You are hereBài Học Thánh Kinh

Bài Học Thánh Kinh

warning: Creating default object from empty value in /home/thanhkinh/tim-ai.net/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

ĐỜI SỐNG CHÚA JÊSUS 9 sticky icon

ĐỜI SỐNG CHÚA JÊSUS
BÀI 9: DỌN SẠCH ĐỀN THỜ
Kinh thánh: Giăng 2:13-17

ĐỜI SỐNG CHÚA JÊSUS 8 sticky icon

ĐỜI SỐNG CHÚA JÊSUS
BÀI 8: PHÉP LẠ ĐẦU TIÊN
Kinh thánh: Giăng 2:1-12

ĐỜI SỐNG CHÚA JÊSUS 7 sticky icon

ĐỜI SỐNG CHÚA JÊSUS - Bài 7
Đề tài: NHỮNG NGƯỜI ĐẦU TIÊN THEO CHÚA JÊSUS
Kinh thánh: Giăng 1:35-51

ĐỜI SỐNG CHÚA JÊSUS 6 sticky icon

ĐỜI SỐNG CHÚA JÊSUS
BÀI 6: CHÚA JÊSUS CHỊU CÁM DỖ
Kinh thánh: Mathiơ 4:1-11
********************************************

I/. CÁCH MA QUỈ CÁM DỖ CHÚA JÊSUS:

1.      Trong 4:2-3, ma quỉ cám dỗ Chúa Jêsus bằng cách

nào?  .....................................................................................

Tại sao nó dùng cách đó? ....................................................

Ngày nay ma quỉ còn cám dỗ cách này không?.................

Chứng minh: .........................................................................

2.      Trong 4:5-6, cách thứ II ma quỉ dùng cám dỗ Chúa Jêsus là gì?

...........................................................................

I Giăng 2:16 gọi cách II là gì? .............................................

Hãy giải thích: ......................................................................

3.      Trong 4:8-9, cách thứ III ma quỉ dùng cám dỗ Chúa Jêsus là gì?

ĐỜI SỐNG CHÚA JÊSUS 5 sticky icon

ĐỜI SỐNG CHÚA JÊSUS
BÀI 5: CHÚA JÊSUS CHỊU BÁP-TÊM
Kinh thánh: Mathiơ 3:13-17
**********

ĐỜI SỐNG CHÚA JÊSUS 4 sticky icon

ĐỜI SỐNG CHÚA JÊSUS
BÀI 4: CHÚA JÊSUS LÚC 12 TUỔI
Kinh thánh: Luca 2:41-52
**********

I/. CHÚA JÊSUS ĐẾN ĐỀN THỜ: 2:41-42

1.      Đọc Xuất Ê-díp-tô ký 12:1-13, Lễ Vượt Qua là:

  • C.1, ai lập Lễ Vượt Qua? ........................................
  • C.2, Lễ Vượt Qua giống ngày gì của người Việt nam? ...........
  • Tại sao giống? .................................................
  • C.12-13, và 26-27, tại sao có Lễ Vượt Qua?


...............................................................................................

ĐỜI SỐNG CHÚA JÊSUS 3 sticky icon

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS - Bài 3
CHÚA JÊSUS ĐƯỢC DÂNG LÊN ĐỨC CHÚA TRỜI.
Kinh thánh: Luca 2:22-40

ĐỜI SỐNG CHÚA JÊSUS 2 sticky icon

ĐỜI SỐNG CHÚA JÊSUS
BÀI 2: CHÚA JÊSUS GIÁNG SANH
**********

I/. NƠI CHÚA JÊSUS GIÁNG SANH: Luca 2:1-7

1.      Địa điểm Chúa Jêsus giáng sanh là: làng ........................

Thành ……………………. ..................................Trong II Samuên 5:6-9 còn gọi là

………………………………........................................... xứ ...........................................

Ngày nay là nước: ...................................................................

2.      Theo lời tiên tri 500 năm trước khi Chúa Jêsus giáng

sanh trong Mi-chê 5:1, thì Chúa Jêsus phải giáng sanh tại

…………………………...........................................( phía Nam, phía Bắc), lúc ấy Giô-sép và

Ma-ri đang ở …………………………(phía Nam, phía Bắc). Đức Chúa Trời đã dùng điều gì để

ĐỜI SỐNG CHÚA JÊSUS 1 sticky icon

Đây là loạt bài học Kinh thánh theo chủ đề Đời Sống Chúa Jêsus, giúp người học hiểu biết về chính Chúa Jêsus, tôi đang tiếp tục soạn cho con cái Chúa tại nơi đang góp phần hầu việc Chúa. Tất cả người học đều vui thích học, tôi cũng mong chia sẻ ơn phước này vớ nhiều nơi. Nếu đang khi học có điều gì vui, chưa đồng ý, hay cần hỏi, vui lòng gởi Email cho tôi. Kinh nghiệm của tôi là nơi nào Lời Chúa được dạy thì nơi đó đời sống con cái Chúa trưởng thành, Hội thánh kết nhiều trái cho Chúa.

