You are hereBài Học Thánh Kinh

Bài Học Thánh Kinh

warning: Creating default object from empty value in /home/thanhkinh/tim-ai.net/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 67) sticky icon

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 67)

Kinh thánh: Mathiơ 22:34-40

Câu gốc: 22:37-38

Đề tài: CHÚA JÊSUS DẠY VỀ ĐIỀU RĂN LỚN NHẤT

I/. LÝ DO CHÚA JÊSUS DẠY VỀ ĐIỀU RĂN LỚN NHẤT: 22:34-36

1.      Trong c.34, giới thiệu hai nhóm tôn giáo nào của Do-thái giáo?

.............................................................................................

Hai nhóm đối với Chúa Jêsus như thế nào? (21:45-46; 22:15, 23)

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 66) sticky icon

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 66)

Kinh thánh: Mathiơ 22:23-33

Câu gốc: Mathiơ 22:29

Đề tài: CHÚA JÊSUS DẠY VỀ SỰ SỐNG LẠI

I/. LÝ DO CHÚA JÊSUS DẠY VỀ SỰ SỐNG LẠI: 22:23-28

1.      c.23 cho biết lý do nào Chúa Jêsus phải dạy về sự sống lại?

.......................................................................................................  

Qua nội dung câu hỏi của họ (c.24-28), chứng tỏ họ hỏi với mục đích gì:

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 65) sticky icon

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 65)

Kinh thánh: Mathiơ 22:15-22

Câu gốc: Mathiơ 22:21

Đề tài: ÂM MƯU BẮT LỖI CHÚA JÊSUS

I/. CÁCH ÂM MƯU BẮT LỖI CHÚA JÊSUS: 22:15-17

1.      C.15 xác nhận những người nầy đến gặp Chúa Jêsus để làm gì?

o  tìm kiếm Chúa     o  muốn học hỏi    o  bắt lỗi Chúa Jêsus 

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 64) sticky icon

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 64)

Kinh thánh: Mathiơ 22:1-14

Câu gốc: Mathiơ 22:4

Đề tài: CHÚA JÊSUS DẠY VỀ TIỆC CƯỚI

I/. MÔ TẢ TIỆC CƯỚI – 22:1-2

1.      Chúa Jêsus kể chuyện Tiệc Cưới để làm gì?

.......................................................................................................

Tiệc Cưới nầy chỉ về: ...................................................................

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 63) sticky icon

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 63)

Kinh thánh: Mathiơ 21:33-46

Câu gốc: Mathiơ 21:40

Đề tài: CHÚA JÊSUS DẠY VỀ NGƯỜI TRỒNG NHO

I/. ĐỊA VỊ CỦA NGƯỜI TRỒNG NHO – 21:33

1.      Theo c.33a, người trồng nho nầy không phải là .....................

Khác như thế nào:

·         chủ thì: ..............................................................................

·         người trồng nho nầy thì: ...................................................  

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 62) sticky icon

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 62)

Kinh thánh: Mathiơ 21:28-32

Câu gốc: Mathiơ 21:30

Đề tài: CHÚA JÊSUS DẠY VỀ SỰ VÂNG LỜI

I/. CHÚA JÊSUS DẠY VÂNG LỜI LÀ GÌ? – 21:28-30

1.      Người cha nầy có bao nhiêu con trai? ....................................

Người cha nầy sai 2 con trai làm gì? ............................................  

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 61) sticky icon

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 61)

Kinh thánh: Mathiơ 21:23-27

Câu gốc: Mathiơ 21:

Đề tài: CHỐI BỎ QUYỀN PHÉP CỦA CHÚA JÊSUS

I/. NGƯỜI CHỐI BỎ QUYỀN PHÉP CỦA CHÚA JÊSUS -21:23

1.      Ai hỏi về nguồn gốc quyền phép của Chúa Jêsus?

.......................................................................................................

Đây là những người:

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 60) sticky icon

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 60)

Kinh thánh: Mathiơ 21:12-22

Câu gốc: Mathiơ 21:21

Đề tài: ĐỜI SỐNG NGƯỜI TIN CHÚA

I/. ĐỜI SỐNG NGƯỜI TIN CHÚA ĐỐI VỚI ĐỀN THỜ - 21:12-17

1.      Trong phân đoạn nầy Chúa Jêsus dạy người tin Chúa dùng Đền thờ làm ba điều gì?

(1)   c.12, ..................................................................................

(2)   c.14, ..................................................................................

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 59) sticky icon

ĐỜI SỐNG CHÚA JÊSUS (Bài 59)

Kinh thánh: Mathiơ 21:12-17

Câu gốc: Mathiơ 21:13a

Đề tài: CHÚA JÊSUS DẠY VỀ ĐỀN THỜ

I/. ĐỀN THỜ LÀ NHÀ CẦU NGUYỆN – 21:12-13

1.      Bạn hãy tìm trong Giăng từ đoạn 1 đến đoạn 3, cho biết đã một lần

Chúa Jêsus dọn sạch Đền thờ: đoạn ……. câu ...............

Theo Bạn tại sao có sự tái diễn phạm tội như vậy? ......................

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 58) sticky icon

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 58)

Kinh thánh: Mathiơ 21:12-17

Câu gốc: Mathiơ 21:13a

Đề tài: CHÚA JÊSUS ĐỐI VỚI ĐỀN THỜ

I/. CHÚA J Ê SUS MUỐN ĐỀN THỜ SẠCH SẼ - 21:12

1.      Khi Chúa Jêsus vào Đền thờ, Ngài thấy gì trong đó?

...............................................................................................

Bạn có biết họ đổi bạc, bán bồ câu để làm gì?

