You are hereKH002 Mục Đích Sách Khải Huyền

KH002 Mục Đích Sách Khải Huyền


By admin - Posted on 20 June 2008

Đề mục: MỤC ĐÍCH CỦA SÁCH KHẢI HUYỀN
Kinh thánh: Khải huyền 1:4-5
Mục đích: Học tiếp sách Khải huyền, để biết rõ lý do sách Khải huyền được viết ra.


I/. MỤC ĐÍCH THỨ I: GỞI CHO BẢY HỘI THÁNH Ở A-SI:


-           1:4a, Giăng gởi cho bảy Hội thánh ở xứ A-si.

-           Theo truyền khẩu, thì sau khi Phierơ, Phaolô và nhất là Ti-mô-thê là người được Phaolô cử đến làm Mục sư cho một trong các Hội Thánh tại A-si là Êphêsô đã qua đời, thì Sứ đồ Giăng đã chuyển đến để chăm sóc vùng nầy.

-           Việc Giăng gởi sách Khải huyền cho bảy Hội thánh tại A-si nói lên mấy ý:

1.        Giăng tỏ ra là người rất quen thuộc, thân thiết với bảy Hội thánh tại A-si, đến nỗi Giăng chỉ cần xưng tên thân thuộc mà không cần xưng chức vụ, quyền của một Sứ đồ hoặc một Trưởng lão như ông thường làm trong ba thư Giăng I, II, III.

2.        Giăng rất coi trọng bảy Hội thánh tại A-si, có thể vì vị trí chiến lược trong sự phát triển Hội thánh, hoặc bởi ơn Chúa soi sáng, Giăng đã nhìn thấy sự đa dạng của bảy Hội thánh có thể tiêu biểu cho tình trạng Hội thánh tương lai.

-           Nếu xem trên bản đồ thế giới thời đó được in phía sau Kinh thánh của chúng ta, thì bảy Hội thánh nầy nằm ở phía Đông Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay.

-           Nhìn vào bản đồ tôn giáo thế giới ngày nay, anh chị em có cảm nghĩ gì khi đọc đến câu: gởi cho bảy Hội thánh ở xứ A-si? Đây là một bài học cay đắng cho Hội thánh ngày nay phải học và ăn năn.

-           Tại sao?

-           Vì rõ ràng lúc sách Khải huyền được viết ra, bán đảo Thổ Nhĩ Kỳ là trung tâm của Cơ-Đốc giáo, hầu hết các thành phố tại Thổ Nhĩ Kỳ nầy đều có mặt Hội thánh trong những cuộc hành trình truyền giáo của Phaolô. Ngay cả gần cuối thế kỷ thứ I, lúc sách Khải huyền được viết ra, Hội thánh vẫn còn hiện diện tại đó.

-           Thế mà ngày nay, Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành một nước Hồi giáo, thay vì là một quốc gia Cơ-Đốc giáo. Điều gì đã khiến Hội thánh suy sụp, khiến Hồi giáo là một Tôn giáo mới nổi lên vào thế kỷ thứ 7 lại có thể đẩy lui Hội thánh của Đức Chúa Trời? Lịch sử Hội thánh đã cho chúng ta biết, đó là vì đang lúc hưng thịnh thời Cơ-Đốc giáo là Quốc giáo của Đế quốc Lamã, Hội thánh đã không nổ lực giảng Tin Lành, lại chỉ lo tranh chấp quyền lực, tranh cãi Thần học, rồi từ những tranh chấp, tranh cãi đó, Hội thánh chia rẽ không còn sức chống lại Hồi giáo nữa.

-           Lời Chúa trong sách Khải huyền nầy là lời cảnh cáo bảy Hội thánh tại A-si, rất tiếc các Hội thánh đã đọc, đã nghe, nhưng lại không giữ lấy để làm theo.

-           Tôi xin nhắc lại Khải huyền 1:3, Chúa phán: Phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri nầy, và giữ theo…, xin Chúa cho mỗi chúng ta ngày nay đã đọc, đã nghe những lời nầy về bảy Hội thánh tại A-si sẽ tỉnh thức để tha thứ nhau, thôi tranh chấp quyền hành, ngừng tranh cãi Thần học, để tất cả nhân lực, tài lực vào công cuộc mở mang Vương quốc của Chúa trong giai đoạn cuối cùng nầy.

-           Tại sao chúng ta có thể nói rằng những lời nầy cũng gởi cho Hội thánh ngày nay, trong đó có chúng ta? Con số “BẢY” Hội thánh, theo hình bóng học, thì số 7 là số trọn vẹn. Vì vậy, các nhà giải kinh đồng ý là lời của sách Khải huyền cũng gởi cho toàn thể Hội thánh ngày nay.

II/. MỤC ĐÍCH THỨ II: ĐỂ HỘI THÁNH ĐƯỢC ÂN ĐIỂN, BÌNH AN:

-           1:4b, nguyền xin ân điển và bình an ban cho anh em…

-           Trong câu nầy có hai từ mà chúng ta phải giải thích, đó là từ Ân Điển và từ Bình an.

