You are hereBài Giảng

Bài Giảng

warning: Creating default object from empty value in /home/thanhkinh/tim-ai.net/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

GHEN

CÂU HỎI: Kính thưa Mục sư, tôi luôn lấy thư I Côrintô đoạn 13 để làm chuẩn trong tình yêu và tôi cũng thường khuyên người khác như thế. Nhưng tôi bị bối rối câu 4: “Tình yêu thương không ghen tị”. Tôi thấy ai yêu cũng có tính ghen, ngay cả Đức Thánh Linh cũng ghen vì quá yêu chúng ta. Người ta thường nói: có yêu mới có ghen. Vậy, người tin Chúa có nên ghen khi yêu không? Có nhiều người còn cố ý tạo hoàn cảnh để thử xem người yêu mình có ghen không nữa chứ.

TRẢ LỜI:

Cảm ơn Bạn thính giả đã cho tôi có cơ hội tạm chuyển đề tài sang phương diện giáo lý của Chúa liên quan đến Tình Yêu, ít ra cũng thay đổi không khí, thêm màu tươi vui cho Chương trình Con Đường Vĩnh Phúc của chúng tôi.

Người VN chúng ta có câu ca dao liên quan đến việc Ghen như sau:

NGÀY NAY ĐỨC CHÚA TRỜI CÒN MẶC KHẢI KHÔNG?

CÂU HỎI: Ngày nay Chúa còn tiếp tục mạc khải cho loài người nữa không?

(Mời NGHE với Con Đường Vĩnh Phúc số 12)

TRẢ LỜI:

Cảm ơn Chúa cho Bạn thính giả đã nêu một vấn đề hết sức quan trọng trong thời đại nầy, đó là sự mạc khải của Đức Chúa Trời còn không? Tuy nhiên, trước hết chúng ta cần định nghĩa cho từ ngữ mạc khải, cũng có người dùng từ ngữ mặc khải.

I/. ĐỊNH NGHĨA ‘MẠC KHẢI’:

ĐỨC CHÚA TRỜI CÓ TÀN NHẪN KHÔNG?

CÂU HỎI: Các ông rao giảng rằng Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương. Vậy sao tôi đọc trong các sách Cựu Ước thấy nhiều lần Đức Chúa Trời phán bảo dân Do thái phải giết sạch kẻ thù của họ, kể cả phụ nữ, trẻ em, thật là quá tàn nhẫn. Như vậy có mâu thuẫn không?

TRẢ LỜI:

Đúng như Bạn thính giả đã được nghe, Đức Chúa Trời thật là một Đức Chúa Trời yêu thương – yêu thương đến nỗi đã ban Con Một của Ngài là Chúa Jêsus Christ cho nhân loại. Kinh thánh phán: Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống, và Kinh thánh khẳng định: vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương (I Giăng 4:8, 9).

BA NGÔI

CÂU HỎI: Tôi nghe những người Tin Lành nói rằng chỉ có Một Đức Chúa Trời nhưng có Ba Ngôi: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, tôi thật sự  không hiểu. Xin vui lòng giải thích giùm tôi. Xin cảm ơn.

(Mời NGHE với CĐVP số 11)

TRẢ LỜI:

Cảm ơn Chúa cho Bạn thính giả đã có câu hỏi thuộc vào loại khó nhất trong các lẽ đạo của người Tin Lành. Quả đúng như vậy, theo sự mặc khải của Đức Chúa Trời trong Kinh thánh, Đức Chúa Trời mà người Tin Lành tin và thờ phượng là Đức Chúa Trời có Ba Ngôi nhưng Hiệp Một, đồng đẳng, đồng quyền, đồng thể yếu, bất phân ly. Nói tóm một lời là Ba Mà Là Một, Một Mà Là Ba!

I/. Tôi xin nói về TẦM QUAN TRỌNG CỦA LẼ ĐẠO ĐỨC CHÚA TRỜI BA NGÔI:

SỐ MỆNH

CÂU HỎI: Người Tin Lành theo Chúa Jêsus có tin vào Số Mệnh không?

(Mời NGHE với CĐVP số 12)

TRẢ LỜI:

Cảm ơn Bạn thính giả nêu ra một vấn đề đã ăn sâu trong suy nghĩ của đa số người Việt Nam chúng ta, đó là Số Mệnh.

