You are hereVượt Sóng

Vượt Sóng

warning: Creating default object from empty value in /home/thanhkinh/tim-ai.net/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

VƯỢT SÓNG 10 sticky icon

Vinh Quang Sau Rốt

Vinh quang sau rốt của nhà nầy sẽ lớn hơn vinh quang trước...”

(A-ghê 2:9)

 

VƯỢT SÓNG 09 sticky icon

VƯỢT QUA LỬA

... khi ngươi bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy, ngọn lửa chẳng đốt ngươi.”

(Êsai 43:2b)

 

VƯỢT SÓNG 08 sticky icon

TRONG LÒ LỬA HỰC

Tức thì các người ấy bị trói với quần trong, áo dài, áo ngắn, và các áo xống khác, rồi người ta quăng họ vào giữa lò lửa hực.” (Đaniên 3:21)

 

VƯỢT SÓNG 7 sticky icon

CHẲNG ĐƯỢC CHI HẾT

Đức Chúa Jêsus phán rằng:Hỡi các con, không có chi ăn hết sao?"

Thưa Chúa, không. (Giăng 21:5)

VƯỢT SÓNG 6 sticky icon

ĐỒNG VẮNG

Các ngươi gieo nhiều mà gặt ít; ăn mà không no;

uống mà không đủ; mặc mà không ấm...”

(A-ghê 1:6)

VƯỢT SÓNG 5 sticky icon

ĐỔI ĐỜI

Ngài dời sản nghiệp dân ta, … lấy đất ruộng của ta mà chia cho kẻ bạn nghịch”

(Michê 2:4b)

 

VƯỢT SÓNG 4 sticky icon

SANG TRANG

...Vì ta đang làm ra trong ngày các ngươi một việc,

mà dầu có ai thuật lại cho các ngươi, các ngươi cũng không tin.”

VƯỢT SÓNG 3 sticky icon

Trắng Tay

Vậy, hãy trả cho Sê-sa vật gì của Sê-sa;

và hãy trả cho Đức Chúa Trời vật gì của Đức Chúa Trời”

Mathiơ 22:21

VƯỢT SÓNG 2 sticky icon

 

 

VƯỢT SÓNG sticky icon

 

GIỚI THIỆU

 

Năm 2002, tôi nhận được bản thảo VƯỢT SÓNG của tác giả Vũ văn Sinh, một con cái Chúa cũng là một người bạn thân.   

Đây là một quyển tự truyện ghi lại những chuyện bên lề trong biến cố lịch sử của Đất Nước ngày 30 tháng 4 năm 1975. Tôi có đọc một số ghi chép bên lề cũng như trên đường biến cố, nhưng VƯỢT SÓNG là truyện đầu tiên của một người tin Chúa đề cập đến vấn đề có tính chất nhạy cảm nầy. 

Dù là tự truyện nhưng cũng có hậu, người chưa tin Chúa có thể tìm thấy tình yêu thương của Chúa cho chính mình. Đặc biệt rất cần cho người nghiên cứu lịch sử Hội Thánh Việt nam. 

Giọng văn như đứt khoản do cách dùng câu ngắn, làm cho người đọc cảm nhận sự hối hả của ngày lịch sử sang trang. 

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 4 guests online.

Hosting by