You are hereForums / Hỏi & Đáp / Tìm Hiểu Thánh Kinh / Thắc mắc về Đức Giê hô va

Thắc mắc về Đức Giê hô va


By nguoi dua thu - Posted on 23 November 2009

Xin ông mục sư Sơn cho con hỏi trong kinh thánh sách AMốt 7: 3 " Đức Giê hô va bèn ăn năn về việc nầy. Đức Giê hô va phán rằng : Điều đó sẽ không xảy ra đâu"
Con băn khoăn rằng Đức Giê hô va là đấng toàn toàn năng toàn tri, Ngài làm mọi việc đều ngay lành và hoàn hảo, sao ở đây lại nói rằng Ngài ăn năn. Không biết có phải người dịch chưa chính xác không

Một điều con muốn hỏi nữa là có phải tất cả những người tin nhận Chúa Jesu Christ đều đã được Chúa lựa chọn từ trước vì khi con đọc Giăng 10:26 " Nhưng các ngươi không tin ta, vì các ngươi chẳng phải là chiên của ta"

Cám ơn ông mục sư Sơn

TRẢ LỜI:

CÂU HỎI 1:

Câu hỏi này đã được giải thích trong "300 Câu Giải Đáp Thắc Mắc". Vui lòng xem lại.

CÂU HỎI 2:

Trong Kinh Thánh có nhiều câu hàm ý có sự chọn lựa trước của Chúa. Nhưng như có người hỏi tôi: Có số mệnh không? Tôi tin rằng có số mệnh, nhưng cảm ơn Chúa không cho chúng ta biết chúng ta số mấy. Dù sao, số mệnh của tất cả loài người là hư mất đời đời vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời (Rôma 3:23), nhưng Chúa vẫn là Đấng không muốn  một người nào chết mất, nhưng muốn mọi người ăn năn để được cứu, nên Chúa ra lịnh cho chúng ta rao giảng Tin Lành cho muôn dân. Rất tiếc vì lý do nào đó, lòng người vẫn cứng cỏi, và người tin Chúa vẫn chưa hết lòng rao giảng Tin Lành cho mọi người.

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Hosting by