I/. Câu hỏi cần nói đến là: CÓ SỐ MỆNH HAY KHÔNG?

Trước hết chúng ta cần xác định là Có Số Mệnh không? Có hai khuynh hướng trả lời thắc mắc nầy:

NGÔI MỘ TRỐNG

CÂU HỎI: Tôi thấy trong Lễ Phục sinh, người Tin Lành thường trang trí những vòng tròn, tôi có hỏi thì được biết đó là hình mộ của Chúa. Nếu là mộ của Chúa sao không giống những ngôi mộ tôi thường thấy? Tại sao lại trang trí hình ngôi mộ?

(Mời NGHE với CĐVP số 14)

 

 

 

TRẢ LỜI: Trước khi trả lời Bạn thính giả hôm nay, nhân dịp Mùa Lễ Kỷ Niệm Chúa Jêsus Phục Sinh, tôi là Mục sư Sơn, xin được gởi đến Quý Vị Thính Giả Đài Tiếng Nói VN Hải Ngoại lời Chúc Mừng Phục Sinh Đắc Thắng qua Chương trình Con Đường Vĩnh Phúc của Hội thánh BTPH tại Virginia.

NHÌN CÂY THẬP TỰ

Đề tài: NHÌN CÂY THẬP TỰ

Kinh thánh: Giăng 19:17-27

Câu gốc: GIăng 19:18

(nghe với BÀI GIẢNG II số 142)

I/. NHÌN LÊN CÂY THẬP TỰ. 19:17-22

-  Kinh thánh cho chúng ta biết rằng trên đồi có tên là Cái Sọ hay Gô-gô-tha có 3 cây thập tự với lời mô tả: Ấy đó là chỗ họ đóng đinh Ngài, lại có hai người khác với Ngài, mỗi bên một người, còn Đức Chúa Jêsus ở chính giữa (c.18). Và 3 sách Tin Lành trước đều xác nhận đó là 2 tên trộm cướp.

CHÚA CHỊU THƯƠNG KHÓ

CÂU HỎI: Tôi nghe nói người Tin Lành rất chú trọng đến sự chết của Chúa Jêsus, sự chết của Chúa Jêsus có khác gì với sự chết của các bậc danh nhân, giáo chủ không?

(Nghe vời CON ĐƯỜNG VĨNH PHÚC số 10)

TRẢ LỜI:

Cảm ơn Chúa, tuần lễ nầy là tuần lễ đặc biệt liên quan đến 2 trong 3 Đại Lễ của những người tin Chúa Jêsus, đó là ngoài Lễ Kỷ Niệm Chúa Jêsus giáng sanh rất quen thuộc, còn có hai Lễ khác là Lễ Kỷ Niệm Chúa Jêsus chịu khổ nạn và chịu chết; Lễ thứ ba là Lễ Kỷ Niệm Chúa Jêsus sống lại từ trong kẻ chết. Cảm ơn Bạn thính giả đã có câu hỏi liên quan đến sự chết của Chúa Jêsus trong thời điểm quan trọng nầy. Ít nhất có 3 điều cần nói đến trong sự chết của Chúa Jêsus

I/. ĐIỀU CẦN NÓI ĐẾN THỨ 1 LÀ SỰ HẠ MÌNH CỦA CHÚA JÊSUS.

Kinh thánh ghi lại cái đêm đau thương, sỉ nhục mà Chúa Jêsus phải chịu đã bắt đầu như sau: Trước ngày Lễ Vượt qua, Đức Chúa Jêsus biết giờ mình phải lìa thế gian đặng trở về cùng Đức Chúa Cha đến rồi; Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian, thì cứ yêu cho đến cuối cùng… Đức Chúa Jêsus … đứng dậy khỏi bàn, cởi áo ra, lấy khăn vấn ngang lưng mình. Kế đó, Ngài đổ nước vào chậu, và rửa chơn cho môn đồ, lại lấy khăn mình đã vấn mà lau chơn cho… (Giăng 13:1-4).

Ý CHÚA

CÂU HỎI: Làm sao biết được Ý CHÚA? Xin Chúa cho điều đó xảy ra thì biết được Ý CHÚA, có được không?

