You are hereForums / Gia Đình / Tình Yêu & Hôn Nhân / TRẬN CHIẾN VỀ SỰ TINH SẠCH 19

TRẬN CHIẾN VỀ SỰ TINH SẠCH 19


By admin - Posted on 19 January 2010

Bài học #6         

Giô-sép:       "Vượt qua sự cám dỗ tình dục"

Sáng Thế Ký 39:1-23         Hãy mô tả những tình huống của sự cám dỗ của ông.

Tuổi của Giô-sép nằm trong khoảng nào?

Giô-sép được mô tả như thế nào? 39:4-6

Sự cám dỗ này có phải là lỗi của ông không?

Nó có nghiêm trọng và dữ dội hay chỉ là một sự cám dỗ nhỏ nhặt và thoáng qua?

Giô-sép đã làm những gì để tránh sự cám dỗ trong tương lai?

Những hoàn cảnh của ông đã có thể góp phần vào sự cám dỗ như thế nào?

Những lời giải thích duy lý nào ông đã có thể đưa ra nếu ông đang tìm kiếm các lý do bào chữa?

Quá khứ của ông có thể đã góp phần vào những sự cám dỗ của ông như thế nào?

Những lẽ thật và những quan điểm nào đã bảo vệ ông khỏi việc rơi vào tội lỗi tình dục?

Ông đã cai trị chính mình bởi những tiêu chuẩn công bình     39:8-10

Ông đã nhận ra các ơn phước của mình - đặt mọi thứ trong thẩm quyền (của Chúa). Ông đã không cho                       phép sự tự thương mình làm ông đui mù không thấy các ơn phước của mình! Ông đã trung tín. Ma-thi-ơ 25:23

Ông đã đáp ứng với các mối quan hệ được tin cậy - được tin cậy là một đặc ân đáng kinh sợ.

               Ông đã không định phản bội sự tin cậy của chủ mình hay Đức Chúa Trời của ông.

               Bạn sẽ phản bội ai nếu bạn rơi vào tội lỗi tình dục?                          

Ông đã nhận ra Đấng Thánh là đáng kính sợ - Đức Chúa Trời đã ở đó! Đức Chúa Trời đã quan tâm! Đức Chúa Trời đã thấy!

               Đức Chúa Trời đã biết! Truyền đạo 12:13-14, Rô-ma 2:1-12     Tội lỗi là nghịch cùng Đức Chúa   Trời và luôn luôn nghiêm trọng!

               Nếu Đức Chúa Trời đã không đủ để giữ ông khỏi tội lỗi, chẳng điều gì khác có thể!

Ông đã từ chối cơ hội - thậm chí việc ở quanh quẩn bên bà. Ông đã không bất cẩn hay tùy tiện.

               Ông đã không trông chờ lần gặp hay lần nói chuyện tiếp theo của họ.    39:11-12

               Ông đã tránh thời giờ và các nơi chốn nó có khả năng nhất để xảy ra.

Ông đã chạy trốn khi ông không thể tránh - Ông đã không ở lại, thông cảm, hay cố gắng giải thích với bà.

               Ông đã cố thử điều đó và nó đã không có tác dụng. Ông biết thời gian đã đóng sập lại và chạy trốn!

TRONG HỐ, NGỤC TÙ HAY CUNG ĐIỆN, Giô-sép không bao giờ để mất sự nhìn biết Chúa. Giô-sép đã để mất địa vị nhưng không phải là quan điểm của ông; sự tự do của ông chứ không phải là sự trung tín của ông; sự an nhàn nhưng không phải là tính cách của ông.

Suy nghĩ dài hạn của Giô-sép đã tác động đến những quyết định tức thì của ông liên quan đến tình dục, gia đình, sự tha thứ, quyền lực, sự giàu có, và sự chịu khổ như thế nào?

 Giô-sép đã đặt nền tảng trên Đức Chúa Trời -- ông đã đâm rễ vững nền trong sự hiểu biết về Đức Chúa Trời.

     Sự thánh khiết của Đức Chúa Trời - mọi tội lỗi đều là chống nghịch Đức Chúa Trời và là nghiêm           trọng: Giô-sép đã trong sạch.

      Sự tể trị của Đức Chúa Trời - Đức Chúa Trời có trách nhiệm: Giô-sép đã khiêm nhường.

      Sự tốt lành của Đức Chúa Trời - Đức Chúa Trời có một mục đích tốt đẹp đang vận hành: Giô-sép đã lạc quan.

      Mục đích của Đức Chúa Trời - kế hoạch của Đức Chúa Trời là huyền nhiệm nhưng chắc chắn: Giô-sép đã tự tin.

