You are hereGiải Nghĩa Sách Khải Huyền

Giải Nghĩa Sách Khải Huyền

warning: Creating default object from empty value in /home/thanhkinh/tim-ai.net/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Giải Nghĩa Sách Khải Huyền 023 sticky icon

Đề mục: HAI CHỨNG NHÂN
Kinh Thánh: Khải huyền 11:1-14
Câu gốc: Khải huyền 11:4

I/. BỐI CẢNH XUẤT HIỆN HAI CHỨNG NHÂN: Khải huyền 11:1-3

-          Ngay từ câu 1, chúng ta thấy Giăng nói: BẤY GIỜ - 'Bấy Giờ' là lúc nào?

Giải Nghĩa Sách Khải Huyền 022 sticky icon

Đề mục: QUYỂN SÁCH NHỎ
Kinh Thánh: Khải huyền 10:1-11
Câu gốc: Khải huyền 10:9

I/. NGUỒN GỐC QUYỂN SÁCH NHỎ: Khải. 10:1-4

Theo sự sắp xếp mà chúng ta đã học từ bảy Ấn, trước khi Ấn Thứ Bảy được mở, thì có một khoảng thời gian và sự việc chuyển tiếp chuẩn bị cho Ấn Thứ Bảy mở ra.

Giải Nghĩa Sách Khải Huyền 021 sticky icon

Đề mục: LOA THỨ SÁU
Kinh Thánh: Khải huyền 9:13-21
Câu gốc: Khải huyền 9:20

I/. HIỆU QUẢ THỨ I CỦA LOA THỨ SÁU: TRÊN TRỜI: Khải huyền 9:13-15

Khi Loa thứ Sáu được thổi (9:13-21), chúng ta thấy có ba hiệu quả tác động trên ba lĩnh vực:

Giải Nghĩa Sách Khải Huyền 020 sticky icon

Đề mục: ỐNG LOA THỨ NĂM
Kinh Thánh: Khải huyền 9:1-12
Câu gốc: Khải huyền 9:4

I/. NHÂN VẬT CHÍNH TRONG LOA THỨ NĂM:

Khải huyền 9:1

Kinh Thánh cho chúng ta biết khi Thiên sứ thứ năm thổi Loa, có một nhân vật xuất hiện, đó là một ngôi sao từ trời rơi xuống đất.

Giải Nghĩa Sách Khải Huyền 019 sticky icon

 

Đề mục: BẢY ỐNG LOA
Kinh Thánh: Khải huyền 8:6-13
Câu gốc: Khải huyền 8:6

I/. TẦM QUAN TRỌNG CỦA BẢY ỐNG LOA:  Khải huyền 8:6

Như chúng ta đã học qua 8:1-5, sự xuất hiện Bảy Ống Loa được giới thiệu một cách trang trọng:

Giải Nghĩa Sách Khải Huyền 018 sticky icon

Đề mục: ẤN THỨ BẢY
Kinh Thánh: Khải huyền 8:1-5
Câu gốc: Khải 8:1

I/. YÊN LẶNG NỬA GIỜ: Khải huyền 8:1

Đoạn 8:1 là tiếp theo đoạn 6:17, nghĩa là sau khi Chiên Con mở Ấn Thứ Sáu, có một sự ngưng nghỉ chuẩn bị cho việc mở Ấn Thứ Bảy.

Ấn Thứ Bảy có những đặc điểm khác với sáu Ấn trước:

Giải Nghĩa Sách Khải Huyền 017 sticky icon

Đề mục: NGƯỜI ĐƯỢC CỨU
Kinh Thánh: Khải huyền 7:1-17
Câu gốc: Khải huyền 7:14

I/. BỐI CẢNH NGƯỜI ĐƯỢC CỨU XUẤT HIỆN: Khải huyền 7:1

Trong câu 1 cho chúng ta biết hai điều trong bối cảnh người được cứu xuất hiện:

1. Về thời gian:

Giải Nghĩa Sách Khải Huyền 016 sticky icon

Đề mục: SÁU ẤN ĐẦU TIÊN
Kinh Thánh: Khải huyền 6:1-17
Câu gốc: Khải huyền 6:17
Mục đích: Nhắc nhở con cái Chúa khi đã học biết những ngày tai vạ hầu đến, hãy học cách đứng nổi trong ngày đó.

I/. BỐN ẤN ĐẦU TIÊN:  Khải huyền 6:1-8

Giải Nghĩa Sách Khải Huyền 015 sticky icon

Đề mục: BỐN CON NGỰA
Kinh Thánh: Khải huyền 6:1-8
Câu gốc: Khải huyền 6:1
Mục đích: Học biết những biến cố sẽ xảy ra trước giờ Chúa Jêsus Christ tái lâm chặng thứ nhất

I/. BỐI CẢNH XUẤT HIỆN BỐN CON NGỰA:   Khải huyền 6:1

Trước khi Bốn Con Ngựa xuất hiện, câu 1 giới thiệu cho chúng ta ba nhân vật:

Giải Nghĩa Sách Khải Huyền 014 sticky icon

Đề mục: QUYỂN SÁCH ĐÓNG BẢY ẤN
Kinh Thánh: Khải huyền 5:1-14
Câu gốc: Khải huyền 5:9
Mục đích: Học tiếp sách Khải huyền. Giúp người nghe biết quý trọng Lời Chúa là Kinh Thánh, chuyên tâm đọc và học nhưng không thờ Kinh Thánh.