(Nghe với CON ĐƯỜNG VĨNH PHÚC số 7)

TRẢ LỜI:

Cảm ơn Chúa về câu hỏi quan trọng nầy, bởi vì chúng ta không thể tìm biết Ý Chúa ở đâu ngoài quyển Kinh thánh là Lời của Đức Chúa Trời.

Qua Kinh thánh, Lời Chúa cho chúng ta:

I/. NĂM CÁCH BIẾT Ý CHÚA.

(1)   Cách thứ 1 để biết Ý Chúa là qua một sự hiện thấy đặc biệt:

VỢ CHỒNG (2)

Trách nhiệm trong Hôn nhân: 7:25-34

(Nghe với BÀI GIẢNG II số  141)

(A). TRÁCH NHIỆM CỦA VỢ CHỒNG VỚI NHAU: 7:25-35

1a. Xác định trách nhiệm – 7:25-28, “Về những kẻ đồng thân, tôi chẳng có lời Chúa truyền; song nhờ ơn thương xót của Chúa, tôi được làm người đáng tin, nên tôi ban lời khuyên bảo. Vậy tôi tưởng vì cớ tai vạ hầu đến, một người nam cứ ở vậy là nên. Có phải ngươi đã vị vấn vương với vợ chăng? Chớ tìm cách mà lìa mình ra. Có phải ngươi chưa bị vấn vương với vợ chăng? Đừng kiếm vợ. Nhưng nếu ngươi lấy vợ, thì chẳng phạm tội gì; và nếu người nữ đồng trinh lấy chồng, thì cũng chẳng phạm tội gì. Song những người cưới gả sẽ có sự khó khăn về xác thịt, và tôi muốn cho anh em khỏi sự đó.”

GIẢI TRÍ

CÂU HỎI: Người theo Tin Lành tin Chúa Jêsus có thể tham dự những môn giải trí (ca nhạc, phim ảnh, thể thao, khiêu vũ…) không? Có người nói người Tin Lành sống khổ hạnh quá!

(Nghe với CON ĐƯỜNG VĨNH PHÚC số 6)

TRẢ LỜI:

Cảm ơn Bạn thính giả đã có một câu hỏi rất thích hợp bầu không khí còn mang hương vị Tết, vì chắc chắn, trong những ngày Tết, không nhiều thì ít, hầu hết người VN chúng ta đều dính líu đến vấn đề giải trí.

LIÊN HỆ TRONG HÔN NHÂN

Đề tài: LIÊN HỆ TRONG HÔN NHÂN

(Vợ Chồng)

Kinh thánh: I Côrintô 7:3-6

(Nghe với BÀI GIẢNG II số 140)

I/. Liên hệ về tinh thần: 7:3-4, “Chồng phải làm hết bổn phận đối với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy. Vợ không có quyền tự chủ về thân mình, bèn là chồng; chồng cũng vậy, không có quyền tự chủ về thân mình, bèn là vợ.”

Trong quyển “Nan Đề của Tôi” đã ghi câu chuyện thần thoại của Ấn Độ (xem chương 3), người nam sau thời gian sống với sinh vật mà Đấng Tạo Hóa đã ban tặng, đã than thở: “Làm sao bây giờ? Tôi không thể sống với nàng mà cũng không thể sống thiếu nàng!”

TẬP TỤC NGÀY TẾT

Đề tài: TẬP TỤC NGÀY TẾT

Kinh thánh: Xuất. 12:1-13

Câu gốc: Xuất. 12:13

(Nghe với BÀI GIẢNG II số 139)

I/. TẬP TỤC: DÁN GIẤY ĐỎ TRÊN CỬA. Xuất. 12:5-13

-  Có nhiều người truy tìm chữ ‘Tết’ trong tiếng Việt:

LỜI CHÚC XUÂN

Đề mục: LỜI CHÚC TẾT

Kinh Thánh: Thi thiên 23

Câu gốc: Thi thiên 23:6

(Nghe với BÀI GIẢNG II số 138)

I/. CHÚC 1: CHẲNG THIẾU THỐN: Thi thiên 23:1-3

-  Không ai trên thế giới nầy dám nói mình không thiếu thốn gì. Người Việt-nam chúng ta có câu ‘Thạch Sùng còn thiếu mẻ kho’ - Truyện cổ tích về Thạch Sùng còn thiếu mẻ kho.

