You are hereBài Học Thánh Kinh

Bài Học Thánh Kinh

warning: Creating default object from empty value in /home/thanhkinh/tim-ai.net/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

CẦU NGUYỆN TRONG SÁCH CÔNG VỤ (Bài 8)

HỘI THÁNH ĐẦU TIÊN CẦU NGUYỆN

Bài 8: NHU CẦN CẦU NGUYỆN

Kinh Thánh: Công vụ 8:14-17

Câu gốc: Công vụ 8:15

I/. AI CÓ NHU CẦN CẦU NGUYỆN? cầu nguyện cho các môn đồ mới…

-  Tại sao cần cầu nguyện cho ‘các môn đồ mới’.

-  Chữ MỚI, nghĩa là họ mới tin nhận Chúa Jêsus Christ làm Đấng Cứu Thế của đời sống họ.

-  Qua sách Mathiơ 13:18-23, Chúa Jêsus cho chúng ta biết rằng một người MỚI tin Chúa sẽ gặp nhiều nguy hiểm đến sự sống của họ:

CẦU NGUYỆN TRONG SÁCH CÔNG VỤ (Bài 7)

HỘI THÁNH ĐẦU TIÊN CẦU NGUYỆN

Bài 7: Ê-TIÊN CẦU NGUYỆN

          (TẤM LÒNG NGƯỜI CẦU NGUYỆN)

Kinh Thánh: Công vụ 7:54-60

Câu gốc: Công vụ 7:59-60

I/. Ê-TIÊN CẦU NGUYỆN KHI NÀO? “Chúng đang ném đá, thì Ê-tiên cầu nguyện”

-   ‘Chúng’ là ai?

CẦU NGUYỆN TRONG SÁCH CÔNG VỤ (Bài 6)

HỘI THÁNH ĐẦU TIÊN CẦU NGUYỆN

Bài 6: CHUYÊN LO CẦU NGUYỆN

Kinh Thánh: Công vụ 6:1-4

Câu gốc: Công vụ 6:4

I/. CHUYÊN LO CẦU NGUYỆN LÀ GÌ? Còn chúng ta sẽ CỨ CHUYÊN LO VỀ SỰ CẦU NGUYỆN...

  1. Ý sai:

-   ‘Chuyên lo cầu nguyện’ không phải là tối ngày cứ nhắm mắt cúi đầu cầu nguyện, quên ăn quên ngủ.

CẦU NGUYỆN TRONG SÁCH CÔNG VỤ (Bài 5)

HỘI THÁNH ĐẦU TIÊN CẦU NGUYỆN

Bài 5: SỨC MẠNH SỰ CẦU NGUYỆN

Kinh Thánh: Công vụ 4:13-31

Câu gốc: Công vụ 4:31

I/. MÔ TẢ SỨC MẠNH CỦA SỰ CẦU NGUYỆN: “Nơi Nhóm lại Rúng Động”.

-   Nơi nhóm lại là nơi nào?

-  Có thể đó là ‘phòng cao’ trong 1:13 hoặc một nơi nào đó trong thành Giê-ru-sa-lem.

CẦU NGUYỆN TRONG SÁCH CÔNG VỤ (Bài 4)

HỘI THÁNH ĐẦU TIÊN CẦU NGUYỆN

Bài 4: CHƯƠNG TRÌNH CẦU NGUYỆN

Kinh Thánh: Công vụ 4:23-31

Câu gốc: Công vụ 4:24

Mục đích: Hướng dẫn cách xếp đặt một buổi nhóm cầu nguyện, qua đó Hội Thánh có thể nếm trải quyền năng của sự cầu nguyện.

Khuyết điểm của những buổi nhóm cầu nguyện là kéo dài một cách vô ích, nhàm chán, nặng nề với những ‘bài giảng’ không cần thiết, và những vấn đề cầu nguyện được nêu ra không từ một nhu cần.

I/. LẮNG NGHE NHU CẦN: 4:24 “Mọi người nghe”…

CẦU NGUYỆN TRONG SÁCH CÔNG VỤ (Bài 3)

 

HỘI THÁNH ĐẦU TIÊN CẦU NGUYỆN

Bài 3: THÌ GIỜ CẦU NGUYỆN

Kinh Thánh: Công vụ 3:1

Mục đích: Khuyến khích con cái cầu nguyện bất cứ thì giờ nào có được.