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 57) sticky icon

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 57)

Kinh thánh: Luca 19:29-45

Câu gốc: Luca 19:38

Đề tài: CHÚA JÊSUS VÀO THÀNH GIÊ-RU-SA-LEM

I/. PHƯƠNG TIỆN CHÚA JÊSUS VÀO THÀNH GIÊ-RU-SA-LEM – 19:29-35

1.      Chúa Jêsus đã dùng phương tiện gì để vào thành Giê-ru-sa-lem?

..............................................................................

Phương tiện nầy từ đâu mà có? ............................................

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 56) sticky icon

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 56)

Kinh thánh: Giăng 12:1-11

Câu gốc: Giăng 12:3

Đề tài: CHÚA JÊSUS ĐƯỢC XỨC DẦU

I/. CƠ HỘI CHÚA JÊSUS ĐƯỢC XỨC DẦU – 12:1-2

1.      Thời gian Chúa Jêsus được xức dầu là lúc nào?

...............................................................................................

Hãy cho biết về Lễ Vượt Qua? (Xuất Ê-díp-tô ký 12:1-13):

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 55) sticky icon

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 55)

Kinh thánh: Giăng 11:1-45

Câu gốc: Giăng 11:25

Đề tài: CHÚA JÊSUS KÊU LA-XA-RƠ SỐNG LẠI

I/. LÝ DO CHÚA JÊSUS KÊU LA-XA-RƠ SỐNG LẠI – 11:1-6

1.      Gia đình của La-xa-rơ gồm có ai? ...................................

...............................................................................................

Gia đình nầy có liên hệ gì với Chúa Jêsus? ...........................

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 54) sticky icon

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 54)

Kinh thánh: Luca 19:11-28

Câu gốc: Luca 19:17

Đề tài: CHÚA JÊSUS DẠY VỀ THÌ GIỜ

I/. MỌI NGƯỜI CÓ THÌ GIỜ NHƯ NHAU – 19:11-14

1.      Chúa Jêsus nói bao nhiêu người đầy tớ? ........................

Và có bao nhiêu nén bạc? .....................................................  

Như vậy, mỗi đầy tớ có bao nhiêu “Nén Bạc”?

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 53) sticky icon

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 53)

Kinh thánh: Luca 19:1-10

Câu gốc: Luca 19:10

Đề tài: CHÚA JÊSUS CỨU XA-CHÊ

I/. TRƯỚC KHI CHÚA JÊSUS CỨU XA-CHÊ – 19:1-2

1.      Hãy ghi lại những điều Kinh thánh cho biết về Xa-chê:

Nơi sống: ..............................................................................

Nghề nghiệp: .........................................................................  

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 52) sticky icon

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 52)

Kinh thánh: Mathiơ 20:29-34

Câu gốc: Mathiơ 20:32

Đề tài: CHÚA JÊSUS TIẾP NGƯỜI BỊ BỎ

I/. TÌNH TRẠNG CỦA NGƯỜI BỊ BỎ - 20:1-31

1.      Chúa Jêsus gặp người bị bỏ nầy tại đâu?.........................

Bạn có nhớ một sự kiện nào về thành phố nầy không?

Giô-suê 6:, .............................................................................

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 51) sticky icon

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 51)

Kinh thánh: Mathiơ 20:1-28

Câu gốc: Mathiơ 20:16

Đề tài: CHÚA JÊSUS DẠY VỀ SỰ CỨU RỖI

I/. CHÚA JÊSUS DẠY VỀ GIÁ TRỊ SỰ CỨU RỖI BẰNG NHAU: 20:1-16

1.      Từ c.1 đến c.9, cho biết điều gì:

Giống nhau:...........................................................................

Khác nhau: ............................................................................

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 50) sticky icon

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (bài 50)

Kinh thánh: Mathiơ 19:16-30

Câu gốc: Mathiơ 19:21

Đề tài: CHÚA JÊSUS DẠY VỀ CỦA CẢI ĐỜI NẦY

I/. CỦA CẢI KHÔNG ĐEM ĐẾN SỰ THỎA LÒNG – 19:16-22

1.      Người trai trẻ nầy giàu hay nghèo? ................................

Chứng minh: .........................................................................  

2.      Người trẻ nầy sống có đạo đức không? ..........................

Chứng minh:..........................................................................

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 49) sticky icon

ĐỜI SỐNG CHÚA JÊSUS (Bài 49)

Kinh thánh: Mathiơ 19:13-15

Câu gốc: Mathiơ 19:14

Đề tài: CHÚA JÊSUS DẠY VỀ CON TRẺ

I/. THÁI ĐỘ CỦA NGƯỜI TA ĐỐI VỚI CON TRẺ – 19:13a

1.      Theo bạn “người ta” trong c.13 nầy là ai?

...............................................................................................  

Chứng minh: .........................................................................

2.      “Người ta” đem con trẻ đến với Chúa Jêsus với mục

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 48) sticky icon

ĐỜI SỐNG CHÚA JÊSUS (Bài 48)

Kinh thánh: Mathiơ 19:1-12

Câu gốc: Mathiơ 19:6

Đề tài: CHÚA JÊSUS DẠY VỀ HÔN NHÂN.

I/. ĐẤNG DẠY VỀ HÔN NHÂN: 19:1-2

Hiện nay có rất nhiều chuyên gia về hôn nhân, trong Hội thánh lẫn ngoài xã hội, họ có những lời dạy về Hôn nhân cũng hợp lý trong phương diện nào đó. Nhưng đó chỉ là những lời dạy theo kinh nghiệm hoặc hiểu biết của con người, nên sẽ có giới hạn. Hôm nay chúng ta học về lời dạy của chính Chúa Jêsus.

1.      Trong 19:1 giới thiệu Chúa Jêsus như thế nào?

...............................................................................................

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Hosting by