Loạt bài này cũng như những bài Mác và Công vụ, không phải để một người giảng nhiều người thụ động nghe, nhưng người dạy là người hướng dẫn điều hòa lớp học để ai nấy được góp ý trả lời. Hãy tạo buổi học vui vẻ, nếu có gì tranh luận thì người hướng dẫn ghi lại tìm câu giải đáp sau bằng cách hỏi Mục sư Quản nhiệm, hoặc người có thẩm quyền, hoặc gởi đến cho tôi. Thỉnh thoảng đối ba tháng tổ chức phát thưởng công khai giữa Hội thánh, vừa để khen thưởng vừa để khích lệ thêm người học Kinh thánh.

Mục sư Trần Thái Sơn

Bài học Công vụ 52 sticky icon

Đề mục: TRUYỀN GIẢNG TIN LÀNH (Bài 52)
Kinh thánh: Công vụ 28:1-31
Câu gốc: Công vụ 28:30-31

Bài học Công vụ 51 sticky icon

BÀI HỌC KINH THÁNH (Bài 51)
Kinh thánh: Công vụ 28:11-31
Câu gốc: Công vụ 28:30-31
Đề tài: PHAOLÔ Ở TÙ TẠI LAMÃ

020 ĐTL TRONG CÔNG VỤ sticky icon

ĐỨC THÁNH LINH TRONG SÁCH CÔNG VỤ
Bài 20:
TỔNG LUẬN VỀ ĐỨC THÁNH LINH TRONG SÁCH CÔNG VỤ CÁC SỨ ĐỒ (3)
Kinh Thánh: Công vụ 11:

I/. NGƯỜI ĐẦY DẪY ĐỨC THÁNH LINH:  Công vụ 11:24

019 ĐTL TRONG CÔNG VỤ sticky icon

ĐỨC THÁNH LINH TRONG SÁCH CÔNG VỤ
Bài 19:
TỔNG LUẬN VỀ ĐỨC THÁNH LINH TRONG SÁCH CÔNG VỤ CÁC SỨ ĐỒ (2)
Kinh Thánh: Công vụ 11:

1. ĐỨC THÁNH LINH TRUYỀN:

018 ĐTL TRONG CÔNG VỤ sticky icon

ĐỨC THÁNH LINH TRONG SÁCH CÔNG VỤ
Bài 18:
TỔNG LUẬN VỀ ĐỨC THÁNH LINH TRONG SÁCH CÔNG VỤ CÁC SỨ ĐỒ (I)
Kinh Thánh: Công vụ 10:

1. XỨC DẦU ĐỨC THÁNH LINH:

017 ĐTL TRONG CÔNG VỤ sticky icon

ĐỨC THÁNH LINH TRONG SÁCH CÔNG VỤ

BÀI 17
Đề mục: ĐỨC THÁNH LINH VÙA GIÚP
Kinh Thánh: Công vụ 9:31

016 ĐTL TRONG CÔNG VỤ sticky icon

ĐỨC THÁNH LINH TRONG SÁCH CÔNG VỤ
Bài 16:
Đề mục: NHẬN LẤY ĐỨC THÁNH LINH
Kinh Thánh:  Công vụ 8:14-24)
Câu gốc: Công vụ 8:15

015 ĐTL TRONG CÔNG VỤ sticky icon

ĐỨC THÁNH LINH TRONG SÁCH CÔNG VỤ
Bài 15:
NGÓ CHĂM LÊN TRỜI
(ĐỨC THÁNH LINH và SỰ TÁI LÂM)
Kinh Thánh: Công vụ 7:54-60
Câu gốc: Công vụ 7:55

014 ĐTL TRONG CÔNG VỤ sticky icon

ĐỨC THÁNH LINH TRONG SÁCH CÔNG VỤ
Bài 14:
NGHỊCH VỚI ĐỨC THÁNH LINH
Kinh Thánh: Công vụ 7:51-53
Câu gốc: Công vụ 7:51

013 ĐTL TRONG CÔNG VỤ sticky icon

ĐỨC THÁNH LINH TRONG SÁCH CÔNG VỤ
Bài 13:
NGƯỜI CÓ ĐỨC THÁNH LINH
Kinh Thánh: Công vụ 6:1-7
Câu gốc: Công vụ 6:3, 5a

012 ĐTL TRONG CÔNG VỤ sticky icon

ĐỨC THÁNH LINH TRONG SÁCH CÔNG VỤ
Bài 12:
ĐỨC THÁNH LINH VÀ VIỆC LÀM CHỨNG ĐẠO
Kinh Thánh: Công vụ 5:29-32
Câu gốc: Công vụ 5:32

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Hosting by