·         Ân điển, theo Thần học định nghĩa: Ân điển là sự ban cho không điều kiện của Đức Chúa Trời, cho một đối tượng không xứng đáng nhận. Nói cách khác, Ân Điển là sự khoan nhân của Đức Chúa Trời đối với loài người.

·         Bình an, đây là sự bình an mà Chúa Jêsus đã phán trong Giăng 14:27, ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho… Đó là một sự bình an trong tâm hồn vượt mọi hoàn cảnh.

-           Lời chúc lành nầy thường được dùng để chúc trong các thư tín của Phaolô, của Phierơ. Lời chúc lành nầy thật có ý nghĩa cho Hội thánh chung và cho bảy Hội thánh trong vùng A-si.

-           Lời Chúc Ân điển là để nhắc bảy Hội thánh ở A-si nói chung và tất cả Cơ-Đốc nhân trong Hội thánh nói riêng nhớ rằng: Mỗi chúng ta được cứu, được ở trong Hội thánh của Đức Chúa Trời, được đọc những lời kỳ diệu trong sách Khải huyền, là do ân điển của Đức Chúa Trời, do sự khoan nhân của Đức Chúa Trời. Mỗi chúng ta đáng phải nói như tác giả Thi thiên 130:3-4, Hỡi Đức Giê-hô-va, nếu Ngài cố chấp sự gian ác, thì Chúa ôi! Ai sẽ còn sống? Nhưng Chúa có lòng tha thứ cho, để người ta kính sợ Chúa.

-           Thật vậy, khi chúng ta đọc Khải huyền đoạn 2 và đoạn 3, biết được tình trạng của bảy Hội thánh, chúng ta phải nói rằng những người trong các Hội thánh đó tồn tại là bởi ân điển, nếu Chúa cố chấp thì tất cả đã ngã xuống hết rồi. Tôi xin Chúa cho mỗi chúng ta ngay bây giờ cũng vậy, mỗi lần nghe những lời chúc phước sau mỗi buổi thờ phượng Chúa: Nguyền xin Aân điển của Đức Chúa Jêsus Christ…, nhớ lại rằng: Tôi còn ngồi đây, đứng đây là bởi ân điển của Chúa, không phải bởi công lao việc làm của tôi.

-           Lời chúc Bình an thật đầy ý nghĩa cho các Cơ-Đốc nhân lúc bấy giờ. Vì họ đang chịu cảnh bắt bớ lớn lao của Đế quốc Lamã. Anh chị em đọc Lịch sử Hội thánh cũng như Lịch sử thế giới, đều biết cuộc bắt bớ Cơ-Đốc giáo của Đế quốc Lamã trong hai thế kỷ ?a^`u cu?a Thiên niên ky? thu+' I, thật khủng khiếp là dường nào. Khi Giăng viết những lời nầy, thì các Sứ đồ đều đã bị giết, kể cả các Sứ đồ lớn như Phierơ và Phaolô, kẻ thì đã bị đóng đinh, người thì bị chặt đầu, các Cơ-Đốc nhân tản lạc khắp nơi. Giữa hoàn cảnh đó, Giăng gởi đến họ lời chúc Bình an – chắc chắn tất cả Cơ-Đốc nhân bấy giờ đọc, nghe những lời chúc nầy đều biết Giăng muốn nói đến sự bình an của Chúa Jêsus Christ ban cho, nghĩa là hoàn cảnh bắt bớ, hoạn nạn vẫn còn, nhưng mọi tấm lòng của con cái Đức Chúa Trời đều vững vàng, không nao núng.

-           Tôi tin chắc rằng, trong hoàn cảnh bắt bớ khốn cùng, các Cơ-Đốc nhân đọc, nghe những lời trong sách Khải huyền, họ sẽ hiểu được ân điển của Chúa, lòng họ sẽ bình an sẵn sàng đối diện hoàn cảnh.

-           Không có lúc nào bằng lúc nầy, giữa lúc toàn thế giới đang trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, tin tức thế giới được các hãng thông tấn truyền đi mỗi ngày là những tin tức làm cho chúng ta có cảm giác chiến tranh thế giới thứ III lúc nào cũng sẵn sàng bùng nổ:

·         Một chiến trường tại Afganistan, Iraq vẫn còn súng nổ, các tay súng Al-Qaeda vẫn còn đó, các thủ lĩnh Taliban và Bin Laden vẫn còn đó.

·         Ấn độ và Pakistan đã dàn quân với vũ khí hạch tâm
·         Một Y-sơ-ra-ên nổi điên đối đầu với một Palestine hung hản
·         Mối đe dọa khủng bố chưa hề có dấu hiệu bị dập tắt, mà còn có chiều hướng gia tăng từ đánh bom tự sát đến khủng bố sinh học.
·         Ngay cả Việt nam là một đất nước được xem là nơi an lành nhất trong vấn đề tội phạm, nay cũng phải đương đầu với các băng đảng có tánh chất quốc tế

-           Nói chung lại, Hội thánh đang ở trong thời kỳ tội ác thêm nhiều, dễ dàng bị các tội ác đó xâm nhập; Hội thánh đang ở thời kỳ cuối cùng của muôn vật. Để có thể đứng nổi trong thời kỳ như vậy, Hội thánh ngày nay cũng phải làm như Hội thánh ngày xưa, phải đọc lại sách Khải huyền; Hội thánh ngày nay cũng cần được như Hội thánh ngày xưa: cần nhận thức ân điển của Chúa và có được bình an của Chúa.

