You are hereForums / Hỏi & Đáp / Suy Ngẫm Kinh Thánh / Ru-tơ 3:1-2

Ru-tơ 3:1-2


By admin - Posted on 25 October 2009

Rutơ 3.1-2
TÌM MỘT CHỖ AN THÂN

Phần giới thiệu.

Khi bạn nghe từ "an thân", hình ảnh nào thoạt đến ở trong trí? Đối với tôi, từ ngữ gợi lên những hình ảnh tôi nằm ngửa người ra, hoặc hình ảnh tôi đang tận dụng vài phút quí báu trên "chiếc ghế dài suy gẫm" khi nghiên cứu Kinh Thánh. Đối với nhiều người khác, an thân là một dịp được bách bộ trong khu rừng, hay một vài giờ đồng hồ với cần câu cá trong tay họ. Vẫn có nhiều người khác an thân bằng cách làm việc trong sân vườn. Tuy nhiên, đối với nhiều người, an thân là một việc mà họ hay thoái thác. Họ không biết nơi nào để tìm cho được nó. Đấy là trường hợp trong phân đoạn Kinh Thánh của chúng ta.

Rutơ là một góa phụ rất chịu khó làm việc đến từ xứ Môáp. Nàng đã từng dấn thân vào sinh hoạt nặng nhọc trong suốt cả mùa gặt dài. Nàng cần yên nghỉ! Nàng đã mang nặng phần tiếp trợ cho bản thân và cho bà gia mình là Naômi. Nàng cần một sự nghỉ ngơi! Nàng đã sống với những ký ức một thời khi cuộc sống suông sẻ hơn, khi có một người chồng để yêu thương, khi có hy vọng về con cái để nuôi dạy, khi nàng cần bảo trọng và khi nàng có sự an ninh mà mọi người nữ đều ao ước. Nàng cần một sự an thân! Trong phân đoạn Kinh Thánh nầy, nàng bắt đầu một tiến trình để nhận lấy sự an thân đó.

Chắc chắn, lúc bấy giờ, Rutơ đã sẵn sàng chấp nhận ý tưởng cho rằng nàng sẽ sống cuộc sống của mình với Naômi. Nàng phải nghĩ rằng nàng buộc phải chuốc lấy gánh nặng lo chăm sóc bản thân cùng bà gia mình trong nhiều năm tháng sắp đến. Nàng biết rất ít về nơi mà nàng sắp sửa bước vào là một chốn yên nghỉ. Nàng sắp sửa thấy mọi gánh nặng của mình sẽ được cất đi và nàng sắp sửa bước vào một mối quan hệ sẽ làm thay đổi mọi sự trong đời sống của nàng.

Trong phân đoạn Kinh Thánh nầy, chúng ta phải đối mặt với ý tưởng nói tới sự "an thân". Đối với Rutơ, sự yên nghỉ nầy là sự an ninh và gia đình. Đối với chúng ta, nó vẽ ra một hình ảnh còn kỳ diệu và quí báu hơn vô cùng. Sự yên nghỉ là một hình ảnh nói tới sự an thân mà tội nhân hư mất tìm được khi người bước vào một mối quan hệ với Đức Chúa Jêsus Christ. Từ phân đoạn Kinh Thánh gốc, tôi muốn chúng ta nhìn thấy mọi ơn phước kết quả từ việc chúng ta bước vào "mối quan hệ yên nghỉ" với Ngài.

Hôm nay, tôi muốn giảng luận trong một lúc về đề tài: "Tìm Một Chỗ An Thân". Nếu bạn bị mệt mõi, nhọc nhằn trong cuộc sống mà bạn đang sống, thế thì có sự giùm giúp hiến cho bạn sáng nay đấy. Chúng ta hãy quan sát những lẽ thật được chứa trong phân đoạn Kinh Thánh nầy.

