You are herePHỎNG VẤN CHÚA

PHỎNG VẤN CHÚA


By admin - Posted on 08 January 2011

Tôi nhận được bài thơ của Mục sư Nguyễn Đức Na từ quê nhà gởi đến, với những ý tưởng lạ, hay, Mục sư Na cũng muốn cho nhiều người cùng thưởng thức, nên tôi đưa vào trang Web để chia sẻ. Cảm ơn Mục sư Na và con gái Thiên Ân.
Mục sư Trần Thái Sơn.

The Interview With God
I dreamed I had an interview with God
"So you would like to interviwe mẻ" God asked.

" If you have the time " I said.
God smiled, "my time is eternity."
"What questions do you have in mind for mẻ".
"What surprises you most about mankind?"

                  God answered. . .

"That they get bored with childhood'',
They rush to grow up,and then
long to be children again."
"That they lose their health to make money...
and then lose their money to restore their health."
"That by thinking anxiously about the future,
they forgot the present,
such that they live in neither
the present nor the future."

"That they live as if they will never die,
and die as if they had never lived."
God's hand took mine
and we were silent for a while.

    And then I asked...
" As a parent, what are some of life's lessons
you want your children to learn?"

"To learn they cannot make anyone
love them.All they can do
is let themselves be loved."

"To learn that it is not good
to compare themselves to others."

"To learn to forgive
by practising forgivenness."

"To learn that it only take a few seconds
to open profound wounds in those they love,
and it can take many years to heal them."

"To learn that a rich person
is not one who has the most,
but is one who needs the least."

"To learn that there are persons
who love them dearly,
but simply have not yet learned
how to express or show their feelings."

"To learn that two people can
look at the same thing
and see it differently."

"To learn that it is not enough that they
forgive one another,but they must also forgivr themselves."
"Thank you for your time." I said humbly.
    "Is there anything else
you would like your children to know?.

        God smiled and said
" Just know that I am here... always."

( Author unknown)

Dịch ra tiếng Việt.
Mục sư Nguyễn Đức Na và con gái Nguyễn thị Thiên Ân.

                 Phỏng Vấn Chúa.

Tôi đã mở một cuộc phỏng vấn cùng Chúa.
Ngài hỏi tôi,"Con muốn hỏi ta điều chỉ"
"Không biết Ngài có thời gian không?" Tôi e ngại trả lời.
Chúa mỉm cười, "Thời gian ta vô tận"
"Có hỏi gi con đừng ngại nói ra."

"Điều chi làm cho Cha ngạc nhiên nhất về con người?"
Ngài trả lời cùng tôi
"Họ buồn lòng khi tuổi còn niên thiếu
Họ lao tới tuổi trưởng thành, và rồi
Ước ao làm con trẻ trở lại."
"Phí sức khỏe để làm ra tiền bạc
Rồi chi hết tiền cho sức khỏe tiêu hao."

"Họ bồn chồn về tương lai
Họ đã quên hiện tại
Họ không biết rằng mình sống ở thời điểm nào."
"Họ sống dường như họ sẽ không bao giờ chết
Và chết đi dường như họ chưa hề sống trên đời."

Tay Chúa nắm tay tôi
Và cả hai yên lặng trong một lát
Và rồi tôi đã hỏi Ngài
"Với tư cách một người cha, Bài học cuộc đời nào
Ngài muốn con cái của Ngài biết?"

"Phải học biết rằng con người bất lực
Tất cả họ có thể làm là để chính họ được yêu"
"Phải biết rằng thật là không tốt
 Đem so bì mình với kẻ nọ người kia."

"Phải học biết bài học tha thứ
Bằng thực hành tha thứ trong đời."

"Phải biết rằng chỉ cần vài giây ngắn ngủi
Có thể hằn sâu vết thương lòng trên người con mến yêu
Và phải cần nhiều năm mới rịt lành được vết thương tạm."

"Phải biết rằng một người giàu
Không phải là người có được nhiều nhất
Mà là người biết sống thỏa lòng thôi."

"Phải biết rằng có những con người
Họ yêu thương tha thiết
Nhưng đơn giản là họ chưa biết
Cách diễn đạt hay bày tỏ cảm xúc yêu thương."

"Con phải biết có hai người
Nhìn cùng một sự việc
Và họ nhìn nhận một cách khác nhau."

"Phải học biết rằng, thật là chưa đủ
Tha thứ cho nhau, nhưng cũng phải biết tha thứ cho chính mình."

Tôi cúi đầu, "Cảm ơn Cha nhiều lắm
Ngài đã dành thì giờ cho cuộc phỏng vấn của con"

"Có còn điều chi khác nữa
Mà Ngài muốn con dân Ngài phải biêt tỏ tường?"

Cha mỉm cười và ân cần nhắc nhở
"Hãy biết rằng Ta vẫn hằng... ở bên con."

Nguyễn Đức Na

Tags

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 3 guests online.

Hosting by