You are hereBài Giảng

Bài Giảng

warning: Creating default object from empty value in /home/thanhkinh/tim-ai.net/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

CHƯƠNG IV - 9 (tiếp 5) sticky icon

Vì vậy, có thể Antichrist đã hiện diện và đóng vai trò then chốt trên thế giới nhiều năm trước khi tiến đến nắm lấy quyền lực hoàn toàn, nhưng kỳ cai trị thực sự của hắn sẽ là ba năm rưởi sau của kỳ Đại nạn. Thời hạn này được Kinh thánh nói đến nhiều cách:

CHƯƠNG IV - 9 (tiếp 4) sticky icon

Cả hai ý nghĩa chắc chắn được bao gồm trong danh từ Antichrist. Hắn sẽ là kẻ chống nghịch tối hậu của Chúa Jêsus Christ. Sơ đồ sau đây bày tỏ vực sâu giữa Đấng Christ và kẻ thù của Ngài:

CHƯƠNG IV - 9 (tiếp 3) sticky icon

III/. BIẾN ĐỘNG:

   1. Tiếng kèn: I Côrintô 15:51-52

CHƯƠNG IV - 9 (tiếp 2) sticky icon

Dù có thể khó tin, thời đại chúng ta sống được mô tả là thời của sự ngăn trở. Một điều gì đó hoặc một nhân vật nào đó ngăn chận sự xuất hiện tỏ tường của kẻ ác đến khi Antichrist được thả ra.

Hãy suy nghĩ về sự kiện này một chút. Nếu thế giới gian ác mà chúng ta đang sống được mô tả là thời ngăn trở, thì thế giới sẽ hư thế nào khi Đấng ngăn trở được cất đi? Nó sẽ giống như một vụ vỡ đập của một hồ nước - kẻ ác sẽ tràn ngập thế giới này, lôi cuốn mọi vật theo đường lối của nó.

Đấng Ngăn Trở là Ai hay là Gì?

CHƯƠNG IV - 9 (tiếp) sticky icon

Sau đây chúng ta sẽ đi vào chi tiết hai chặng tái lâm của Chúa Jêsus Christ mà Kinh thánh đã bày tỏ.

A/.  CHẶNG I - CHÚA JÊSUS CHRIST TÁI LÂM ẨN NHIÊN
(I Têsalôniaca 4:16-17)[1]

Câu hỏi cần nêu lên trước khi đi sâu vào chi tiết chặng tái lâm thứ I, tái lâm ẩn nhiên của Chúa Jêsus Christ là: Khi Nào Chặng Thứ I Diễn Ra?

CHƯƠNG V - PHẦN 9 sticky icon

CHƯƠNG V - PHẦN 9

CẢNH TRẠNG CHÚA JÊSUS CHRIST TÁI LÂM:
************************************************

CHƯƠNG V - PHẦN 8 (Tiếp) sticky icon

CUỘC CHIẾN 6 NGÀY NĂM 1967 CỦA Y-SƠ-RA-ÊN.[1]

CHƯƠNG V - PHẦN 8 sticky icon

CHƯƠNG V - PHẦN 8
CHÚA JÊSUS CHRIST TÁI LÂM

*********************************************

Như chúng ta đã biết, chủ đề của Kinh thánh là Chúa Jêsus Christ với năm (05) lẽ đạo mà Chúa Jêsus Christ sẽ thực hiện để hoàn thành sự cứu rỗi nhân loại là:

CHƯƠNG V - PHẦN 7 sticky icon

CHƯƠNG IV - PHẦN THỨ 7
CHÚA JÊSUS THĂNG THIÊN
***********************************************

Nói về sự sống lại, từ xưa đến nay, từ Kinh thánh đến trong Hội thánh từ ngày được thành lập trên đất và ngoài thế gian, có rất nhiều người đã được sống lại từ kẻ chết.

CHƯƠNG V - PHẦN 7 sticky icon

CHƯƠNG IV - PHẦN THỨ 7
CHÚA JÊSUS THĂNG THIÊN
***********************************************

Nói về sự sống lại, từ xưa đến nay, từ Kinh thánh đến trong Hội thánh từ ngày được thành lập trên đất và ngoài thế gian, có rất nhiều người đã được sống lại từ kẻ chết.

CHƯƠNG V - PHẦN 6 sticky icon

CHƯƠNG IV - PHẦN THỨ 6
CHÚA JÊSUS SỐNG LẠI
*************************************

CHƯƠNG V - PHẦN 5 sticky icon

CHƯƠNG V - PHẦN 5
CHÚA JÊSUS XUỐNG ÂM PHỦ
*****************************************

CHƯƠNG V - PHẦN 4 sticky icon

CHƯƠNG V - PHẦN 4
CÔNG TÁC CỦA CHÚA JÊSUS

********************************************

CHƯƠNG V - PHẦN 3 sticky icon

CHƯƠNG V - PHẦN 3
CHÚA JÊSUS CHRIST CÓ HAI TÁNH

*********************************************

CHƯƠNG V - PHẦN 2 sticky icon

CHƯƠNG V - PHẦN 2CHÚA JÊSUS LÀ AI?**********************************

CHƯƠNG V - PHẦN 1 sticky icon

CHƯƠNG V - PHẦN 1
CHÚA JÊSUS CHRIST

******

I/. Ý NGHĨA DANH JÊSUS-CHRIST:

   1. Danh Jêsus:

CHƯƠNG IV ĐỨC CHÚA TRỜI - PHẦN 8 sticky icon

CHƯƠNG IV - PHẦN 8
CÔNG TÁC CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

*************************

Khi nói về công tác của Đức Chúa Trời là chúng ta nói đến hai công tác độc nhất vô nhị, ngoài Đức Chúa Trời ra không một người nào hoặc thần nào có thể thi hành được, đó là Công tác sáng tạo muôn vật và Công tác cứu rỗi loài người.

CHƯƠNG IV ĐỨC CHÚA TRỜI - PHẦN 7 sticky icon

CHƯƠNG IV - PHẦN 7
ĐỨC CHÚA TRỜI BA NGÔI HIỆP MỘT
****************************

Một lẽ đạo kỳ diệu, mầu nhiệm mà Đức Chúa Trời đã mặc khải cho loài người qua Kinh thánh là Lời Đức Chúa Trời mặc khải Ngài là Một Thể Có Ba Ngôi. Sự mầu nhiệm của lẽ đạo này không thể lấy hiểu biết của con người mà giải thích tận tường được, chỉ bởi sự mặc khải trực tiếp của Đức Chúa Trời trong Kinh thánh.

CHƯƠNG IV ĐỨC CHÚA TRỜI - PHẦN 6 sticky icon

CHƯƠNG IV - PHẦN 6
CÁC MỸ ĐỨC CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
*********************

"Mỹ Đức" là các Đức Tánh đẹp đẽ của Đức Chúa Trời. Thần học thường chia các Mỹ Đức của Đức Chúa Trời ra làm bốn Mỹ Đức:

    * Đức Thánh Khiết
    * Đức Công Nghĩa
    * Đức Nhân Ái
    * Đức Thành Tín

CHƯƠNG IV ĐỨC CHÚA TRỜI - PHẦN 5 sticky icon

CHƯƠNG IV - PHẦN 5
CÁC THUỘC TÁNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

******************************

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 3 guests online.

Hosting by