I/. THÌ GIỜ CẦU NGUYỆN: “Buổi cầu nguyện giờ thứ chin”

-  Thì giờ thường được khuyến khích là sáng sớm, buổi tối, trước khi ăn, ít khi nào khuyến khích cầu nguyện lúc 3 giờ chiều. Tại sao?

CẦU NGUYỆN TRONG SÁCH CÔNG VỤ (Bài 2)

 

HỘI THÁNH ĐẦU TIÊN CẦU NGUYỆN

Bài 2:  SỰ CẦU NGUYỆN: CỘT TRỤ THỨ TƯ

Kinh Thánh: Công vụ 2:42-47

Câu gốc: Công vụ 2:42

I/. VỊ TRÍ SỰ CẦU NGUYỆN:

Trong câu gốc cho chúng ta thấy bốn sinh hoạt chính trong Hội Thánh:

1.  Lời dạy của các Sứ đồ, tức là sự giảng dạy Lời Đức Chúa Trời.

CẦU NGUYỆN TRONG SÁCH CÔNG VỤ (Bài 1)

Tôi upload loạt bài học Kinh thánh theo Chủ đề: Cầu nguyện, với lòng ước mong Hội Thánh sẽ trở lại tinh thần cầu nguyện của Họi Thánh Đầu Tiên, để điều gì Chúa đã làm trong Hội Thánh Đầu Tiên cũng sẽ làm cho Hội Thánh của Chúa ngày nay. Muốn Thật Hết Lòng!  -  Mục sư Trần Thái Sơn.

HỘI THÁNH ĐẦU TIÊN CẦU NGUYỆN

BÀI HỌC VỀ SỰ CẦU NGUYỆN

TRONG SÁCH CÔNG VỤ

(Công vụ 1: - 12:)

************************

Cầu nguyện thì ai cũng biết cầu nguyện, nhưng cầu nguyện như Hội Thánh Đầu Tiên cầu nguyện mới là điều đáng học:

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS 116

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 116)

Kinh Thánh: Khải huyền 20:1-15

Câu gốc: Khải huyền 20:11

Đề tài: SAU KHI CHÚA JÊSUS TÁI LÂM (Chặng 2)

I/. PHẠT SA-TAN. 20:1-10

1. Khi Chúa Jêsus tái lâm thì Chúa đã phạt Satan lần thứ nhất bằng cách nào? (c.1-3)

...............................................................................................

Mục đích để làm gì? ..............................................................

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS 115

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 115)

Kinh Thánh:  Khải huyền 19:11-21

Câu gốc: Khải huyền 19:11

Đề tài: CHÚA JÊSUS TÁI LÂM (Chặng 2)

I/. TƯ CÁCH CHÚA JÊSUS TÁI LÂM. 19:11-14

1.      C.11 cho biết Chúa Jêsus tái lâm hiện ra ở đâu?

...............................................................................................

Khải huyền 1:7 xác nhận Chúa Jêsus tái lâm đến từ đâu?

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS 114

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 114)

Kinh Thánh: I Têsalônica

Câu gốc: I Têsalônica 4:17

Đề tài: SAU KHI CHÚA JÊSUS TÁI LÂM (Chặng I)

Sau khi Chúa Jêsus tái lâm chặng thứ I, có 3 phước hạnh dành cho người tin Chúa.

I/. NGƯỜI TIN CHÚA JÊSUS Ở VỚI CHÚA. I Tês. 4:16-17.

1.  Theo I Têsalônica 4:16 Chúa Jêsus tái lâm chặng I tại đâu?

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS 113

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 113)

Kinh Thánh: I Têsalônica 4:15-18

Câu gốc: I Têsalônica 4:16

Đề tài: CHÚA JÊSUS TÁI LÂM (Chặng I)

I/. BẰNG CỚ CHÚA JÊSUS TÁI LÂM. 4:15

1.      Phao-lô xác nhận lẽ đạo Chúa Jêsus tái lâm trên bằng

cớ nào? ..............................................................................

Cá nhân Phao-lô có tin không? .............................................