- Trong Kinh Thánh cũng chứng minh cho chúng ta, không ai là không thiếu thốn:

CON RẮN (QUÝ TỴ)

CON RẮN (nhân dịp Tết Quý Tỵ)

(Nghe với CON ĐƯỜNG VĨNH PHÚC số 5)

Kính chào Quý Vị thính giả Đài TNVNHN, nhân dịp Tết Năm Quý Tỵ, qua Chương trình Con Đường Vĩnh Phúc của Hội thánh Tin Lành BTPH tại Virginia, tôi xin được hầu chuyện với Quý Vị đề tài CON RẮN.

Về Con Rắn thì chúng ta khá quen thuộc, cho nên tôi chỉ trình bày đề tài nầy trong phạm vi Kinh thánh là Lời Đức Chúa Trời – Con Rắn Trong Kinh thánh, với 3 trường hợp độc đáo chỉ có Kinh thánh ghi lại.

ĂN TẾT

CÂU HỎI:Người theo Đạo Tin Lành của Chúa Jêsus có Ăn Tết Nguyên Đán không?

(Nghe với CON ĐƯỜNG VĨNH PHÚC số 4)

CHÚC TẾT:

Nhơn dịp Xuân Quý Tỵ, tôi - Mục sư Trần Thái Sơn, xin được gởi đến Quý Vị thính giả Đài TNVNHN qua Chương Trình CĐVP của HTBTPH tại Virginia lời Chúc Tết được như Lời Chúa trong Kinh thánh: Vậy, nếu ai ở trong Chúa Jêsus Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới (II Côr. 5:17).

TRẢ LỜI:

DẠY CON

Đề tài: CHA MẸ VỚI CON CÁI

Kinh thánh: I Samuên 1:1-11

Câu gốc: I Samuên 1:10

(Nghe với BÀI GIẢNG II số 137)

I/. CẦU NGUYỆN CHO CON. 1:10-11

-  Người VN có nhiều câu mô tả công ơn cha mẹ đối với con cái, như:

  • Công cha như núi Thái sơn…
  • Cha mẹ nuôi con dải dầu mưa nắng…

-  Thật vậy, từ khi mang thai đến khi sanh, rồi phải nuôi dưỡng cho ăn, cho học, khi con bịnh, khi con trưởng thành cũng còn lo, chưa kể lo đến đời cháu.

CÁI ÁC

CÂU HỎI: Tại sao nhiều trường hợp ‘cái ác’ vẫn giành được quyền thống trị trên thế giới? Khi nào cái ác mới được đưa ra ánh sáng công lý của Đức Chúa Trời?

(Nghe với CON ĐƯỜNG VĨNH PHÚC số 3)

TRẢ LỜI:

Cảm ơn Chúa cho Bạn thính giả có một câu hỏi rất quan trọng. Tôi nói rất quan trọng vì nếu không có Kinh thánh là Lời của Đức Chúa Trời thì chúng ta không thể tìm ra câu trả lời nào hợp lý. Tuy nhiên, trước hết chúng ta phải xác định ‘Cái Ác’ là cái gì?

CÁI ÁC LÀ CÁI GÌ?

HIẾU KÍNH CHA MẸ

SINH HOẠT NGƯỜI TIN CHÚA TRONG GIA ĐÌNH

Đề tài: HIẾU KÍNH CHA MẸ

Kinh thánh: Êph. 6:1-3

Câu gốc: Êph. 6:1

(nghe với BÀI GIẢNG II số 136)

I/. TẠI SAO PHẢI HIẾU KÍNH?

1.  Về Văn hóa:

SỰ CÁM DỖ

CÂU HỎI: Nếu như Sa-tan bị giam ngay lúc vừa phản nghịch Thiên Chúa thì loài người chúng ta sẽ không bị cám dỗ và khi đó toàn thể loài người chúng ta sẽ ở mãi bên Chúa, như thế thì vui biết bao nhiêu.

(Nghe với CON ĐƯỜNG VĨNH PHÚC số 2)

TRẢ LỜI:

Cảm ơn Chúa, câu hỏi của Bạn thính giả chứng tỏ Bạn quen thuộc với Kinh thánh là Lời Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, Bạn đã hiểu lầm 3 điều về sự cám dỗ.

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 8 guests online.

Hosting by