You are hereSau Hai Mươi Năm

Sau Hai Mươi Năm


By admin - Posted on 24 October 2008

NHÌN TỚI

 

Hai Mươi Năm!

Hội Thánh đã mất đi một thế hệ lãnh đạo chuyển tiếp.

Cổ nhân dạy:

  • Danh vị lớn không nên mang lấy mãi

  • Công việc lớn không nên gánh mãi

  • Quyền thế lớn không nên giữ mãi

  • Uy thế lớn không nên bám mãi.

Trong khi đó Lãnh đạo hiện tại của HTTLVN vẫn còn giữ mãi. Lỗi lầm nầy một phần là do hội Thánh không thể họp Hội Đồng chung từ năm 1977, nhưng cũng do Lãnh đạo thiếu dấn thân và can đảm giao lại như cái ngày của năm 1960, Cụ Mục sư Lê văn Thái cương quyết từ chối ứng cử chức vụ Hội Trưởng với câu nói đáng học: “Đã đến lúc thế hệ đồng vắng phải nhường cho thế hệ vào Đất Hứa” (Lịch sử HTTLVN của Mục sư Lê Hoàng Phu)

Về phương diện thiêng liêng, chúng ta tin nơi Lời Chúa phán: “Các cửa Âm phủ chẳng thắng được Hội đó” (Mathiơ 16:18).Nhưng về mặt tổ chức, chúng ta phải tỉnh thức với lời cảnh cáo của Chúa trong sách Khải huyền 2:5b, “Nếu ngươi không ăn năn thì ta sẽ cất chơn đèn của ngươi khỏi chỗ nó”.

 

 

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 4 guests online.

Hosting by