You are hereForums / Hỏi & Đáp / Tìm Hiểu Thánh Kinh / câu hỏi về đức tin và sự ăn năn tội

câu hỏi về đức tin và sự ăn năn tội


By nguoi dua thu - Posted on 13 October 2009

một người tin Chúa nhưng chưa ăn năn tội thì người đó đã có Đưc Thánh Linh ngự trong lòng chưa

TRẢ LỜI:

Chưa ăn năn tội thì làm sao gọi là tin Chúa? Vì một người tin Chúa Jêsus để được cứu thì bước đầu tiên là phải ăn năn tội, tức là nhìn nhận mình là tội nhân đáng chết trước mặt Đức Chúa Trời, quyết định lìa bỏ tội lỗi và bằng lòng quay về với Đức Chúa Trời qua sự tiếp nhận công lao Huyết báu của Chúa Jêsus chết cho tội lỗi của mình (Công vụ 2:38). Nếu chưa ăn năn tội thì tin Chúa Jêsus để làm gì?

Và nếu chưa ăn năn tội, chưa được Huyết Chúa tẩy sạch thì làm sao Đức Thánh Linh ngự vào được.

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 1 guest online.

Hosting by