I. LỜI ĐỀ NGHỊ VỀ SỰ AN THÂN

A. Bản chất sự an thân nầy - Khi Naômi nói tới sự "an thân", bà đang nói tới một cuộc hôn nhân. Là một góa phụ dân Ngoại trong xã hội người Do thái, Rutơ có ít triển vọng lắm. Nàng đang ở chỗ có cần trong tuyệt vọng ai đó sẽ chịu lấy mình làm vợ người và chu cấp cho nàng với sự an thân mà nàng đang có cần. Bà đang nói tới một tình trạng trong đó Rutơ có thể vui hưởng sự an ninh và bình an kèm theo một mối quan hệ như vậy. Từ ngữ được dùng ở đây là rất ấn tượng. Nó có những cách sử dụng sau đây trong Kinh Thánh:

  • Không có thì giờ
  • Ổn định cuộc sống
  • Dứt khoát
  • Đắc thắng
  • Được cứu
  • Tình trạng sức khỏe lành mạnh
  • An ninh
  • Một nơi an cư, một mái nhà (Rutơ 3.1).

Nói cách khác, Naômi đang hy vọng cung ứng cho Rutơ với một mối quan hệ nào có sự tiếp trợ mọi sự nầy cho nàng. (Lưu ý: Sự an thân nầy là điều cả thế gian đang đuổi theo! Đối với Rutơ, điều nầy sẽ được thấy trong mối quan hệ hôn nhân. Đối với con người nói chung, điều nầy chỉ được tìm thấy trong mối quan hệ cá nhân với Đức Chúa Jêsus Christ mà thôi! Ngài hứa mọi sự nầy và nhiều nữa!)

B. Tính cần thiết cho sự an thân nầy - Rutơ trong chỗ tuyệt vọng đang có cần một mối quan hệ như vậy đó. Bạn thấy đấy, mùa gặt đã kết thúc, rồi với sự kết thúc đó, nàng cũng nhìn thấy phần kết thúc sự tiếp trợ của mình, và mối quan hệ với Bôô. Là một góa phụ, Rutơ chẳng có phương tiện nào để tự túc cho mình và cho Naômi bà gia của nàng nữa. Nàng đang lâm cảnh nghèo khó và nàng cần cứu giúp. Nàng cần ai đó đến bên cạnh nàng rồi có chút ít sở thích đối với nàng và lo liệu cho nhu cần của nàng. Sát nghĩa, nàng cần một đấng cứu tinh! (Lưu ý: Nhân loại tuyệt vọng đang có cần một mối quan hệ với Đức Chúa Jêsus Christ! Tại sao chứ? Vì cớ tình trạng của chúng ta - Rôma 3.23, Êphêsô 2.1-3. Vì cớ sự xét đoán của chúng ta - Rôma 6.23, Giăng 3.18, 36. Trừ phi chúng ta đến với Đấng Christ, chúng ta bị định phải sống đời sống của mình trong nổi khốn khó tối tăm về mặt thuộc linh. Trừ phi chúng ta gặp gỡ Ngài bởi đức tin, chúng ta bị định phải đi Địa Ngục suốt cõi đời đời. Chúng ta cần sự yên nghỉ mà Ngài hiến cho chúng ta trong chính mình Ngài, Mathiơ 11.28).

II. LỜI HỨA VỀ SỰ YÊN NGHỈ

(Minh họa: Naômi nói cho Rutơ biết bà muốn tìm cho Rutơ một tấm chồng vì người có thể chu cấp cho nàng với những thứ mà nàng không thể tự lo cho mình được. Bà nói: "làm cho con được phước hạnh". Cụm từ nầy sát nghĩa có ý nói: "để con có thứ tốt nhứt". Đây là một lời hứa có đầy đủ ý nghĩa cho góa phụ trẻ trung nầy).

A. Lời hứa đầy hy vọng - Nếu Rutơ muốn tìm một mối quan hệ hôn nhân thể ấy, nàng sẽ tìm cứu cánh ấy từ quá khứ của nàng, từ tình trạng nghèo khó và nổi đau của nàng. Nàng sẽ tìm được cách khắc phục cho công việc, những nổi lo và những lần phiêu bạt của nàng. Thay vì sống như đã chết, sự sống đột nhiên có ý nghĩa đối với nàng. Sẽ có hy vọng cho tương lai. Cuộc sống sẽ không phải là một loạt những ngày dài không dứt cứ ray rứt mãi trong xã hội không hề biết đến tha thứ. Nàng chỉ muốn tìm cho được tình yêu thương! Nàng phải có con cái! Nàng chỉ muốn tìm kiếm sự vui mừng! (Lưu ý: Người nào bước vào mối quan hệ yêu thương với Chúa Jêsus tìm được còn nhiều hơn là họ suy tính nữa! Họ tìm thấy đời sống của họ được thay đổi cho đến đời đời bởi quyền phép của Ngài. Họ tìm thấy họ được yêu thương, được tha thứ, một phần trong một việc to lớn và đời đời. Họ tìm được sự bình an, vui mừng và trông cậy. Họ không tìm được sự yên nghỉ trước tiên!)

