You are hereForums / Hỏi & Đáp / Nan Đề Trong Hội Thánh / Phong Thuỷ

Phong Thuỷ


By quockhanh - Posted on 23 November 2009

- trong kinh thánh có nói gì về phong thuỷ? giải thích các chuyện này thế nào?

-có một số người nói về đầu thai vì dụ có em bé mới sanh chưa hề biết gí về máy bay nhưng nó nói cho người lớn  biết máy bay  đó thế nào giống như một người phi công  đã từng lái máy bay vậy, có người noi rằng kiếp trước nó là phi công, như vậy thì giải thích  chuyện này  thế nào?

- ở đà lạt có một đức cha trong  một nhà thờ công giáo đã biết dược xác người chết nằm ở đâu. biết coi phong thuỷ, vậy ông có phải là người được ma quỷ ban đặt ân không? nếu như vậy mà sao  ông vận được làm  cha trong một nhà thờ.

- có những nơi nói thấy đức mẹ hiện ra ở một nơi nào đó. và có nhiều người thấy ? vấn đề này giải thích thê nào

Gởi Quốc Khanh,

1. Về chuyện PHONG THỦY.

Đối với người chưa tin Chúa, thì cũng có nhiều ý kiến tin và không tin. Riêng đối với người tin Chúa, ván đề phong thủy phải nhìn nhiều phương diện:

(1) Bỏ ngoài tất cả những chuyện thuộc dạng mê tín dị đoan, Chúa cho con người có khôn ngoan để biết chọn chỗ mà ở thích hiệp vói nhu cần của mình: nhu cần sức khỏe, nhu cần sinh sống, kinh doanh, nghề nghiệp. Cần gì phải coi phong thủy.

(2) Haic hữ PHONG THỦY nói lên tiêu chuẩn sống tốt, cầng ì đến thầy thợ. Phong là gió Thủy là Nước. nơi ở hợp phong thủy là nơi ở có gió mát, thông thoáng, có nước sách sẽ thì quá thuận lợi rồi.

(3) Riêng người tin Chúa Jêsus, sống theo Lời Chúa dạy: "Ai tin con thì được sự sống đời đời" Sự sống đời đời mà Chúa cho là sống thỏa lòng, sông lâu đến đời đời và được sự cứu rỗi của Chúa ban (Thi thiên 91:16). Như vậy dù có nhờ Phong Thủy hay cách nào đó được giàu có thịnh vượng, quyền thế, mà không thỏa lòng (giàu có, quyền thế chưa chắc thỏa lòng); không sống lâu và nhất là không được cứu rỗi thì Chúa phán có ích gì? (Người nào được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thi có ích gì? Người sẽ lấy chi đổi linh hồn mình lại? - Mathio 16:26). Người tin Chúa được chính Chúa là Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Tạo Hóa bảo đảm (Mathiơ 6:33), tại sao lai đi nhờ vớ vẩn như vậy.

(4) Lời Chúa cấm người tin Chúa tìm kiếm những sự bói khoa, cầu sao...

(5) Ma quỉ cũng luôn dùng cách này để cám dỗ loài người, như nó đã cám dỗ Chúa Jêsus bằng cách lấy nhu cần ăn uống, kiêu ngạo mình tài năng, và muốn được ving quang của đời này cách dễ dàng chỉ bằng cách thờ lạy ma quỉ.

(6) Kinh thánh cũng ghi lại Thánh Phaolô đã nhân danh Chúa đuổi quỉ bói khoa, người của Chúa không cần nhờ ma quỉ, dù nó có bói đúng.

2. VỀ VIỆC ĐẦU THAI:

Kinh thánh cho chúng ta biết khi một người qua đời thì linh hồn người đó hoặc được đến với Chúa dể hưởng phước, hoặc vào cõi hình phạt đời đời; phần thân thể chờ sống lại để chịu phán xét cuối cùng. Việc đầu thai là chuyện của ma quỉ dùng quyền nặng của nó để cám dỗ loài người tin thờ nó. Kinh thánh nói: Hiện nay là thì thuận tiện, hiện nay là ngày ngày cứu rỗi. Chuyện của chúng ta là hiện tại tin hay không tin Chúa để quyết định tương lai. Sau khi qua đời, không phải là Bạn sẽ đầu thai mà là sẽ gặp Chúa để chịu phán xét xem Bạn có tin Chúa hay không (Hêbơrơ 9:27)

Thuyết đầu thai chỉ chừng ấy mà Bạn đã ngạc nhiên (dù chỉ là giả dối), còn Kinh thánh là Lời Chúa phán: qua đời này bạn sẽ vào hình phạt hay phước đời đời há chẳng đáng cho Bạn quan tâm hơn sao?

NHỮNG CÂU HỎI VỀ CHUYỆN CÁC VỊ LINH MỤC CÔNG GIÁO, XIN QUỐC KHANH HỎI THẲNG CÁC VỊ BÊN CÔNG GIÁO.

Ms SƠN

 

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Hosting by