I/. MÔ TẢ QUYỂN SÁCH ĐÓNG BẢY ẤN:  Khải huyền 5:1

Giải Nghĩa Sách Khải Huyền 013 sticky icon

Đề mục: ĐẤNG NGỰ TRÊN NGÔI
Kinh Thánh: Khải huyền 4:1-11
Câu gốc: Khải huyền 4:2
Mục đích: Bắt đầu vào sách với những sự hiện thấy lạ lùng được Chúa mặc khải, chúng ta cần có thái độ đáng phải có đối với Đức Chúa Trời là Đấng ban sự mặc khải nầy.

Giải Nghĩa Sách Khải Huyền 012 sticky icon

Đề mục; BẢY THƯ GỞI HỘI THÁNH TẠI A-SI
Kinh Thánh: Khải. 2: - 3: (có thể đọc Khải. 1:9-11)
Câu gốc: Khải huyền 1:11
Mục đích: Tổng luận chung bảy thư, sau khi đã học từng bức thư, để ôn lại và có một cái nhìn chung áp dụng cho chính mình và cho Hội Thánh ngày nay.

Giải Nghĩa Sách Khải Huyền 011 sticky icon

Đề mục: THƯ GỞI HỘI THÁNH TẠI LAO-ĐI-XÊ
Kinh Thánh: Khải huyền 3:14-22
Câu gốc: Khải huyền 3:15

 
I/. TÁC GIẢ THƯ GỞI HỘI THÁNH TẠI LAO-ĐI-XÊ: Khải. 3:14.

Đây là thư cuối cùng trong bảy bức thư gởi bảy Hội Thánh tại vùng Tiểu A-si. Và Chúa đã xưng ba (3) Danh của Ngài:

Giải Nghĩa Sách Khải Huyền 010 sticky icon

Đề mục: THƯ GỞI HỘI THÁNH TẠI PHI-LA-ĐEN-PHI
Kinh Thánh: Khải huyền 3:7-13
Câu gốc: Khải huyền 3:8

 

I/. TÁC GIẢ THƯ GỞI HỘI THÁNH TẠI PHI-LA-ĐEN-PHI:  Khải huyền 3:7

Giải Nghĩa Sách Khải Huyền 009 sticky icon

Đề mục: THƯ GỞI HỘI THÁNH TẠI SẠT-ĐE
Kinh Thánh: Khải huyền 3:1-6
Câu gốc: Khải huyền 3:1

 

I/. TÁC GIẢ THƯ GỞI HỘI THÁNH TẠI SẠT-ĐE: Khải. 3:1a, Ngươi cũng hãy viết… bảy ngôi sao.

Chúng ta đã tìm hiểu hai Danh xưng nầy của Chúa Jêsus Christ trong đoạn 1.

Giải Nghĩa Sách Khải Huyền 008 sticky icon

Thi-a-ti-rơ

Thi-a-ti-rơ tọa lạc ở Tiểu A-si (Thổ Nhỉ Kỳ ngày nay). Thành nằm trong một thung lũng màu mỡ có nhiều con đường thương mai xuyên qua. Mặc dù thành bị cơn động đất tàn phá trong thời Hoàng đế Lamã Augustus cai trị (27 TC. - 14 SC.), nhưng Thi-a-ti-rơ đã được người Lamã giúp tái thiết.

Thương Mại của Thi-a-ti-rơ

007 Thư Gởi Hội Thánh Tại Bẹt Găm sticky icon

Đề mục: THƯ GỞI HỘI THÁNH TẠI BẸT-GĂM

Kinh Thánh: Khải huyền 2:12-17
Câu gốc: Khải. 2:14a, "Nhưng điều ta trách ngươi: vì tại đó, ngươi có kẻ theo đạo Ba-la-am."

I/. TÁC GIẢ THƯ GỞI HỘI THÁNH TẠI BẸT-GĂM: Khải huyền 2:12

006 Thư Gởi HT Si-miệc-nơ sticky icon

THÀNH SI-MIỆC-NƠ (SMYRNA CITY)

005 Thư Gởi HT Ê-phê-sô sticky icon

 THÀNH PHỐ Ê-PHÊ-SÔ
*****

004 Người Viết Sách Khải Huyền sticky icon

Đề mục: NGƯỜI VIẾT SÁCH KHẢI HUYỀN
Kinh thánh: Khải huyền 1:9-20
Câu gốc: Khải huyền 1:9
Mục đích: Học tiếp sách Khải huyền. Để biết về tác giả của sách hầu cảm thông và thêm niềm tin nơi Chúa.

I/. ĐỊA VỊ NGƯỜI VIẾT SÁCH KHẢI HUYỀN:  Khải huyền 1:9-11

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 3 guests online.

Hosting by