B. Lời hứa về sự cứu giúp - Lời hứa nầy hứa với Rutơ một người chồng sẽ làm thỏa mãn mọi nhu cần của nàng! Một người chồng biết yêu thương và lo chu cấp cho nàng. Một người chồng sẽ lo chăm sóc và hiến cho nàng loại an ninh mà nàng chỉ mơ đến. Đây là lời hứa về sự cứu giúp khi nàng bước xuống con đường sự sống. (Lưu ý: Đúng là hình ảnh nói tới mọi thánh đồ được tìm gặp trong Chúa Jêsus! Ngài ban cho chúng ta hy vọng từng ngày một, nhưng Ngài cũng hiến sự cứu giúp cho suốt trọn cả đời. Chúng ta không còn bị buộc phải đi đường một mình nữa, giờ đây chúng ta đang có một bạn đồng hành, Hêbơrơ 13.5. Các thánh đồ không cần phải e sợ về việc bị xua đuổi đi, Giăng 6.37. Các thánh đồ không cần phải e sợ con đường sự sống sẽ bắt lấy họ, vì Chúa Jêsus đi trinh sát lối đi và trù tính con đường. Cảm tạ Đức Chúa Trời vì sự cứu giúp của Ngài khi chúng ta hành trình hướng tới sự vinh hiển).

C. Lời hứa về một quê hương - Một sự an thân trong hôn nhân sẽ chu cấp cho Rutơ một mái nhà mới. Nàng sẽ có một nơi ổn định và vui hưởng mọi phước hạnh trong mối quan hệ mới của nàng. (Lưu ý: Các thánh đồ đang có một nơi yên nghỉ khi họ hành trình qua thế gian nầy. Đấy là sự thực. Tuy nhiên, tôi rất vui sướng, khi tôi có thể nhắc cho bạn nhớ rằng có một quê hương đang chờ đợi chúng ta tại cuối con đường, Giăng 14.1-3. Một quê hương mà ở đó mọi gánh nặng, đau khổ và thử thách trong cuộc sống sẽ không được phép đuổi theo nữa, Khải huyền 21.4).

III. CHỐN AN THÂN

(Minh họa: Naômi tỏ ra danh tánh của người mà bà có trong trí để trở thành chồng của Rutơ. Bà đã nhận ra Bôô rồi. Rốt lại, ông là người bà con gần. Ông có đủ tài chính để chăm sóc cho nhu cần và dường như ông rất ưu ái Rutơ. Sự an thân của Rutơ sẽ không tìm được ở một nơi chốn, mà nơi một con người).

A. Ông có tiếng tăm đàng hoàng - Tiếng tăm của ông được nhắc tới ở Rutơ 2.1 và đã được chứng tỏ qua mọi hành động của ông. Ông đã thể hiện lòng thương xót, sự khôn ngoan và ân điển trong cách xử sự với Rutơ. Ông quan tâm đến Rutơ bất chấp quá khứ của nàng, bất chấp những gì cộng đồng nghĩ về nàng hoặc bất chấp những gì nàng có thể hiến cho ông. Ông yêu thương nàng như nàng vốn có và ông đã hành động trong ân điển đối cùng nàng. (Lưu ý: Bôô thiên thượng của chúng ta, có cùng một danh tiếng ấy. Chúa Jêsus yêu thương tội nhân, Giêrêmi 31.3; Rôma 5.8. Ngài đối xử với chúng ta bằng ân điển, Êphêsô 2.8-9. Và, bất chấp quá khứ của chúng ta, hoặc ngay cả những gì chúng ta có thể hiến cho Ngài, Ngài vẫn với tay ra trong tình yêu thương để cứu hết thảy những ai chịu kêu cầu Ngài bởi đức tin!)

