You are hereBài Học Thánh Kinh

Bài Học Thánh Kinh

warning: Creating default object from empty value in /home/thanhkinh/tim-ai.net/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 87) sticky icon

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA CHÚA JÊSUS (Bài 87)

Kinh thánh: Mathiơ 26:1-5

Câu gốc: Mathiơ 26:2

Đề tài: CHÚA JÊSUS BỊ MƯU GIẾT

I/. CHÚA JÊSUS BỊ MƯU HẠI KHI NÀO? 26:1

1. Trong câu Kinh thánh nầy cho biết Chúa Jêsus bị mưu giết khi nào?

..........................................................................

“Những lời ấy” là lời nào? (ghi vài địa chỉ và đại ý)

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 86) sticky icon

ĐỜI SỐNG CHÚA JÊSUS (Bài 86)

Kinh thánh: Giăng 17:1-26

Câu gốc: Giăng 17:15

Đề tài: CHÚA JÊSUS CẦU NGUYỆN CHO NGƯỜI TIN

I/. CHÚA JÊSUS CẦU NGUYỆN VỚI AI? – 17:1-5

1.      Chúa Jêsus đã xưng gọi Đức Chúa Trời là gì trong lời

cầu nguyện? ..........................................................................

Với Danh xưng nầy, Bạn có cảm nghĩ gì khi cầu nguyện?

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 85) sticky icon

ĐỜI SỐNG CHÚA JÊSUS (Bài 85)

Kinh thánh: Giăng 16:16-33

Câu gốc: Giăng 16:24

Đề tài: CHÚA JÊSUS DẠY VỀ HOẠN NẠN

I/. HOẠN NẠN CÓ GIỚI HẠN – 16:16-22

1.      C. 20a, Chúa Jêsus xác nhận người tin Chúa có bị hoạn nạn

không? ............................................................................

Chứng minh: .........................................................................

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 84) sticky icon

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 84)

Kinh thánh: Giăng 16:1-15

Câu gốc: Giăng 16:7

Đề tài: CHÚA CHÚA JÊSUS BAN ĐẤNG YÊN ỦI

I/. NHU CẦN CHÚA JÊSUS BAN ĐẤNG YÊN ỦI – 1-6

1.      Chúa Jêsus cho các môn đồ biết họ sẽ gặp điều gì?

...............................................................................................

Tại sao họ gặp điều đó? .........................................................

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 83) sticky icon

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 83)

Kinh thánh: Giăng 15:1-27

Câu gốc: Giăng 15:12

Đề tài: CHÚA JÊSUS DẠY YÊU THƯƠNG NHAU

 I/. LÝ DO PHẢI YÊU THƯƠNG NHAU: 15:1-11

1.      Qua thí dụ về cây nho, Chúa Jêsus muốn dạy: (c.1-5)

·         Chúa Cha là ..............................................................

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 82) sticky icon

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 82)

Kinh thánh: Giăng 14:1-31

Câu gốc: Giăng 14:3

Đề tài: CHÚA JÊSUS TỪ GIÃ MÔN ĐỒ

I/. LỜI TỪ GIÃ THỨ 1: CHÚA JÊSUS KHUYÊN ĐỪNG BỐI RỐI! – 14:1-14

1.      Lý do nào Chúa Jêsus khuyên các môn đồ đừng bối rối?

...............................................................................................

Tại sao các môn đồ bối rối? (c.2-4)

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 81) sticky icon

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 81)

Kinh thánh: Giăng 13:21-38

Câu gốc: Giăng 13:35

Đề tài: NHỮNG LỜI DẠY CUỐI CÙNG CỦA CHÚA JÊSUS (1)

I/. CHÚA JÊSUS DẠY VỀ SỰ PHẢN CHÚA – 13:21-30

1.     Chúa Jêsus cho biết người sẽ phản Chúa là ai? (c.21)

......................................................................................

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 80) sticky icon

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 80)

Kinh thánh: Giăng 13:1-20

Câu gốc: Giăng 13:14

Đề tài: CHÚA JÊSUS RỬA CHÂN CHO MÔN ĐỒ

I/. BỐI CẢNH CHÚA JÊSUS RỬA CHÂN CHO MÔN ĐỒ - 13:1

1.      Về thời gian, Chúa Jêsus rửa chân cho môn đồ lúc nào?

...............................................................................................  

Thời điểm nầy có liên quan gì với Chúa Jêsus?

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 79) sticky icon

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 79)

Kinh thánh: Mathiơ 26:14-16

Câu gốc: Mathiơ 26:16

Đề tài: GIU-ĐA – KẺ PHẢN CHÚA

I/. GIU-ĐA LÀ AI?

1.      Tên đầy đủ của Giu-đa là gì? ..........................................

(Tên nầy có nghĩa là Giu-đa ở tại Ích-ca-ri-ốt)

Giu-đa có chức vụ: ................................................................

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 78) sticky icon

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 78)

Kinh thánh: Mathiơ 26:1-13

Câu gốc: Mathiơ 26:2

Đề tài: GIỜ CUỐI CỦA CHÚA JÊSUS TRÊN ĐẤT

I/. CHÚA JÊSUS ĐỐI VỚI GIỜ CUỐI CỦA NGÀI TRÊN ĐẤT – 26:1-2

1.      Giờ cuối của Chúa Jêsus được bắt đầu lúc nào? (c.1)

...............................................................................................

