You are hereCĐTT001 Lời Tự Bạch

CĐTT001 Lời Tự Bạch


By admin - Posted on 20 June 2008

Lời tự bạch

Tôi muốn viết những lời nầy để làm chứng điều Chúa đã làm cho tôi và điều Chúa đã làm qua tôi với Nhà tôi, gia đình tôi, chỉ với mục đích làm chứng về Đấng đã cứu tôi, đã kêu gọi tôi vào chức vụ, như Sứ đồ Phaolô nói trong thư II Timôthê 1:11-12.

Tôi muốn viết những lời nầy để ghi nhớ những người đã ủng hộ chức vụ chúng tôi bao nhiêu năm qua, có những người tôi biết, có những người tôi không biết, để làm chứng rằng “công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu” (I Côrintô 15:58).

Tôi muốn viết những lời nầy để làm chứng cho các Hội Thánh mà Chúa đã cho tôi từng được đến nhiều hay ít lần, tôi không hề quên anh chị em (Philíp 1:7, anh em ở trong lòng tôi...).

Và tôi muốn viết những lời nầy để làm chứng với quê hương yêu dấu Việt-nam rằng: 'rời quê hương hồ dễ mấy ai quên' ...dù trên quê hương đó có những người cố tình xua đuổi tôi đi.

California, ngày 19 tháng 6 năm 2004 - 10 tháng sau ngày đến Hoa Kỳ.
Mục Sư Trần Thái Sơn
Nhấp vào |
đây | để email tác giả

 

 


Tôi tặng Nhà tôi và các con tôi như Giô-suê đã nói: 'Ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va'

“Đoạn, Ngài kêu dân chúng và môn đồ, mà phán rằng: Nếu ai muốn theo ta, phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta” - Mác 8:34

Thập tự Jêsus vác đi lao đao,
Còn mọi người thong thả sao ?
Không phải, mỗi người có riêng một cây,
Hiện phần tôi cũng vác đây.
Thập tự đời tôi vác đi luôn luôn,
Giờ từ trần tôi mới buông;
Khi đến Thiên đàng Chúa ban kim miện
Dự phần tôi cũng có riêng.
(Thánh ca 233:1, 3)

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 1 guest online.

Hosting by