You are hereForums / Hỏi & Đáp / Suy Ngẫm Kinh Thánh / Tìm hiểu về Chúa Jêsus

Tìm hiểu về Chúa Jêsus


By nguoi dua thu - Posted on 06 November 2009

một người bạn của con hỏi con làm sao để biết là Chúa Jesu la có thật 100%, khi mà chỉ có một bằng chứng duy nhất là quyển kinh thánh tân ước, và quyển tân ước xa xưa nhất còn xót lại chỉ cách hơn 100 năm trước công nguyên. ông mục sư có thể vui lòng giải đáp thắc mắc đó không?
 

Giải đáp:

1. Đề nghị xem lại oạt bài Thần học về Chúa Jêsus có trong Website.

2. Ngoài Kinh thánh, còn có những bằng chứng về sự hiện diện của Chúa Jêsus trên đất:

   (1) Niên lịch 2009 chứng minh phải có môt biến động phi thường khiến cả nhân loại đồng ý lấy biến động đó làm dấu chia đôi lịch sử thế giới, đó là sự giáng sanh của CHúa Jêsus.

   (2) Bách Khoa Tự Điển thế giới nhìn nhận có một Chúa Jêsus hiện diện trong lịch sử.

   (3) Lễ Kỷ niệm Chúa Jêsus giáng sanh được cả thế giới công nhận.

   (4) Thập tự giá chứng minh có một biến động khiến thập tự giá từ một dụng cụ hình phạt tội nhân đáng sợ trở thành biểu tượng của tình yêu thương. Biến động đó là Chúa Jêsus chịu chết trên thập tự giá.

   (5) Lễ Kỷ niêm Chúa Jêsus Phục sinh mỗi năm là bằng cớ chứng minh có một Chúa Jêsus đã sống lại từ kẻ chết, thế giới nhìn nhận.

   (6) Đời sống những người ăn năn tội tinh nhận CHúa Jêsus được biến cãi làm chứng Chúa Jêsus có thật.

   (7) Gần 2.000 năm qua, Hội thánh của Chúa Jêsus luôn rao giảng về Chúa Jêsus giáng sanh, Chúa Jêsus chịu chết trênt hập tự giá, Chúa Jêsus phục sinh, và những lời của Chúa Jêsus báo trước về tương lai của thế giới, của cá nhân bạn đã và đang được ứng nghiệm, không một ai phản đối, chứng minh Chúa Jêsus có thật.

   (8) Bằng cớ quan trọng là cá nhân BẠN đang mang bằng cớ chứng minh Chúa Jêsus có thật trên đất cách đây 2.000 năm, đó là năm sinh của Bạn.

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Hosting by