Lời ấy là lời gì? (những điều trong đoạn 24, 25)

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 77) sticky icon

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 77)

Kinh thánh: Mathiơ 25:31-46

Câu gốc: Mathiơ 25:32

Đề tài: CHÚA JÊSUS DẠY VỀ SỰ PHÁN XÉT SAU CÙNG

I/. QUANG CẢNH SỰ PHÁN XÉT SAU CÙNG: 25:31-33

1.      Sự phán xét sau cùng xảy ra khi nào?

...............................................................................................            

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 76) sticky icon

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 76)

Kinh thánh: Mathiơ 25:14-30

Câu gốc: Mathiơ 25:15

Đề tài: CHÚA JÊSUS DẠY VỀ TA-LÂNG

I/. NGUỒN GỐC TA-LÂNG: 25:14-15

Giải thích: Ta-lâng là đơn vị đo lường trọng lượng kim loại như vàng, bạc. Nhân thí dụ nầy, ngày nay người ta dùng ta-lâng chỉ về tài năng, còn trong Hội thánh dùng chỉ về ân tứ.

1.      Chúa Jêsus cho biết các ta-lâng từ đâu mà có?

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 75) sticky icon

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 75)

Kinh thánh: Mathiơ 25:1-13

Câu gốc: Mathiơ 25:10

Đề tài: CHÚA JÊSUS VÍ DỤ 10 NGƯỜI NỮ ĐỒNG TRINH

I/. PHONG TỤC VỀ 10 NGƯỜI NỮ ĐỒNG TRINH: 25:1

1.  Câu 1 giới thiệu công việc của 10 người nữ đồng trinh là gì?

......................................................................................

Như vậy, Chúa Jêsus đang nói đến Lễ gì? ............................

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 74) sticky icon

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 74)

Kinh thánh: Mathiơ 24:32-51

Câu gốc: Mathiơ 24:42

Đề tài: CHÚA JÊSUS TÁI LÂM (cuối)

I/. ĐIỀU CẦN NHỚ VỀ CHÚA JÊSUS TÁI LÂM: 24:32-35

1.         Điều cần nhớ thứ 1, dù Chúa không cho chúng ta biết khi nào Chúa tái lâm, nhưng qua c.32, chúng ta có thể biết điều gì để nhờ đó biết Chúa sắp tái lâm?

.......................................................................................................

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 73) sticky icon

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 73)

Kinh thánh: Mathiơ 24:15-31

Câu gốc: Mathiơ 24:30

Đề tài: CHÚA JÊSUS TÁI LÂM

I/. CHÚA JÊSUS TÁI LÂM LÚC DÂN Y-SƠ-RA-ÊN GẶP KHỔ NẠN: 24:15-22

1.      Những từ ngữ nào trong Mathiơ 24:3-14 cho biết các khổ nạn trong phần Kinh thánh nầy là của các dân tộc không phải Y-sơ-ra-ên?

.......................................................................................................  

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 72) sticky icon

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 72)

Kinh thánh: Mathiơ 24:1-14

Câu gốc: Mathiơ 24:4-5

Đề tài: CHÚA JÊSUS DẠY VỀ SỰ TÁI LÂM CỦA NGÀI

I/. LÝ DO CHÚA JÊSUS DẠY VỀ SỰ TÁI LÂM: 24:1-5

1.      So sánh với Luca 21:5, các môn đồ chỉ cho Chúa Jêsus xem đền thờ

với mục đích gì? .....................................................................................

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 71) sticky icon

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 71)

Kinh thánh: Mathiơ 23:29-39

Câu gốc: Mathiơ 23:33

Đề tài: CHÚA JÊSUS DẠY VỀ TỘI CỦA KẺ GIẢ HÌNH

I/. TỘI LỪA DỐI CỦA KẺ GIẢ HÌNH: 23:29-33

1.      Những người Pha-ri-si nầy đã làm điều tốt gì?

.......................................................................................................

Họ cũng nói lời tốt nào? ...............................................................

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 70) sticky icon

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 70)

Kinh thánh: Mathiơ 23:13-28

Câu gốc: Mathiơ 23:13

Đề tài: CHÚA JÊSUS DẠY VỀ KẺ GIẢ HÌNH

I/. KẺ GIẢ HÌNH ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA TIN: 23:13-15

1.      Chúa Jêsus cho biết người Pha-ri-si làm 3 điều gì cho người chưa tin Chúa?:

1)       ..........................................................................................

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 69) sticky icon

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 69)

Kinh thánh: Mathiơ 23:1-12

Câu gốc: Mathiơ 23:3

Đề tài: CHÚA JÊSUS DẠY VỀ NGƯỜI PHA-RI-SI

I/. ĐỊA VỊ CỦA NGƯỜI PHA-RI-SI: 23:1-2

1.      Chúa Jêsus đặt người Pha-ri-si ở vị trí nào?

.......................................................................................................

Nhắc đến Môi se là nhắc đến điều gì? (Giăng 1:17)

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 68) sticky icon

CUỘC ĐỜI CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 68)

Kinh thánh: Mathiơ 22:41-46

Câu gốc: Mathiơ 22:43

Đề tài: CHÚA JÊSUS DẠY VỀ ĐẤNG CHRIST

I/. CHÚA JÊSUS DẠY AI VỀ ĐẤNG CHRIST: 22:41

1.      Chúa Jêsus dạy về Đấng Christ cho ai? ..................................

Những người nầy từ trước tới nay đối với Chúa Jêsus như thế nào?

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Hosting by