B. Ông có mối quan hệ đứng đắn - Bôô vốn như thế vì ông hiểu biết và thông cảm, ông có thể tạo ra một sự khác biệt nơi đời sống của Rutơ. (Lưu ý: Tôi muốn nhắc cho bạn nhớ rằng Bôô thiên thượng của chúng ta cũng hiểu biết và thông cảm với chúng ta, Philíp 2.5-11. Chúa Jêsus đã trở thành một con người hầu cho Ngài có thể phó chính mình Ngài, những gì Ngài đã làm cho hạng tội nhân!)

C. Ông có đủ mọi tài nguyên - Bôô là "người có quyền thế và giàu". Ông có thể đem tài sản mình bỏ ra để trả giá chuộc lấy Rutơ. (Lưu ý: Bôô của chúng ta, là Chúa Jêsus, cũng là một nhân vật có quyền thế và giàu có! Mặc dù Ngài sở hữu muôn vật, các nguồn lực về tài chính của Ngài không thể mua được sự chuộc tội cho chúng ta. Cảm tạ Chúa, cái điều chúng ta có cần là những gì Ngài có cần nhứt! Tội nhân hư mất cần sự công bình để đối diện với Đức Chúa Trời, Mathiơ 5.20. Tuy nhiên, thứ tốt nhứt chúng ta có tạo ra trong phạm trù công bình là không đủ đâu vào đâu hết, Êsai 64.6. Tuy nhiên, Chúa Jêsus là công bình trọn vẹn và dư dật! Khi Ngài chịu chết thay cho chúng ta, Đấng công bình chịu chết cho kẻ không công bình, II Côrinhtô 5.21. Giờ đây, hết thảy những ai tin cậy Chúa Jêsus bởi đức tin đều có sự không công bình của họ được thế vào đó là sự công bình của Ngài, Rôma  4.20-25. Bạn đang tin cậy vào sự công bình của ai sáng nay?)

D. Ông có tâm huyết - Bôô đưa ra từng biểu hiện cho thấy ông rất ưa thích trong mối quan hệ với Rutơ. Ông cung ứng cho nàng cách rời rộng. Ông tử tế và có lòng thương xót đối với nàng. Ông trao cho nàng lời mời gọi hãy bước vào rồi cứ mót lúa trong đồng ruộng của ông. Ông muốn nàng phải biết rõ nàng có thể đến với ông để nhận những gì nàng có cần. (Lưu ý: Mọi sự Đức Chúa Jêsus Christ đã làm cho nhân loại đều đã được ấn định để tỏ ra cho chúng ta thấy rằng Ngài vốn quan tâm. Ngài đã làm mọi sự trong quyền hạn của Ngài để tỏ ra cho chúng ta thấy rằng Ngài ao ước một mối quan hệ với chúng ta. Mọi sự còn lại dành cho những người nam người nữ bị hư mất là xây sang Ngài bởi đức tin rồi nhận lãnh mọi điều mà Ngài đang hiến cho họ, Mathiơ 11.28. Ngài hiến cho hy vọng, Ngài hiến cho ơn cứu rỗi và Ngài hiến cho sự yên nghỉ. Sự ban hiến của Ngài vẫn còn nguyên như thế hôm nay, Giăng 7.37; Khải huyền 22.17).

Phần kết luận.

Có phải bạn đang ở trong sự yên nghỉ sáng nay không? Giờ đây, tôi không đề cập tới sự an thân theo phần xác đâu. Tôi đang đề cập tới sự yên nghỉ thuộc linh kìa! Có phải tâm linh bạn đang ở trong sự yên nghỉ không? Có phải mọi sự đều suông sẻ giữa bạn và Chúa không? Có phải bạn đã bước vào mối quan hệ đó với Ngài và đem ơn phước tốt đẹp nhất vào trong đời sống của bạn không? Cái diều tôi muốn thắc mắc là điều nầy đây: Có phải nạn thực sự được cứu bởi ân điển của Đức Chúa Trời? Nếu câu trả lời là "Không", thế thì bạn có thể được cứu ngay hôm nay nếu bạn chịu đến với Chúa Jêsus bởi đức tin. Nếu câu trả lời là "Tôi không biết" thế thì có lẽ bạn cần được cứu đấy. Nếu Ngài đang ngự ở trong bạn, bạn sẽ nhìn biết điều đó. Tôi dám chắc Đức Chúa Trời biết rõ tấm lòng của bạn. Nếu có một nhu cần, bạn hãy đến với Ngài và tìm được sự yên nghỉ.

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 3 guests online.

Hosting by