      Sự hiện diện của Đức Chúa Trời - dù bất cứ nơi đâu, Đức Chúa Trời đã ở cùng Giô-sép: Giô-sép đã thỏa lòng.

      Hãy đối chiếu 20 lời tuyên bố về Đức Chúa Trời của Giô-sép với những lời nói dối của Satan và thế gian. Hãy nêu lên những lời nói dối hoặc giải thích duy lý mà sẽ là đối lập với mỗi lời tuyên bố về Đức Chúa Trời của Giô-sép.

Các câu Kinh Thánh liên quan

Châm ngôn 5-7     Những lời cảnh báo về quá trình và những hậu quả của tội lỗi tình dục.

5:14         Những hoạt động thờ phượng bên ngoài không ngăn chặn sự dâm dục bên trong.

5:9-13      Sự hối hận và sự ăn năn sẽ không đảo ngược các hậu quả.

5:15-20    Niềm vui thuần khiết của sự chung thủy trong hôn nhân.

5: 21-23   Bạn không thể che giấu khỏi Đức Chúa Trời.

6:20-35    Sự theo đuổi say đắm Lời Đức Chúa Trời sẽ gìn giữ bạn khỏi tội lỗi.

6:20-35    Điều bạn không biết có thể giết bạn!

Gia-cơ 1:13-16     Tội lỗi bắt đầu với sự thèm muốn và lúc nào cũng vậy sẽ sinh ra sự chết.

Gia-cơ 1:17-25     Đừng tự lừa dối mình mà nghĩ rằng biết là đủ.

1 Cô-rinh-tô 7:2-9, Hê-bơ-rơ 13:4     Đức Chúa Trời đã tạo nên sự hòa hợp về tình dục. Tình dục là tốt lành, thánh, được mong đợi và được chế ngự trong hôn nhân.

Rô-ma 1:24-25         Sự lang chạ và đồng tính luyến ái. Tội lỗi về tình dục dẫn đến một đường xoắn ốc hướng xuống bước vào những biểu hiện ngày càng thấp kém và thô bỉ. Tình dục ngoài hôn nhân không bao giờ thỏa mãn và chỉ đòi hỏi những đam mê ngày càng lớn hơn và đồi trụy hơn để kích thích tâm trí và tấm lòng đồi bại.

1 Cô-rinh-tô 7:1, 1 Phi-e-rơ 2:11        Chúng ta được cảnh báo rằng tội lỗi bắt đầu trong tâm trí (tâm thần). Cho phép những ý nghĩ tội lỗi đi vào cách không kiểm soát sẽ dẫn đến hành động của thể xác.

Ma-thi-ơ 5:27-29, Châm ngôn 6:25     Dù nói cường điệu, sự nghiêm trọng của tội lỗi và những hậu quả của nó là không được phóng đại. Tội lỗi cần biện pháp phòng ngừa mạnh mẽ.

1 Cô-rinh-tô 6:8       Hãy chạy trốn khỏi sự đồi bại. Đa-vít đã nhìn cái nhìn thứ hai. Nó đã dẫn đến sự ngoại tình, tội giết người, mối xung đột gia đình và nỗi đau buồn vô hạn.

Phi-líp 4:8, Gióp 31:1       Đời sống tư tưởng thanh sạch là nền tảng cho tính cách thanh sạch. Gióp đã lập một giao ước với mắt mình là không liếc nhìn các phụ nữ trẻ. Ông đã hiểu tội lỗi của cái nhìn thứ hai. Chúng ta cũng nên vậy.

Hê-bơ-rơ 12:14-16, Ê-phê-sô 4:25-5:6         Sự giận dữ và sự thất bại đạo đức là được nối kết. Khi các mối quan hệ là không đúng tại nhà, nó dẫn đến những sự cám dỗ lớn hơn đến tội lỗi về tình dục. Sự cay đắng, sự giận dữ, và những tư tưởng xét đoán, chỉ trích là cội rễ của nhiều sự cám dỗ và tội lỗi về tình dục. Bạn không thể tốt với Đức Chúa Trời và không tốt với người phối ngẫu, các thành viên gia đình hay bạn cùng đội. Và khi bạn không tốt với Đức Chúa Trời, bạn là trò chơi mở cho những cám dỗ của xác thịt.

Ê-phê-sô 5:3-7       Ngôn ngữ trái đạo đức, sự đùa giỡn khiếm nhã và những tội lỗi tình dục là có nối kết. Điều gì ở trong tấm lòng thì đi ra cửa miệng.

Ga-la-ti 5:19-20, Cô-lô-se 3:5       Mọi người đều bị cám dỗ. Chúng ta phải thừa nhận tất cả những sự dâm dục khác nhau của bản tánh cũ và canh chừng tất cả chúng.

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Hosting by