You are hereBài Học Thánh Kinh

Bài Học Thánh Kinh

warning: Creating default object from empty value in /home/thanhkinh/tim-ai.net/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

A-ĐAM 1

Tôi đưa vào website tim-ai.net loạt bài học Kinh Thành với Chủ đề: NHÂN VẬT TRONG KINH THÁNH nầy, xin Chúa cho anh chị em cùng tôi tìm được những bài học cho chính mình trong đời sống hiện tại qua hình ảnh của các nhân vật đó. XIn đừng ngại nếu có những lời góp ý để Lời Chúa ích lợi hơn. Cảm ơn Chúa và cảm ơn anh chị em.

Mục sư Trần Thái Sơn.  Winston-Salem, ngày 5 tháng 8 năm 2013.

NHÂN VẬT TRONG KINH THÁNH (Bài 1)

Kinh thánh: Sáng thế ký 2:1-25

Câu gốc: Sáng. 2:7                         

Đề tài: A-ĐAM

I/. NGUỒN GỐC CỦA A-ĐAM: 2:7

GIÔ-SUÊ - Bài 6

Tôi muốn upload loạt bài học Kinh thánh theo sách Giô-suê nầy để nhớ đến các anh chị em thanh niên và tráng niên ngày xưa trong Hội Thánh tại Khánh Hội (năm 1992), những năm Hội Thánh tại đó còn yếu kém, anh chị em đã ngồi lại học Kinh thánh sáng thứ tư mỗi tuần với tôi để trang bị hầu việc Chúa, trong đó có loạt bài học nầy. Bây giờ có nhiều người đã mang chức vụ Mục sư, mỗi người một nơi. NHỚ ĐẾN CÁC ANH CHỊ EM! Xin Chúa những bài học Kinh Thánh nầy giúp ích chức vụ nhiều người như Chúa đã ban cho các anh chị em trước đây.

Mục sư Trần Thái Sơn. 

 

GIÔ-SUÊ - Bài 4

GIÔ-SUÊ (Bài 4)

Kinh thánh: Giô-suê 4:1-24

Câu gốc: 4:7b (hoặc 21-22

Đề tài: KỶ NIỆM (ƠN PHƯỚC)

Mục đích: Ghi nhớ những ơn phước cũng là để đứng vững

I/. NGƯỜI CÓ KỶ NIỆM. 4:1-7

1.  Những người nào có Kỷ Niệm? (c.2-3)

..........................................................................................

GIÔ-SUÊ - Bài 3

Tôi muốn upload loạt bài học Kinh thánh theo sách Giô-suê nầy để nhớ đến các anh chị em thanh niên và tráng niên ngày xưa trong Hội Thánh tại Khánh Hội (năm 1992), những năm Hội Thánh tại đó còn yếu kém, anh chị em đã ngồi lại học Kinh thánh sáng thứ tư mỗi tuần với tôi để trang bị hầu việc Chúa, trong đó có loạt bài học nầy. Bây giờ có nhiều người đã mang chức vụ Mục sư, mỗi người một nơi. NHỚ ĐẾN CÁC ANH CHỊ EM! Xin Chúa những bài học Kinh Thánh nầy giúp ích chức vụ nhiều người như Chúa đã ban cho các anh chị em trước đây.

Mục sư Trần Thái Sơn. 

GIÔ-SUÊ - Bài 2

Tôi muốn upload loạt bài học Kinh thánh theo sách Giô-suê nầy để nhớ đến các anh chị em thanh niên và tráng niên ngày xưa trong Hội Thánh tại Khánh Hội (năm 1992), những năm Hội Thánh tại đó còn yếu kém, anh chị em đã ngồi lại học Kinh thánh sáng thứ tư mỗi tuần với tôi để trang bị hầu việc Chúa, trong đó có loạt bài học nầy. Bây giờ có nhiều người đã mang chức vụ Mục sư, mỗi người một nơi. NHỚ ĐẾN CÁC ANH CHỊ EM! Xin Chúa những bài học Kinh Thánh nầy giúp ích chức vụ nhiều người như Chúa đã ban cho các anh chị em trước đây.

Mục sư Trần Thái Sơn. 

GIÔ-SUÊ - Bài 1

Tôi muốn upload loạt bài học Kinh thánh theo sách Giô-suê nầy để nhớ đến các anh chị em thanh niên và tráng niên ngày xưa trong Hội Thánh tại Khánh Hội (năm 1992), những năm Hội Thánh tại đó còn yếu kém, anh chị em đã ngồi lại học Kinh thánh sáng thứ tư mỗi tuần với tôi để trang bị hầu việc Chúa, trong đó có loạt bài học nầy. Bây giờ có nhiều người đã mang chức vụ Mục sư, mỗi người một nơi. NHỚ ĐẾN CÁC ANH CHỊ EM! Xin Chúa những bài học Kinh Thánh nầy giúp ích chức vụ nhiều người như Chúa đã ban cho các anh chị em trước đây.