III/. MỤC ĐÍCH THỨ BA: NHẬN THỨC QUYỀN TỂ TRỊ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI:

-           1:4c-5, từ nơi ….

-           Trong phần Kinh thánh nầy chúng ta thấy sự hiện diện của cả Ba Ngôi Đức Chúa Trời để ban ân điển và bình an cho Hội thánh. Và Ba Ngôi Đức Chúa Trời được giới thiệu như sau:

·         ĐẤNG HIỆN CÓ, ĐÃ CÓ, VÀ CÒN ĐẾN.

Đây là Danh xưng của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Danh xưng nầy tương hiệp với Danh mà Chúa đã xưng với Môi-se tại đồng vắng Ma-đi-an: Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu (Xuất.3:14). Danh xưng nầy bày tỏ Đức Chúa Trời thực hữu từ trước vô cùng cho đến đời đời.

Danh xưng nầy được công bố tại đây thật có ích lợi cho bảy Hội thánh và cho chúng ta là Cơ-Đốc nhân sống trong thời kỳ sách Khải huyền. Vì sách Khải huyền bày tỏ nhiều biến động khủng khiếp, lạ thường, phải xảy ra trên trời, dưới đất và bên dưới đất nữa. Dù vậy, Cơ-Đốc nhân chúng ta không cần phải sợ hãi gì, vì Cha thiên thượng của chúng ta là Đấng đời đời không thay đổi, luôn ban ân điển và bình an cho kẻ kính sợ Ngài, chắc chắn sẽ bảo vệ chúng ta khỏi mọi tai họa.

·         Cùng từ nơi bảy Vì Thần ở trước Ngôi Ngài. Bảy vì Thần hay bảy Linh, tức là Thánh Linh Đức Chúa Trời.

Vì chính Đấng Christ ban cho Giăng sự khải thị nầy, nên Ngài đã giới thiệu Đức Chúa Cha và Đức Thánh Linh trước.

Đức Thánh Linh là Đấng duy nhất, có Một (I Cô.12:13; Êph. 4:4). Nhưng trong câu nầy Giăng xưng Chúa là Bảy Linh.

Số 7 là số trọn vẹn. Bảy Linh là nói đến sự trọn vẹn của Đức Thánh Linh. Giống như ánh sáng là một tập hợp 7 màu sắc. Một Hội thánh ở trong Thánh Linh là một Hội thánh trọn vẹn về quyền năng, năng lực.

Bảy Linh hay là bảy đặc tánh của Đức Thánh Linh được mô tả trong sách Tiên tri Ê-sai 11:2 gồm có:

1/. Thần của Đức Giê-hô-va
2/. Thần Khôn ngoan
3/. Thần Thông sáng
4/. Thần Mưu toan
5/. Thần Mạnh sức
6/. Thần Hiểu biết
7/. Thần Kính sợ

·         Lại từ nơi Đức Chúa Jêsus Christ …

Giăng mô tả Chúa Jêsus Christ trong ba phương diện:

1/. Là Đấng làm chứng thành tín: chỉ về chức vụ của Chúa Jêsus khi Ngài còn trên đất, ở trong xác thịt. Chúa Jêsus làm chứng về Đức Chúa Cha (Giăng 1:18); Chúa Jêsus đến thế gian để làm chứng cho lẽ thật (Giăng 18:37).
2/. Sanh đầu nhứt từ trong kẻ chết: chỉ về chức vụ hiện tại của Chúa Jêsus sau khi sống lại từ trong kẻ chết, là để đảm bảo sự sống lại cho những kẻ chết trong Chúa (I Cô.15:20); để làm đầu Hội thánh (Côl.1:18); để cầu thay cho Cơ-Đốc nhân chúng ta (I Giăng 2:1)
3/. Làm Chúa của các vua trong thế gian: chỉ về chức vụ tương lai của Chúa Jêsus Christ khi Ngài hiện ra hiển nhiên trong sự tái lâm (Mathiơ 24:30-31; Khải.19:16)

Cả ba phương diện ấy, đã nói lên nhân tánh và sự liên quan của Chúa Jêsus Christ đối với loài người. Theo nhân tánh, Chúa Jêsus Christ là Chứng nhân thành tín, trái đầu mùa của những kẻ ngủ, và sẽ cai trị trên muôn dân muôn nước.

-           Tóm lại, sách Khải huyền có mục đích rõ ràng liên quan đến Hội thánh các thời đại, có mục đích để đem đến cho Hội thánh ân điển và bình an; có mục đích bày tỏ sự tể trị của Ba Ngôi Đức Chúa Trời suốt các thời đại cho đến cuối cùng.
 
 

 

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 0 guests online.

Hosting by