutơ! Vì vậy, đối với Naômi, Rutơ và mọi người có quan hệ, Ôbết đã trở thành một người "an ủi lòng bà, dưỡng già bà". Bà nhìn biết đứa con trai là một nguồn phước cho họ cả thảy! (Lưu ý: Sự thờ phượng chân chính sẽ luôn luôn bật ra từ một mối quan hệ cá nhân với Con Đức Chúa Trời! Khi bạn nhìn biết Ngài, bạn đang nhìn biết Ngài là Đấng Yên Ủi trong cuộc sống và là Đấng Thượng Cổ! Nếu bạn nhìn biết Ngài, bạn sẽ vui mừng trong sự thực đó! Nếu bạn chưa nhìn biết Ngài, thế thì bạn cần phải biết, và sự nhìn biết Ngài làm thay đổi mọi sự, I GIăng 5.12!)

Phần kết luận:

Khi cuộc sống cứ trôi đi, có lẽ có nhiều lúc khi nàng nghĩ thầm trong lòng: "Có ai ngắt dùm tôi một cái được không, tôi như đang mơ đây!?!" Quyền phép của ân điển thể ấy hiện hữu trong đời sống của tất cả những ai đang bị theo đuổi và bị ân điển bắt lấy!

Ân điển có thể bắt lấy bạn không biết từ chỗ nào, từ chỗ bạn chẳng là gì cả và ân ấy có thể làm thay đổi đời sống của bạn, chuộc lấy bạn ra khỏi sự chết và đặt bạn vào trong gia đình của Nhà Vua! Có phải bạn đang sống đời sống mình trong ân điển của Đức Chúa Trời không? Bạn có muốn nhìn biết Ngài không? Có phải bạn cần đến nơi bệ chơn Ngài sáng nay không? Bất luận nhu cần của bạn là gì, nhu cần ấy sẽ được thỏa bởi chạy đến với Ngài và tin cậy Ngài làm điều thật lạ lùng trong đời sống của bạn!

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 3 guests online.

Hosting by