Mục sư Trần Thái Sơn. 

GIÔ-SUÊ    Bài 1:

Đề mục: CHIẾM LẤY SẢN NGHIỆP

Kinh thánh: Giô-suê 1:1-18

NHỮNG VIÊN ĐÁ - BA-LA-AM

BA-LA-AM

… không làm chủ được lý trí của mình.

(Dân. 22 – 24]

“Đoạn dân Y-sơ-ra-ên đi, đến đóng trại trong đồng bằng Mô-áp, bên kia sông Giô-đanh, đối diện Giê-ri-cô… Mô-áp lấy làm sợ sệt và kinh khủng trước mặt dân Y-sơ-ra-ên, vì dân đó rất đông. Đương lúc đó, Ba-lác… làm vua Mô-áp. Người sai sứ giả đến cùng Ba-la-am… nói rằng… Ta xin ngươi hãy đến bây giờ, rủa sả dân nầy cho ta… Vậy, các trưởng lão Mô-áp đi cùng các trưởng lão Ma-đi-an, trong tay có lễ vật cho thầy bói…” Thế là một cơn cám dỗ lôi cuốn nhất đã đến để gây rắc rối cho vị tiên tri có tính lưỡng lự nầy.

NHỮNG VIÊN ĐÁ - Ê-SAU

Ê-SAU

… “Bao tử người nầy chạy chung với bộ não của người”.

[Sáng. 25:29-34]

NHỮNG VIÊN ĐÁ - Y-SÁC

NHỮNG VIÊN ĐÁ – Y-SÁC

… không để sự bẩn thỉu vào mắt mình.

(Sáng. 26:18)

“Y-sác bèn đào lại mấy cái giếng người ta đã đào trong đời Áp-ra-ham, cha mình, mà bị dân Phi-li-tin lấp đất lại khi Áp-ra-ham qua đời”… Y-sác là một người khôn ngoan. Chúng ta đáng phải khen ngợi ông. Bùn nhão có thể là một mối ngăn trở lớn, nhất là khi nó chận bít tầm nhìn của chúng ta.

MỘT CƠN HẠN HÁN NGHIÊM TRỌNG

NHỮNG VIÊN ĐÁ - LÓT

NHỮNG VIÊN ĐÁ – LÓT

Người phải chạy đi mới thoát được.

(Sáng. 19:16-22)

Lót thân mến!

ÁP-RAM

NHỮNG VIÊN ĐÁ – ÁP-RAM

Hai lần gặp Đức Chúa Trời

Sáng. 13:1-4

NHỮNG VIÊN ĐÁ - NÔ-Ê

NHỮNG VIÊN ĐÁ - NÔ-Ê,

…chiếc tàu của ông chở đầy những vị khách kỳ dị

(Sáng. 6:20).

CẦU NGUYỆN TRONG SÁCH CÔNG VỤ (Bài 16)

HỘI THÁNH ĐẦU TIÊN CẦU NGUYỆN

Bài 16: TỔNG LUẬN VỀ SỰ CẦU NGUYỆN CỦA HỘI THÁNH ĐẦU TIÊN (Bài cuối)

Kinh Thánh: Công vụ 12:11-25

Câu gốc: Công vụ 12:12

I/. NGƯỜI CẦU NGUYỆN TRONG HỘI THÁNH ĐẦU TIÊN:

  1. Cá nhân:

- NGƯỜI suy nghĩ lại điều đó, …

- NGƯỜI ở đây là Phierơ (câu 11)

CẦU NGUYỆN TRONG SÁCH CÔNG VỤ (Bài 15)

HỘI THÁNH ĐẦU TIÊN CẦU NGUYỆN

Bài 15: CẦU THAY (CẦU NGUYỆN CHO NGƯỜI KHÁC)

Kinh Thánh: Công vụ 12:1-10

Câu gốc: Công vụ 12:5

I/. NHU CẦN CẦU THAY: Vậy, PHIERƠ BỊ CẦM TRONG KHÁM, còn Hội Thánh cứ cầu nguyện cho người luôn.

-  Từ câu 1 đến câu 5 nầy, Kinh Thánh đã ghi lại tình hình Hội Thánh lúc bấy giờ đang trải qua cơn bắt bớ cực kỳ căng thẳng:

CẦU NGUYỆN TRONG SÁCH CÔNG VỤ (Bài 14)

HỘI THÁNH ĐẦU TIÊN CẦU NGUYỆN

Bài 14: CÁM DỖ TRONG SỰ CẦU NGUYỆN

Kinh Thánh: Công vụ 10:9-16

Câu gốc: Công vụ 10:9-10

I/. ĐIỀU CÁM DỖ TRONG SỰ CẦU NGUYỆN: 10:9-10, … nhằm giờ thứ sáu … người đói và thèm ăn…

-  Thông thường nghe nói đến cám dỗ, chúng ta sẽ nghĩ đến những mưu chước gì to lớn của ma quỉ, ít khi nào chúng ta nghĩ đến những chuyện gọi là vụn vặt.