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS 112

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 112)

Kinh thánh: Công vụ các sứ đồ 2:32-33

Câu gốc: Công vụ 2:33

Đề tài: MÓN QUÀ CHÚA JÊSUS BAN TỪ TRỜI

I/. TỪ TRỜI CHÚA JÊSUS BAN MÓN QUÀ GÌ?

1.      Trước khi Chúa Jêsus ban Món Quà Ngài đã làm gì?

................................................................................ (2:32-33)

Món Quà nầy còn có những Danh Xưng nào?

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS 111

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 111)

Kinh thánh: Mác 16:19-20 (Các phần Kinh thánh khác được ghi trong Bố cục bài học sẽ đọc trong lúc học).

Đề tài: CHÚA JÊSUS VỀ TRỜI.

I/. VỊ TRÍ CHÚA JÊSUS TRÊN TRỜI. Mác 16:19

1.      Khi Chúa Jêsus thăng thiên về trời thì Ngài có vị trí nào

đối với Đức Chúa Trời?.........................................................

Công vụ 7:55, .......................................................................

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS 110

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 110)

Kinh thánh: Công vụ 1:1-11

Câu gốc: Công vụ 1:9

Đề tài: CHÚA JÊSUS THĂNG THIÊN

I/. CHÚA JÊSUS THĂNG THIÊN KHI NÀO? 1:1-8

1.      Sau khi sống lại, Chúa Jêsus ở trên đất bao lâu?

..........................................................................................

Trong thời gian đó, Chúa Jêsus đã làm 2 điều gì?

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS 109

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 109)

Kinh thánh: Giăng 21:1-25

Câu gốc: Giăng 21:17

Đề tài: PHI-E-RƠ GẶP CHÚA JÊSUS SỐNG LẠI

I/. TRƯỚC KHI PHI-E-RƠ GẶP CHÚA JÊSUS SỐNG LẠI. 21:1-3

1. Phi-e-rơ gặp Chúa Jêsus sống lại tại đâu? .......................

Nơi nầy có 2 điều gì liên quan với Phi-e-rơ? (so Mathiơ 4:18-19)

Là……………… và là nơi Chúa Jêsus ................................

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS 108

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 108)

Kinh thánh: Giăng 20:24-31

Câu gốc: Giăng 20:29

Đề tài: THÔ-MA GẶP CHÚA JÊSUS SỐNG LẠI

I/. TRƯỚC KHI THÔ-MA GẶP CHÚA JÊSUS SỐNG LẠI. 20:24-25

1. Thô-ma là ai? ..............................................................

Thô-ma nhận được tin Chúa Jêsus sống lại từ đâu?

...........................................................................................

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS 107

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 107)

Kinh thánh: Luca 24:36-49

Câu gốc: Luca 24:46

Đề tài: CÁC MÔN ĐỒ GẶP CHÚA JÊSUS SỐNG LẠI

I/. CÁC MÔN ĐỒ GẶP CHÚA JÊSUS SỐNG LẠI KHI NÀO?  24:36.

1. Theo c.36a, các môn đồ gặp Chúa Jêsus sống lại đương khi họ nói với nhau chuyện gì?

................................................................................. (c.33-35)

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS 106

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 106)

Kinh thánh: Luca 24:13-35

Câu gốc: Luca 24:33-34

Đề tài: HAI MÔN ĐỒ GẶP CHÚA JÊSUS SỐNG LẠI

I/. TRƯỚC KHI GẶP CHÚA JÊSUS SỐNG LẠI. 24:13-14.

1.      Theo c.13, ai được gặp Chúa Jêsus sống lại?

...............................................................................................

Theo cách gọi, họ có liên quan gì với Chúa Jêsus?

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS 105

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 105)

Kinh thánh: Giăng 20:1-23

Câu gốc: Giăng 20:9

Đề tài: NGƯỜI ĐẦU TIÊN BIẾT CHÚA JÊSUS SỐNG LẠI

I/. PHI-E-RƠ VÀ MÔN ĐỒ KHÁC. 20:1-10

1.  Phi-e-rơ và môn đồ khác biết tin gì trong ngày Chúa

Jêsus sống lại? .......................................................................

Từ đâu? .................................................................................

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 3 guests online.

Hosting by