- Qua Kinh Thánh, Lời Chúa bày tỏ cho chúng ta biết nhiều phương diện về sự cám dỗ:

CẦU NGUYỆN TRONG SÁCH CÔNG VỤ (Bài 13)

HỘI THÁNH ĐẦU TIÊN CẦU NGUYỆN

Bài 13: NGƯỜI CHƯA TIN CHÚA CẦU NGUYỆN

Kinh Thánh: Công vụ 10:1-8

Câu gốc: Công vụ 10:2 (4)

I/. NGƯỜI CHƯA TIN CHÚA CÓ CẦU NGUYỆN KHÔNG? 10:2, ‘NGƯỜI vẫn’  cầu nguyện Đức Chúa Trời luôn không thôi.

-  Qua câu Kinh Thánh Công vụ 10:2, Lời Chúa xác nhận ‘người chưa tin Chúa có cầu nguyện’ với Đức Chúa Trời. Bằng cớ là Cọt-nây’.

-  Cọt-nây là ai?10:1-2, giới thiệu Cọt-nây:

CẦU NGUYỆN TRONG SÁCH CÔNG VỤ (Bài 12)

HỘI THÁNH ĐẦU TIÊN CẦU NGUYỆN

Bài 12: NGHI THỨC CẦU NGUYỆN

(CẦU NGUYỆN LÀ SỰ CHIẾN ĐẤU)

Kinh Thánh: Công vụ 9:40

Mục đích: Cầu nguyện là một sự chiến đấu, không phải là một nghi thức tôn giáo.

Công vụ 9:40 đã diễn tả từng hành động của Phierơ khi cầu nguyện cứu sống bà Ta-bi-tha, cho thấy có sự căng thẳng đức tin trong ông. Phierơ đã có BA (3) hành động:

I/. BIỂU NGƯỜI TA RA NGOÀI: 9:40, PHIERƠ BIỂU NGƯỜI TA RA NGOÀI HẾT…

CẦU NGUYỆN TRONG SÁCH CÔNG VỤ (Bài 11)

HỘI THÁNH ĐẦU TIÊN CẦU NGUYỆN

Bài 11: LỜI CẦU NGUYỆN ĐƯỢC NHẬM

Kinh Thánh: Công vụ 9:10-19a

Câu gốc: Công vụ 9:11-12

I/. LỜI CẦU NGUYỆN ĐƯỢC NHẬM KHI NÀO? “vì NGƯỜI ĐƯƠNG CẦU NGUYỆN và đã thấy…”

-  Qua Kinh Thánh, chúng ta thấy Đức Chúa Trời thường đáp lời cầu nguyện của kẻ kêu cầu Chúa bằng 3 cách:

(1)   Chúa trả lời ĐƯỢC, và được ngay khi cầu nguyện - có thể còn đang cầu nguyện.

CẦU NGUYỆN TRONG SÁCH CÔNG VỤ (Bài 10)

HỘI THÁNH ĐẦU TIÊN CẦU NGUYỆN

Bài 10: XIN CẦU NGUYỆN

Kinh Thánh: Công vụ 8:18-24

Câu gốc: Công vụ 8:24

I/. AI XIN CẦU NGUYỆN: “SI-MÔN trả lời rằng: Xin chính mình các ông hãy cầu nguyện Chúa cho tôi, hầu cho tôi chẳng mắc phải đều ông nói đó”.

-  Câu gốc cho chúng ta biết NGƯỜI xin cầu nguyện cho là SI-MÔN. Si-môn là ai?

CẦU NGUYỆN TRONG SÁCH CÔNG VỤ (Bài 9)

HỘI THÁNH ĐẦU TIÊN CẦU NGUYỆN

Bài 9: ĂN NĂN CẦU NGUYỆN

Kinh Thánh: Công vụ 8:18-24

Câu gốc: Công vụ 8:22

I/. NHU CẦN LIÊN HỆ GIỮA ĂN NĂN CẦU NGUYỆN: “Vậy, hãy ăn năn điều ác mình và cầu nguyện Chúa

-  Đây là lời Sứ đồ Phierơ kêu gọi Si-môn (vốn là một thuật sĩ trước đây). Phierơ kêu gọi Si-môn: Ăn Năn Cầu nguyện.

-  Theo vị trí kêu gọi, thì Phierơ kêu gọi Si-môn ĂN NĂN trước rồi mới cầu nguyện.

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 0 guests online.

Hosting by